VIẾT LẠI LỜI CHA LÀ THÁNH GỬI VỀ TRÌNH NHÀ NƯỚC TRONG SỚ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM

VIẾT LẠI LỜI  CHA LÀ THÁNH

GỬI VỀ TRÌNH NHÀ NƯỚC

TRONG SỚ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM

VIẾT TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

NGÀY 22/4/2001 – 29/3/TÂN TỴ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh Hải Dương, huyện Chí Linh, thị trấn Sao Đỏ

Đoàn Hòa Bình

 Ngày 24/4/2001 (tức 2/4/Tân Tỵ)

Kính trình lên Đức Cha Trời

Kính trình lên Đức Mẫu người Mẹ Tiên

Hòa Bình xin kính sớ Thiên

Tấu về Thượng giới dâng Tiên – Bác Hồ

Kính lời chắp bút viết vô

Trình lên Thượng cõi bây giờ tòa cao

Cầu Trời chứng tấm sớ vào

Tấu trình với Đức Tòa cao nhà Trời

Cầu Cha, cầu Mẹ chứng nơi

Thế trần nhất lệnh nhà Trời truyền cho

Hòa Bình phải đứng liệu lo

Theo lời của Thánh dạy cho việc làm

Chiêu hồn liệt sĩ nước Nam

Đang ở nước bạn gian nan khổ sầu

Trần dân ai biết chi đâu

Chỉ có Cha biết từ đầu đến đuôi

Cha đã dầy công ngược xuôi

Lo cho công việc đầy vơi khổ sầu

Chỉ có Cha giáng trên đầu

Cha dạy công việc Thiên sâu nhà Trời

Trần nghe rõ từng tiếng lời

Của Cha dạy bảo cho đời trần gian

Người trần đồng ghế Thiên Đàng

Người trần trong đoàn đang được cắt sai

Những ai Cha dạy thành tài

Giờ đây Cha gọi đi thời giúp dân

Đi giúp đất nước việc cần

Chiêu hồn liệt sĩ của phần nước Nam

Đã phải hy sinh rõ ràng

Đang ở nước bạn khổ là bấy nay

Không mồ thịt nát xương bay

Hoặc là có mộ ở nay nước ngoài

Cha cũng gửi lại xương đời

Gửi lại phần cốt của người quân ta

Cha xin phép họ nay là

Xin phép nước họ nay là chiêu quân

Chiêu hồn chiến sĩ âm phần

Về với Tổ quốc, với dân nước nhà

Về với tổ nghiệp Ông Cha

Con Rồng, cháu Lạc, nay là Việt Nam

Bao đời đã phải gian nan

Đã phải cơ hàn bao kiếp đời nay

Đã phải ngậm đắng nuốt cay

Đã phải tháng ngày vất vả long đong

Bây giờ Cha chiêu hồn cùng

Bác đón liệt sĩ ở vùng biên cương

Đón ở những nơi chiến trường

Gửi về Kiếp Bạc thông thương theo cầu

Đây là lệnh của Thiên sâu

Hồn Thánh, Cha đã bắc cầu thông thương

Cầu đây, cầu của Thiên Vương

Cầu Tiên đón rước vong đường xa xôi

Đây nhờ có nhịp cầu Trời

Tiếng hồn của Thánh gọi người chiến binh

Ở xa quê hương thực tình

Nhưng vì có phép Thiên Đình dẫn đưa

Cầu phan sớm, tối, chiều, trưa

Bằng thơ của Thánh dẫn đưa linh hồn

Cầu Tiên do Cha độ đường

Do Cha dắt lối thông thương trên cầu

Bóng Cha sẽ giáng trên đầu

Dắt hồn từ ở phần sâu âm phần

Có người không còn cốt trần

Có hồn phải ở những phần ngọn cây

Cho nên hồn họ bấy chầy

Có hồn xấu bụng cứ nay đuổi hoài

Khổ thân hồn cho những ai

Cốt xương vương vãi không ai chôn vùi

Là hồn phải chịu ngậm ngùi

Cha biết, Cha mới thấy thời xót xa

Thương quân Cha ứa lệ nhòa

Phải đâu ruột thịt mới là đau thương

Đau vì thương cảnh đoạn trường

Xa xôi không được nén hương ấm mồ

Xa xôi không có người vô

Không được cái giỗ đến mồ thắp hương

Ở nhà quê có cúng cơm

Nhưng hồn vẫn ở chiến trường xa xôi

Ai lo rước hồn chiêu hồi

Không ai lo được việc thời này đâu

Bởi không có tiếng Thiên sâu

Bởi không có nhịp cầu đâu của Trời

Không ai có đủ tiếng lời

Có đủ chữ Thánh, chữ Trời mà lo

Việc này đại lớn, đại to

Không phải ai muốn đứng lo sẽ thành

Thầy trần không được học hành

Chữ Trời, tiếng Thánh tấu trình với Thiên

Không học được phép Trời truyền

Vạn thầy cũng chẳng làm nên việc này

Thầy trần học trần nhau nay

Thì sao làm được việc này lớn to

Cho nên Cha chẳng trao cho

Dạy trần giúp nước liệu lo cho đời

Việc Thiên Cha dạy Đoàn Trời

Ghế Thiên, đồng Thánh có thời số căn

Cha ban cho được học hành

Gian nan vất vả mới thành quả tu

Không tu đường đạo mịt mù

Không hại dân, nước, không thù oán riêng

Không làm những chuyện đảo điên

Không làm những chuyện liên thiên lộng hành

Tu một đường Đạo Cha dành

Để làm cách mạng, để dành giúp dân

Đó là công việc Cha phân

Công việc Cha phần để giúp trần gian

Công việc của giới Thiên Đàng

Cha ban một Đạo lọc sàng là đây

Đạo mang ý nghĩa tràn đầy

Khí phách cách mạng của nay nước nhà

Không ngại gian khổ xông pha

Hết lòng phục vụ cơ đồ nước dân

Hết lòng vì việc công Thần

Hết lòng vì việc của dân nước nhà

Hết lòng vì Bác vì Cha

Hết lòng vì việc sơn hà núi sông

Hết lòng đền đáp Tổ Tông

Hết lòng vì liệt sĩ cùng nước ta

Đây chiêu hồn lần thứ ba

Lần này Đoàn phải đi xa chiêu hồn

Hai lần ở tỉnh quê hương

Nơi thờ lịch sử danh thơm Trần Triều

Hai sáu tháng bảy nhất điều

Một chín chín chín lo điều giúp dân

Chiêu hồn tại cửa Đền Thần

Nam Tào, Kiếp Bạc, gửi phần Đền Cha

Lần hai Đền Cậy tỉnh nhà

Kinh Môn năm ngoái cuối là kỷ nguyên

Năm hai nghìn dưới trần dương

Tháng tư mùng sáu lo lường việc Cha

Chiêu hồn liệt sĩ nước nhà

Gửi về Kiếp Bạc cả ba Đền Thần

Để dân đền đáp công trần

Cha đã chiêu phần liệt sĩ anh em

Bác, Cha Trần Triều đứng lên

Gọi Đoàn làm việc giúp nên nước nhà

Hai lần chiêu hồn quân ta

Lần này tiếp tục là ba, bốn lần

Hai nơi Cha chiêu hồn quân

Một là Pắc Bó, hai là Tiên Yên

Gần đồn biên phòng dưới miền

Bác, Cha làm việc chiêu lên hồn trần

Của các liệt sĩ vì dân

Xa quê hiến trọn thân trần nước non

Đã làm tròn bổn phận con

Bổn phận chiến sĩ của non nước nhà

Bây giờ hồn được theo Cha

Cha là Đức Bác, Cha là Đại Vương

Cha Trần Quốc Tuấn Thiên đường

Với Hội đồng Thánh Thiên đường nước ta

Từ đây trên đất nước nhà

Ai về Kiếp Bạc lễ Cha Trần Triều

Hãy nhớ lễ chia đôi đều

Dù nhiều, dù ít, sớm chiều mời quân

Nhà ngoài Cha đã dành phần

Anh em liệt sĩ không phần mồ nay

Khắp trong non nước Việt này

Cha đã chiêu sắp hết đầy đủ quân

Dân ta đáp nghĩa đền ân

Nhà ngoài là cửa gần sân Trần Triều

Ai về Kiếp Bạc nhớ điều

Kinh ngoại nửa điều cũng đừng tụng sang

Chỉ cầu Phật, Thánh nước Nam

Thần thiêng đất nước bao ngàn năm qua

Nhà ngoài cầu liệt sĩ ta

Sẽ độ hộ nước dân ta mạnh giàu

Đây là công việc bắc cầu

Cầu Tiên của Bác nhiệm màu phép Thiên

Bác không có một chút tiền

Vốn riêng của Bác, Bác thêm cho Đoàn

Bác chỉ có tấm lòng vàng

Thơ Tiên của Bác, Bác ban cho đời

Bác dạy một Đoàn của Trời

Học đủ phép Thánh giúp đời nước dân

Đây là lòng Bác vì trần

Vì dân Bác hiến trọn phần hồn Thiên

Hồn Bác bây giờ là Tiên

Hồn Trời, là Phật, Thánh thiêng nước nhà

Của cả thế giới bao la

Của cả vũ trụ bao la hoàn cầu

Bác có muôn vạn phép màu

Nên Bác bắc được nhịp cầu thông thương

Bác nhắc trần đừng coi thường

Đừng phụ công Bác giáng miền từ đây

Bác có ghế Thánh giúp tay

Là do Trời gửi, Trời phần phúc nay

Mới có nước Việt Nam này

Mới có những sự lạ nay khác thường

Mới có đường lối chủ trương

Của Trời, của Đất cho dương thế này

Mới có Dòng tộc ta nay

Con Rồng, cháu Lạc, của nay nhà Trời

Có người sinh trăm trứng đời

Một bọc trăm người ở tại Hùng Vương

Gọi là đất Tổ Thiên đường

Tông môn ta đó là nguồn cội xưa

Sự tích Bác được dẫn đưa

Cho dân nước biết tích xưa cội nguồn

Nước ta con của Thiên đường

Trời lại cho giáng về dương thế trần

Để đời biết phép Thánh Thần

Để dân biết được tích Thần Trời ban

Sử Thiên Cha đọc rõ ràng

Một trăm bài viết Cha ban cho đời

Nhà nước hãy nghiên cứu lời

Của Cha đọc có đúng lời hay không

Bây giờ Cha gửi ghế đồng

Kho tàng sách của Thiên cung Thánh, Thần

Ai muốn tìm hiểu mời trần

Phô tô bao quyển sách Thần Cha cho

Hỏi về Chí Linh – Hải Dương

Gần chợ Sao Đỏ sẽ tìm tới nơi

Ở đấy có một khoảng trời

Thơ Tiên, tiếng Thánh nói lời bằng thơ

Người thì như dưới trần cơ

Đoàn này nhiều lắm viết giờ chữ Thiên

Nói được bằng tiếng Trời truyền

Làm được các việc Thánh Tiên giúp đời

Chí Linh – Sao Đỏ, Đoàn Trời

Hải Dương là tỉnh của người Đoàn Thiên

Đây là lời Cha ban truyền

Hồn Cha giáng đọc lời Tiên giáng trần

Một bên chữ Thiên của Thần

Một bên viết chữ của trần bằng thơ

Kể chuyện không tin bảo mơ

Đây là sự thực trình thưa với Trời

Xong gửi về nước Nam đời

Trình kính lên người nay tổng Bí thư

Ông Nông Đức Mạnh trần cơ

Bác kính gửi tới bây giờ dâng Ông

Bác và ông Giáp, ông Đồng

Ông Chinh, ông Duẩn, trước cùng sánh vai

Bây giờ Ông đang đọc bài

Hô vang tên Đảng với thời Bác nay

Bác cảm ơn Ông từ đây

Hãy giúp cho Bác, Bác nay giúp trần./.

KT bài viết theo lời hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

(20h58’ ngày 22/4/2001 – 29/3/Tân Tỵ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *