LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM NƠI BÀN ĐÁ, BÊN SUỐI TIÊN – PẮC BÓ NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2001

LỆNH GIẢI TÀ - LÀ HỒN GIẶC XƯA TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM

NƠI BÀN ĐÁ, BÊN SUỐI TIÊN – PẮC BÓ

NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2001

Kính dâng sớ tấu về Trời

Dâng về Cha Mẹ Thiên Trời, Địa Tiên

Hòa Bình nhất lệnh chỉ truyền

Về nơi cửa Đức Thánh Tiên người Trời

Thành tâm trình kính lên Người

Cầu xin trên chứng độ đời trần gian

Cầu đàn do Cha phát ban

Chiêu hồn liệt sĩ bao ngàn năm qua

Cho đến cuối thế kỷ là

Hai nghìn trên khắp nước nhà có ai

Đã từng sát cánh chung vai

Đi làm cách mạng nước ngoài anh em

Hy sinh về nghĩa giang sơn

Giành lại độc lập hùng cường cho dân

Đã đi vì nước quên thân

Hy sinh giành lại hòa bình tự do

Ở các nước khác trần cơ

Sát vùng biên giới bây giờ nước ta

Hoặc là trên những đảo xa

Hy sinh không có cửa nhà mộ nay

Hãy nghe tiếng lệnh Cha bày

Là trần sẽ được theo nay Cha già

Hồn Cha dắt các hồn xa

Hồn gần cũng được la đà theo sau

Vì Cha là một cây cầu

Cha nối xuống đất nhiệm màu phép Thiên

Cha là một con Đò Tiên

Cha đi chở hết hồn miền anh em

Đâu là chiến sĩ thì lên

Đò Tiên Cha chở rước lên hồn người

Hồn Cha có một phép Trời

Cao siêu tối đẳng có phần anh linh

Không ai có được thực tình

Bây giờ đoàn nghĩa Hòa Bình đã vâng

Học đủ phép Cha ban cùng

Để chiêu hồn chiến sĩ cùng nước ta

Rước hồn về tận nước nhà

Đó là giúp nước, đó là giúp dân

Không tiếc công của dưới trần

Lệnh Cha đã gọi Đoàn Thần ra đi

Cứu hồn liệt sĩ đã ghi

Đang phải cảnh khổ bao kỳ đắng cay

Thật là đã quá lâu ngày

Bây giờ mới được về ngay đất mình

Thật là việc phúc, việc vinh

Việc nghĩa, việc tình, giúp nước dân ta

Đây là lời Cha ban ra

Cho Đoàn làm việc chiêu là hồn quân

Đây là việc nghĩa công thần

Vì dân Cha hiến trọn phần vì dân

Hôm nay Cha chiêu hồn quân

Anh em liệt sĩ xa gần vùng biên./.

KT viết theo lời Cha đọc ngày 27/4/2001

 Lễ chiêu hồn liệt sĩ ở nước ngoài và ở đảo xa

Phạm Thị Xuyến được viết lời Cha đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *