LỜI XIN PHÉP CỦA TÒA TIÊN THÁNH TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

LỜI XIN PHÉP

CỦA TÒA TIÊN THÁNH

TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

 

1. Thánh xin phép nước Việt Nam

Thánh đã mở màn, Thánh đã khai sinh

Thánh đã làm việc Tâm Linh

Bằng phép vô hình giáng nước Việt Nam

Từ ngày thế kỷ giao ban

Thánh đã mở màn giúp nước, dân ta

Giúp từng công việc lo ra

Trước là khai Đạo Nước nhà Việt Nam

Ngày một, tháng một rõ ràng

Hai nghìn lẻ một Thánh ban lời Thần

Thế kỷ hai mốt dưới trần

Đó là Lệnh Thần nước Việt Nam ta

Phải đúng ngày, giờ Thiên Tòa

Cho phép Đạo Thánh khai hoa lập thành

Phải đúng Đạo Thánh ban dành

Ban danh cho nước đắc thành Đạo Thiên

Đạo Trời Nước Việt đầu tiên

Do Hồn Cha đọc khai Thiên Đạo Thần

Đạo vì non nước hồng ân

Đạo phúc, Đạo phần nước Việt Nam ta

Đạo vì độc lập Quốc gia

Đạo vì độc lập Chủ tòa Thiên Âm

Đạo vì nghĩa cả tình thâm

Đạo vì độc lập cảnh âm với trần

Cha không một phút ngại ngần

Phải đứng lo phần Âm Giới nước Nam

Phải làm bằng được lời ban

Đó là gốc Đạo Nước Nam sinh thành

Từ khi giao ban rõ rành

Nếu chờ Nhà nước phát hành ban ra

Đồng ý duyệt Đạo Nước nhà

Thì muộn ngày, tháng không đà thành công

Ngày Tổ đất nước, Cha, Ông

Thánh, Thần đã quyết định không phai mờ

Phải đúng ngày, tháng bấy giờ

Đầu thiên niên kỷ từng giờ đợi mong

Trời, Đất, Phật, Thánh đồng lòng

Ông, Cha, Tổ nghiệp đợi mong ngày này

Nếu xin phép nước đến nay

Nước chưa cho phép quá ngày giao ban

Việc Thánh sẽ không lo hoàn

Cho nên Thánh phải lo làm theo Thiên

Lệnh Trời chiếu chỉ giao phiên

Lệnh Thánh phải truyền cho nước dân ta

Phải thi hành Lệnh Quốc gia

Âm phần nước Việt có Cha, Thánh, Thần

Khai sinh lập Đạo cho dân

Phải thi hành Lệnh Âm phần Quốc gia

Phật, Thánh, Thần nước Nam ta

Có đạo chính thống nước nhà Việt Nam

Đạo Trời Nước Việt vẻ vang

Thờ cờ Tổ quốc, thờ sang Bác Hồ

Thờ một đất nước cơ đồ

Thờ cờ là cả cõi bờ Tổ Tông

Thờ một hình ảnh oai phong

Để cho con Lạc cháu Hồng truyền lưu

Đời đời đất nước nhất điều

Theo Đảng, theo Bác kính yêu theo Người

Theo Hồn sông núi đời đời

Cờ là Tổ quốc sáng ngời vinh quang

Máu đỏ, da vàng hiên ngang

Cờ sao năm cánh vẻ vang sắc cờ

Lời nguyện ước đã thành thơ

Bây giờ dân đã thờ cờ, thờ Cha

Cha già Dân tộc Quốc gia

Cha là Chủ tịch cả Tòa Tâm Linh

Cha là Chủ tướng trường sinh

Cha khai sinh Đạo Tâm Linh ra đời

Một nước có một Đạo Trời

Đạo Tâm Linh Nước ban lời dạy dân

Dân nước đang học chuyên cần

Học tư tưởng Bác vì dân, nước nhà

Học đạo đức Bác là Cha

Là Hồ Chủ tịch nước nhà Việt Nam.

2. Việc hai Cha đã lo toan

Giải tà giúp nước cho an dân mình

Giải bao hồn tà yêu tinh

Chính là hồn giặc hại mình dã man

Chúng gây bao sự bạo tàn

Đóng giả để làm Thần Thánh nước ta

Chúng gây bao sự yêu tà

Trình đồng, mở phủ, tiến quà, tiến căn

Xem bói, gọi nói nhố nhăng

Bịp lừa dân chúng khổ tăng quá nhiều

Nhiều nhà bị hại xiêu liêu

Đồng bói dọa dẫm bao điều si mê

Hồn tà ác độc đi về

Bắt đồng làm việc gọi về số căn

Phải thờ, phải cúng nhố nhăng

Hao tiền, tốn của bệnh tăng gấp nhiều

Dân ta không biết những điều

Đó là hồn ác gây điều khổ dân

Gọi vàng mã đốt khổ trần

Thờ điện không có Thánh Thần giáng chi

Toàn thờ hồn giặc nó đi

Lang thang nó hợp ai thì nó theo

Nó cho ăn lộc bói điêu

Người không ăn lộc khổ điều xót xa

Cha gọi nó là hồn tà

Nó gây bức xúc bao gia đình trần

Khổ cho những gia đình dân

Có người hợp với hồn thần tà gian

Thánh Nước Việt đã lo toan

Sáu năm đã làm, đã giúp nước, dân

Chấn trị các huyệt tà thần

Bắt giải âm phần về nước họ ngay

Để dân ta đỡ đắng cay

Hại người, hại của cho nay dân mình.

3. Lẻ sáu đã dừng thực tình

Thánh có chương trình, Thánh sẽ lo toan

Thánh sẽ giúp dân việc làm

Lẻ tám Thánh làm giúp hộ dân ta

Ba đợt sẽ được giúp ra

Từng năm giúp một việc tà đất sâu

Để dân ta bớt khổ sầu

Tà là hồn giặc từ lâu hoành hành

Nhập thân gây khổ rõ rành

Ốm đau, điên dở, nó hành, nó gây

Nhiều con nó đã làm thầy

Thầy lừa, thầy bịp khổ lây dân mình

Không ai biết được tà tinh

Nó đã trá hình, nó đã gian tham

Nó làm điều ác phũ phàng

Việc này Thánh biết rõ ràng hơn dân.

4. Cán bộ không biết việc Thần

Thánh Nước Nam trần đã cứu dân ta

Mở huyệt đạo, bắt giải tà

Trả chúng về nước bao la giặc rồi

Vẫn còn chưa hết tại nơi

Vô số hồn giặc ở đời nước Nam

Ở đất tư, công rõ ràng

Mắt trần không thể biết sang việc này

Chỉ có mắt Thánh Cha nay

Thánh Thần nước này biết hết dưới sâu

Biết từng huyệt đạo những đâu

Biết từng địa đạo sẽ sầu ra sao

Thánh đã lo làm biết bao

Để cứu đồng bào, để giúp nước ta.

5. Còn việc lớn to lo ra

Thánh chưa lo được phải là tới đây

Phải Nhà nước cùng chung tay

Công việc ba ngày mới được thành công

Nhà nước phải nhờ đến Đồng

Đồng làm việc Thánh không công giúp đời

Nhà nước nghiên cứu việc Trời

Đó là việc Thánh giúp đời nước Nam

Việc rất cần thiết lo làm

Để lâu không lợi báo sang cho trần

Có ba địa đạo âm phần

Một nơi người trần đã phá vỡ nay

Chính đoạn Sông Tô Lịch này

Còn hai nơi nữa vẫn nay yên hàn

Cha sẽ có phép Thiên Đàng

Giải được hoàn toàn địa đạo ba nơi

Hồn giặc sẽ bị tơi bời

Cha thu bằng phép Nhà Trời tối cao

Bằng phép Thánh, Thần nước vào

Trao trả nước họ, họ vào phải ra

Trả hết hồn giặc yêu tà

Để cho nước nhà không vướng họa âm

Bao năm hồn giặc âm thầm

Nó dạy phép ngầm, nó luyện dưới sâu

Khi nó tung ra gây sầu

Dân ai hợp nó khổ đau vô cùng

Nó còn gây hại lung tung

Không biết trần bảo điên khùng gây ra

Nó hại dân, nước Nam nhà

Đấy là những ổ huyệt tà dưới sâu

Trần không biết được từ lâu

Nhiều lắm hồn giặc dưới sâu thành tà

Bởi Trời biến hóa chúng ra

Hồn giặc thành tà, khỏi lộn làm con

Trời muốn dân, nước vuông tròn

Cho nên Trời giúp cho non nước nhà

Trời sinh, Trời dưỡng cho ta

Đó là hậu phúc nước nhà Việt Nam.

6. Còn việc lớn nữa đang làm

Việc giải âm nghiệp cứu sang hồn người

Cứu âm, cứu dương đôi nơi

Cứu khắp mọi người oan nghiệp từ xưa

Cứu vong hết cảnh sớm trưa

Thoát cảnh ngục tối dây dưa khổ trần

Đây lệnh của Đức Thánh Nhân

Cha Đức Thánh Trần mở ngục cứu vong

Giải hết nghiệp chướng quay vòng

Con, cháu, chắt, hết đèo bòng đa mang

Để đời con, cháu bình an

Hết tội nợ nghiệp, hết oan trái trần

Để đời phúc, thọ, hồng ân

Lộc người, lộc của, phúc phần cháu, con./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh Cha đọc,

15h ngày18/1/2007 – 09/10/Đinh Hợi

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *