VIẾT MỘT LỆNH TRỜI TẠI NƠI TRẦN THẾ VIẾT LỜI THƯỢNG ĐẾ CỦA NƯỚC VIỆT NAM

VIẾT MỘT LỆNH TRỜI

TẠI NƠI TRẦN THẾ

VIẾT LỜI THƯỢNG ĐẾ

CỦA NƯỚC VIỆT NAM

Tại Đền Hòa Bình

Ngày 17/11/2007 – 08/10/Đinh Hợi

Lời Trời giáng hạ nước Việt Nam

Lời của Vua Cha Đức Ngọc Hoàng

Giáng hạ lời ban là chiếu chỉ

Cho lệnh dân Nam nước Việt Nam

Được Trời chiếu chỉ được lo làm

Công việc Tâm Linh được lọc sàng

Từng bước mở màn cho dưới thế

Từng việc Thượng Đế kể từ đây

Tâm Linh giáng hạ tại nơi này

Tại Đền Hòa Bình cho non nước

Tại Đền ước được cho nước, dân

Lịch sử sang trang có phúc phần

Phúc Trời cho nước được hồng ân

Một chín chín mươi Trời giáng hạ

Cho đời, cho cả nước muôn dân

Lộc người, lộc của, lộc toàn phần

Lộc của muôn dân nơi Hạ Giới

Lộc tài tiến tới với muôn dân

Nước Việt Nam sẽ được tới gần

Một Đạo Tôn Thần của đất nước

Một Đạo nguyện ước của Ông, Cha

Một Đạo Tổ Tông nước Nam nhà

Hồn Tổ Tông ta làm Chủ tướng

Nước dân theo hướng Tổ Tông ta

Nước dân độc lập thật vinh hoa

Cháu con Dòng tộc theo Ông, Cha

Đời đời muôn thuở Hồn dân tộc

Cột mốc xưa, giờ, theo Ông, Cha

Một nước Dân chủ Cộng hòa

Đời đời nối gót Ông, Cha sinh thành

Một nước đã được thanh danh

Phải có ngọn ngành về Đạo Nước ban

Đạo Nước phải có liên quan

Đến sự tín ngưỡng lo toan cho đời

Cho dân, cho nước muôn nơi

Cho cả cuộc đời thế hệ mai sau

Cho Dòng tộc nước dài lâu

Đời đời phồn thịnh sang giàu yên vui

Đời đời chia ngọt xẻ bùi

Đời đời nối gót Tổ đời Ông, Cha

Dựng xây đất nước Nam nhà

Xây dựng xã hội nước ta huy hoàng

Đưa nền công nghiệp nước Nam

Tiến nhanh, tiến mạnh vững vàng đi lên

Nước ta đã có tuổi tên

Là do Đảng, Bác vững bền đã lo

Hoàn thành cuộc cách mạng to

Nền tảng vững chắc đã cho dân mình

Nước, dân phải thật đồng tình

Theo lời Bác dạy hòa bình thành công

Xây dựng đất nước Lạc Hồng

Độc lập tự chủ non sông nước nhà

Giao lưu văn hóa gần xa

Đoàn kết sức mạnh giao hòa năm châu

Với cả thế giới hoàn cầu

Cùng nhau ý hợp tâm đầu lo toan

Hoàn thành sứ mệnh vẻ vang

Mọi mặt sẽ được tiến ngang bằng người

Dân ta hãy nhất một lời

Ghi lòng tạc dạ đời đời không quên

Bác Hồ đã viết lời khuyên

Cho toàn dân nước chớ quên điều này

Phải nhớ để thực hiện nay

Đời đời kiếp kiếp câu này phải nghe

Phải thực hiện, không e dè

Phải làm cho đúng, phải nghe lời Người

Đừng làm sai để Bác cười

Phải hiểu từng lời sống Bác viết ra

Dân ta phải hiểu sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

Cho đời đẹp đẽ an khang

Âm, Dương hòa hợp lưu ban cho đời

Hôm nay ngồi trước cửa Trời

Hồn đọc từng lời trần được viết ra

Viết rồi hãy gửi hộ Cha

Gửi đến nước nhà, gửi Tổng Bí thư

Gửi Chủ tịch nước, gửi Thủ tướng Chính phủ

Gửi Quốc hội nước

Gửi Ban Khoa giáo

Gửi Ban nghiên cứu đọc, lo

Đây lời của Thánh viết thơ gửi trần

Viết bằng các thể thơ vần

Viết những lời cần đề nghị hôm nay

Gửi lên các cấp nước này

Mong rằng nghiên cứu một ngày không xa

Cho người về tới Đền Cha

Hay gọi về tới cửa Tòa Tâm Linh

Gặp người đã viết lời trình

Gửi lên Thiên Đình, gửi tới nước Nam

Đề nghị các cấp hãy bàn

Nghiên cứu một Đạo Nước Nam tôn thờ

Một Đạo Tâm Linh dạy thơ

Dạy cách tôn thờ lối mới văn minh

Một Đạo Hồn Nước giáng sinh

Khai sinh ra Đạo văn minh nước nhà

Gọi Đạo Tâm Linh nước ta

Đạo Trời Đặc Biệt nước nhà Việt Nam

Hồn Người giáng thế dạy ban

Dạy mọi việc làm đáp nghĩa đền ơn

Nghĩa Tổ quốc, nghĩa quê hương

Nghĩa Dòng tộc họ bốn phương xa, gần

Đáp nghĩa liệt sĩ vì dân

Đáp nghĩa công Thần người đã cho ta

Đáp nghĩa người đã sinh ra

Trước Tổ Đất nước, Tổ nhà, Gia tiên

Phải biết Dòng tộc lưu truyền

Phải biết đáp đền phụng sự dài lâu

Đời đời vĩnh cửu một màu

Phải biết thờ, cầu Dòng tộc, Ông, Cha

Đâu là chính Đạo Nước nhà

Đâu là Dòng tộc, Ông, Cha sinh thành

Có gốc mới có cây cành

Có ngọn, có ngành, có lá xum xuê

Có nơi, có chốn đi về

Cho ta Tổ quốc, làng quê của mình

Cho ta một sự trường sinh

Một sự bất tử quang vinh đời đời

Cho ta cả một khoảng trời

Một nơi Hạ Giới, một nơi âm phần

Phải có Trời, Đất xoay vần

Phải có Tôn Thần, Thiên, Địa anh linh

Phải có cốt nhục trường sinh

Đó là hữu hình, Trời, Đất cho ta

Phải có sự nghiệp hào hoa

Phúc đời để lại Ông, Cha lưu truyền

Phải có lịch sử trên Thiên

Phải có lịch sử lưu truyền nước Nam

Cho ta một sự lưu ban

Lưu đời hạ thế nước Nam anh hùng

Có lời từ cõi Thiên Cung

Đọc cho Đồng được viết cùng cho Cha

Viết lời từ thuở xưa xa

Ai người tái lại cho Cha lưu truyền

Viết lời của người Thánh Tiên

Của người Nước Việt hồng chuyên cho đời

Một người từ Đất lên Trời

Từ Trời xuống Đất đọc lời viết ra

Người là Ông, người là Cha

Người là Thần, Thánh nước nhà Việt Nam ./.

Kính viết theo lời đọc của Hồn Thánh tại Đền Hòa Bình

Ngày 17/11/2007.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Quyển số 3 (quyển Luật số 1) có 43 bài,

do Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trư­ởng đoàn Phạm Thị Xuyến ghi lời.

                                         ĐỀN HÒA BÌNH           

Địa chỉ: Số nhà 16, ngõ 4, Đư­ờng Thanh Niên, Khu dân cư­ Thái Học 1

Ph­ường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dư­ơng

ĐT: 02203 883 772

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *