Lời cha dạy dân cần biết từ Đền Hòa Bình

Đền Hòa Bình - Chí Linh Hải Dương

LỜI CHA DẠY DÂN CẦN BIÊT

TỪ ĐỀN HÒA BÌNH

SAO ĐỎ – CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG

 

1. Lời cha dạy cho dân cần biêt

Việc từ xưa kiếp trước, đến nay

Việc từ đây, mãi mãi sau này

Cho trường tồn nước nhà vĩnh cửu

 

Dân nước ta ai ai cũng chịu

Phải nghe ra lệnh, luật nước Nam

Phải chấp hành chính sách rõ ràng

Phải tuân lệnh trước Nam vĩnh cửu

 

Dân nước Nam không ai thể thiếu

Chấp hành luật pháp thật nghiêm minh

Đừng ai sai luật nước Nam mình

Đừng cố tình làm sai luật pháp

 

Luật Nhà nước rõ ràng chính xác

Đúng kỷ cương phép nước ban hành

Ban cho dân, dân phải hiểu nhanh

Để hiểu được, thực hành phép nước

 

Đó là những luật nước quy ước

Dân phải thông, phải hiểu cho thông

Đừng ai sai trái, cố cuồng ngông

Phạm vào vật chất cuồng thêm tội

 

Người làm sai đời đời phải hối

Để khổ đau con, cháu bao đời

Người chết rồi, con, cháu đầy vơi

Gánh tội lỗi cho người khi sống

 

Vì người gây tội chết tù hồn

Để con, cháu, chắt, sống gánh dồn

Hạn, nạn, ách, tai ương nghiệp chướng

Đó là nghiệp âm của gia đình

 

Lệnh của Trời, lệnh Thánh nghiêm minh

Lệnh Tổ Tông nước nhà nghiêm ngặt

Thế kỷ hai một  lệnh rất chặt (21)

Thánh ban ra cho nước Nam này.

 

2. Kề từ năm lẻ một đổi thay

Thay luật cũ, Thiên Đình chiếu chỉ

Tội nặng nhất chết phải tù hồn

Tù đời đời, kiếp kiếp trường tồn

 

Không bao giờ được ra giải thoát

Đó là lệnh Trời ghi mạch lạc

Đó là lệnh Thánh ghi nghiêm minh

Không Phật, Thánh nào được giải trình

 

Không âm, dương nào được cứu giải

Luật Thiên Đình tù hồn mãi mãi

Không đổi thay cho dưới âm, dương

Luật từ đây mãi mãi kỷ cương

 

Cho dân ta biết đường tu tỉnh

Đừng tu mê theo đạo thôn tính

Tưởng cúng nhiều, cầu tụng được tha

Thánh nước Nam có luật Thiên Tòa

 

Tòa Thánh xử, không ai can thiệp

Đó là tội lớn với nước, dân

Đó là tội buôn bán người trần

Tội nặng nhất buôn bán ma túy

 

Dù xây mộ kiên cố bền bỉ

Đẹp, to, oai, không tí hồn vong

Chỉ có xác, hồn tù vĩnh hằng

Không bao giờ hồn được về mộ.

 

3. Tội thứ hai, tội với Thánh, Thần

Tội với nước, tội với nhân dân

Tội làm ăn cố tình phi pháp

Lợi dụng chức quyền cố làm sai

 

Thầy mo, đồng bói không có tài

Học sách truyền đời không có phép

Cúng vàng, tiền mã, cúng đồ điêu

Bịp lừa người dân gọi những điều

 

Tôn nhang, đội lệnh, trình mở phủ

Xây điện thờ căn phải trình đồng

Việc làm phi lý thật bất công

Đất nhà có tà cũng xây điện

 

Thờ tà là giặc thật phí công

Vì thầy, vì đồng mắt không trông

Tai không nghe tiếng Thánh dạy đồng

Làm theo sách trần ghi nhắng nhít

 

Phép Thánh, thây mo không được ban

Thế kỷ Tâm Linh đã lọc sàng

Người được làm thầy theo Đạo Thánh

Người được làm đồng Thánh chọn ban

 

4. Phải được nối cầu của Thiên Đàng

Như được kết nạp vào hàng ngũ

Hàng ngũ cơ quan có đầy đủ

Lý lịch gia đình ở nơi đâu?

 

Phải học phép Thánh ứng trên đầu

Có phép ứng tay, ứng tiếng cầu

Làm việc theo Thánh đầy nhân nghĩa

Có đủ đức tài, có nhân tâm

 

Có tiền lộc công cho ghế đồng

Cho thầy, cho đồng theo từng cấp

Theo lệnh của Cha ban ghi công

Làm việc theo Thánh ban cho đồng.

 

5. Đồng nào trái lời không theo lệnh

Đồng ấy bị sàng giải ghế đồng

Đồng nào phạm tội chết tù gong

Khai trừ khỏi đoàn vì sai luật

 

Bất cứ một ai Thánh không tha

Vì cố tình trái luật Thánh ra

Thánh cho đồng học các điều luật

Luật của Thánh, Thần nước Việt Nam.

 

6. Làm sai con, cháu, sẽ bị oan

Làm đúng luật phép của Cha ban

Làm đồng có công giúp dân, nước

Có phúc, lộc, tài cho cháu con

 

Đời đồng sau chết được vuông tròn

Được ghi gia đình có công đức

Vì làm việc công giúp nước, dân

Ai có số căn đừng ngại ngần

 

Tham gia học, đọc sách Thánh Nhân

Nếu soi mình có số căn Thần

Được nối cầu đồng, học phép Thánh

Thánh rất đang cần người có tâm

 

Xây dựng Đạo Trời của nước Việt

Xây Đạo Đặc Biệt của nước Nam

Đạo đã khai sinh, đã mở màn

Từ ngày mùng một, tháng gọi một

 

Năm hai lẻ một Đạo ra đời

Thế kỷ hai mốt thật đẹp tươi

Đạo Trời nước Việt sẽ muôn thuở

Đạo Tâm Linh Đặc Biệt thành công.

 

7. Những ai có tấm lòng hồng

Xây dựng Đạo mới thành công ra đời

Ích dân, lợi nước sàng ngời

Theo Tông, theo Tổ Nước đời Việt Nam

Một lòng vì nước, quê hương

Thờ người dựng nước bốn phương cho đời

Thờ người giữ nước sáng ngời

Ăn quả nhớ người đã có công lao

Đời đời bất tử, tự hào

Cho ta đất nước, ngôi cao Tòa vàng

Để đời thờ phụng cầu an

Cho dân, cho nước, an khang mạnh giàu

Dân ta sở nguyện ý cầu

Cầu đúng Đạo mầu của nước Nam ta.

8. Bây giờ nhiều lắm đạo tà

Giả danh Phật, Thánh nước nhà Việt Nam

Dân hãy tu tỉnh rõ ràng

Sách kinh nhan nhản việc làm họ sai

Họ cũng viết sách, viết bài

Nhưng có sự khác, họ sai việc mình

Đạo ta theo Đảng quang vinh

Đạo theo hồn Bác trường sinh đời đời

Đạo ta đền đáp công người

Đánh giặc giữ nước xây đời ấm no

Giành chủ quyền nước lớn to

Bảo vệ Tổ quốc tự do hòa bình

Đó là theo Đạo Nước mình

Đời đời độc lập quang vinh muôn đời

Đó là Quốc Đạo sáng ngời

Tôn thờ người có công đời cho dân.

 

Kinh viết theo lời hồn Cha thứ ba đọc tại Đền Hòa Bình, đầu thế kỷ 21

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *