LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM Ở BÀN ĐÁ TÂN TRÀO LỊCH SỬ NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2001

LỜI THIÊN GIÁO CHỈ LỆNH THÁNH NƯỚC NAM TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM

Ở BÀN ĐÁ TÂN TRÀO LỊCH SỬ

NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2001

 

Từ đất nước Việt Nam Tổ quốc

Cha chiêu hồn liệt sĩ nước Nam

Bác là Cha quê ở Nam Đàn

Hồn muôn trượng lo toan việc nước

 

Ba mươi năm hồn đã nguyện ước

Phải chiêu quân liệt sĩ nước nhà

Người vì đời chiến đấu xông pha

Cho dân nước Nam nhà trường cửu

 

Các hồn liệt sĩ đang phải chịu

Xa quê hương Tổ quốc thân yêu

Hồn ngày đêm mong sớm, mong chiều

Được về nơi quê hương Tổ quốc

 

Đó là hồn liệt sĩ đang ước

Đang cầu Cha là Bác Hồ nay

Hồn biết Bác giáng về nơi đây

Đã chiêu hết hồn này trong nước

 

Còn hồn ở nước ngoài mong ước

Bao héo mòn chờ đợi nước nhà

Nước với Đảng như Mẹ, như Cha

Như người sinh ra là liệt sĩ

Có ai biết bao điều huyền bí

Mà Bác Hồ tri kỷ, tri ân

Mà hồn Bác đang phải vì trần

Vì nhân dân xa, gần, sống chết

 

Vì những gì mà Bác đã biết

Lo cho dân, cho nước Nam nhà

Lo cho đời phồn thịnh vinh hoa

Lo cho một mái nhà Tổ quốc

 

Đó là điều Bác Hồ đã ước

Hồn Bác mong, Bác được tái hồi

Bấy lâu nay Bác sống hồn Trời

Cho non nước muôn đời bất tận

 

Bao nhiêu điều mà Bác đã cất

Cất trong tim chứa chất bấy nay

Để Bác giúp dân nước Nam này

Bác sẽ xây, sẽ thay, sẽ sửa

 

Đó là hồn Bác đầy chất chứa

Sự chăm lo cho đất nước nhà

Vì Bác là một vị cha già

Cha Dân tộc, Cha là nguồn gốc

 

Trời gửi sinh để cứu nước Nam

Bây giờ đây Bác trở về làm

 

Làm cách mạng lần hai cứu nước

Làm cách mạng để hồn Bác được

 

Chiêu hồn quân cho nước, cho dân

Chiêu hồn quân là những người trần

Đã hy sinh hiến phần xương máu

Cho dân, nước, cho đời con cháu

 

Của Rồng Tiên đất Việt Nam nhà

Phải ơn người hy sinh cho ta

Để nước nhà phồn vinh độc lập

Để dân nước giờ đây cấp tốc

 

Phải lo chiêu hồn chiến sĩ ta

Được về nơi Tổ quốc Nam nhà

Hồn của Cha sang là nước họ

Đón hồn về tới nơi cửa ngõ

 

Đón hồn về trong nhịp cầu Tiên

Đón hồn về đầu của kỷ nguyên

Để hồn miền đỡ phiền khổ não

Không ai biết hồn họ táo bạo

 

Cậy đất nhà mạnh bạo ra sao

Hăm dọa hồn ta khổ thế nào

Hồn ta phải thét gào vì họ

Vì họ cậy có nhà có ngõ

 

Ai biết hồn vò võ đau thương

Ai biết hồn gối đất nằm sương

 

Nhiều hồn không chốn tựa nương

Không nơi chôn cất cốt xương nấm mồ

Không nơi bè bạn bây giờ

Không chốn đoàn tụ bơ vơ tháng ngày

Có ai biết nỗi đắng cay

Hồn tan nát thịt xương nay thân hình

Thật là cảnh âm bất bình

Ở đời ai thấu cảnh tình xót xa

Chỉ người chết đã ra ma

Mới thấu cái cảnh ma là chiến tranh

Chỉ vì lũ giặc hôi tanh

Để lại cho dưới dân lành đau thương

Đã vì Tổ quốc quê hương

Ra đi để lại cốt xương nước ngoài

Ra đi xa Tổ quốc đời

Phải bao gian khổ đầy vơi tháng ngày

Bây giờ hồn Bác ra tay

Vì Bác kêu gọi dân nay nước nhà

Không kể nam, nữ, trẻ, già

Ra đi đánh thắng giặc là ngoại xâm

Ra đi giúp nước bạn cùng

Hy sinh ở lại nước cùng bạn nay

Bây giờ Bác chiêu hồn này

Bác sang đón rước hồn nay được về

Cầu Tiên đón rước cập kề

Vai đồng trải nhịp cầu về rước vong

Vong hồn liệt sĩ trần chung

Ở bên nước bạn nay cùng anh em

Xa quê trăm nhớ nghìn thương

Bây giờ nhờ có cầu Thiên Hòa Bình

Đây là cầu nghĩa, cầu tình

Cầu ân, cầu phúc, cầu vinh cho đời

Đây là một nhịp cầu Trời

Có Cha, có Bác ban lời cho nay

Ơn nhờ phép Bác cao dầy

Bác, Cha chiêu được hồn nay quân về

Anh em liệt sĩ hả hê

Ơn nhờ có Bác, Cha về chiêu quân

Ơn Phật, ơn Thánh, ơn Thần

Ơn các liệt sĩ của phần nước ta

Ơn cán bộ liệt sĩ ra

Chiến trường giúp nước Nam ta hùng cường

Chết rồi vẫn giúp trần dương

Vẫn giúp non nước, quê hương, giống nòi

Ơn các liệt sĩ đời đời

Công ơn tỏa khắp muôn nơi nước nhà

Cầu đàn trên tuyến đường xa

Chiêu hồn liệt sĩ ở là hai nơi

Tân Trào, Pắc Bó nay thời

Tiên Yên, hải đảo, ở biên giới này

Gần đâu chiêu đấy từ nay

Chiêu hồn liệt sĩ nước này Việt Nam

Cha lo đủ giấy rõ ràng

Phải có xuất cảnh đàng hoàng hẳn hoi

Dương sao âm vậy nay thời

Đó là luật Trời, luật Nước như nhau

Nay Cha dẫn dắt trước sau

Để trần biết được lo mau giúp hồn

Hòa Bình nhất lệnh Thiên đường

Chiêu hồn liệt sĩ cho dương thế này

Ở bên nước Lào về nay

Với giáp biên giới nước nay láng giềng

Ở đâu đầu suối ngọn nguồn

Nghe theo tiếng gọi của hồn Bác nay

Anh em được về từ đây

Không còn cực nhọc ở nay nước ngoài

Lời đây hồn Bác đọc bài

Bác chiêu hồn chiến sĩ người nước Nam./.

KT bài hồn Bác là Cha đọc 22/4/2001 (29/3/Tân Tỵ)

 Phạm Thị Xuyến ghi

Đoàn Hòa Bình đi làm việc chiêu hồn liệt sĩ nước Nam

 tại Bàn Đá Tân Trào lịch sử

Đoàn đồng đi làm việc theo hồn Cha 6 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *