VIỆC CỦA CHA ĐI RA CÔN ĐẢO GIÚP CHO HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM

VIỆC CỦA CHA ĐI RA CÔN ĐẢO

GIÚP CHO HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM

Tại nghĩa trang Hàng Dương – Đền thờ Võ Thị Sáu

Nhà tưởng niệm nghĩa trang Hàng Dương

Ngày 7, ngày 8 tháng 10 năm 2004

 

Nơi Côn Đảo, nơi lò lửa thép

Nơi giặc xưa o ép dân mình

Cán bộ cách mạng hy sinh

Do quân cướp nước cực hình dã man

Chúng bày đủ kế mưu toan

Hại dân, hại nước Việt Nam bao đời

Chúng gây bao tội tầy trời

Trời, Thánh, Thần biết nước đời đã ghi

Bao cuộc kháng chiến trường kỳ

Máu đào nhuộm đỏ bước đi vững vàng

Bao nhiêu chiến sĩ vẻ vang

Anh hùng bất khuất tên vàng khắc ghi

Sổ vàng ghi lại trường kỳ

Anh hùng Dân tộc đã vì nước dân

Cho đời muôn thuở hồng ân

Phải đánh tan giặc ngoại xâm nước nhà

Đất nước độc lập thái hòa

Biết bao người đã phải là hy sinh

Chúng tra tấn thực cực hình

Nhà tù Côn Đảo hại mình xót đau

Sách chỉ nói ít khổ sầu

Thực tế còn khổ, còn đau hơn nhiều

Cha thương chiến sĩ bao nhiêu

Cha căm giận giặc gấp nhiều lời xưa

Chúng còn gây sự làm bừa

Yểm từng người chết dây dưa hại hồn

Cha có phép Thiên Vương trừ giải

Cho người hồn được hết đắng cay

Quân thù độc ác đã gây

Gây sống, gây chết khổ đày quân ta

Mắt trần không nhìn thấy ra

Mắt Thánh mới thấy ác tà dã man

Chúng còn tàn bạo to gan

Yểm từng phần mộ hại sang hồn mình

Cha có phép Thiên Đình trừ giải

Phép của Cha không phải tốn chi

Không cần người đồng làm gì

Chỉ cần đồng học phép đi cứu hồn

Sang Côn Đảo cứu hồn thoát cảnh

Để hồn quân được sạch yêu tà

Chúng đem hồn giặc yêu ma

Chúng yểm phần mộ của ta ai tường

Coi như là khách đi đường

Vào thăm, vào viếng, ai lường việc chi

Thánh, Thần đã có sổ ghi

Cho nên Thánh đã lo đi cứu hồn

Giải đi tai họa khổ dồn

Để liệt sĩ hết cảnh hồn đớn đau

Lễ mừng hồn hết khổ sầu

Lễ cầu Trời Đất, lễ cầu Thánh Tiên

Cầu Phật, Thánh nước thiêng liêng

Độ hồn liệt sĩ bình yên phúc lành

Cầu hồn liệt sĩ tươi xanh

Ở nơi chín suối an lành cốt xương

Giải trừ tai ách ma vương

An lòng liệt sĩ an đường mộ vong

An hồn liệt sĩ bên trong

Bên trên sớ mộ an vong đời đời

Không ai biết việc Đất Trời

Ba ngày hồn Thánh, người đời lo toan

Làm ngày, làm đêm, cho hoàn

Làm xong công việc giúp an cho hồn

Việc Thiên không ai thể lường

Đây việc cách mạng Thiên Vương cho làm

Đồng trưởng đồng phó lo hoàn

Với bao hồn của Thiên Đàng lo ra

Với bao hồn quan quân ta

Làm việc Thiên giới giúp là việc âm

Bao công việc lớn lặng thầm

Đoàn Hòa Bình đã giúp xong cho đời

Để năm sau nghĩa trang nơi

Côn Đảo xây lại tuyệt vời đẹp an

Không nói ai biết việc làm

Của Cha, của Mẹ, Thánh, Quan nước nhà

Của Đoàn Đồng đã lo ra

Làm việc theo Thánh nước nhà dạy ban

Đoàn đồng Hòa Bình hiên ngang

Đi làm cách mạng Thiên Đàng theo Cha

Theo hồn Thánh nước Nam nhà

Theo hồn Cha, Bác, theo Tòa Tâm Linh

Theo hồn Chủ Tịch Chí Minh

Đi làm cách mạng quang vinh đánh tà

Giải yểm cho đất nước ta

Giải những hồn tà giặc yểm đất sâu

Ở nơi nào có mộ sầu

Cha đã đi giải trừ đâu có tà

Để hồn liệt sĩ nước nhà

An phần hồn cốt ở là nghĩa trang

Nhà nước, nhân dân lo toan

Đời đời thờ phụng lễ mang mời hồn

Không phải cầu siêu chi dồn

Bởi vì phần hồn không có tội chi

Không phải cầu siêu tý gì

Ai cầu là phạm nội quy Thánh Thần

Cầu siêu chỉ dành cho dân

Ai có tội trần khi chết bớt đi

Đời hồn siêu thoát một khi

Còn như nghiệp chướng cầu thì vẫn nguyên

Nhớ lời Cha dạy là khuyên

Đừng làm sai luật Thánh, Tiên nước nhà

Cầu không vàng mã chi qua

Cầu kinh của Thánh nước nhà đã ban./.

Kính viết theo lời Cha đọc ghi lại sớ lễ cầu

tại nhà tưởng niệm nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo năm 2004

Lễ ở 2 nơi đền anh hùng Võ Thị Sáu, nhà tưởng niệm nghĩa trang Hàng Dương – Côn Đảo ngày 7+8/10/2004

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *