MỪNG 60 NĂM NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

MỪNG 60 NĂM

NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

NGÀY 22/12/1944 – 22/12/2004

15 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG

 

Mừng Quân đội nhân dân chiến thắng

Sáu mươi năm một chặng đường dài

Bao thác ghềnh gian khổ chông gai

Sự hy sinh kéo dài vô tận

 

Nhờ có sự đấu tranh bất khuất

Của nước dân, dân nước Nam nhà

Nhờ có Đảng, có Bác đứng ra

Cuộc cách mạng đã là thắng lợi

 

Không có Đảng bao giờ sẽ tới

Sự thành công một nước hùng cường

Không có Bác chỉ lối đưa đường

Đất nước ta khó lường tai họa

 

Giặc các phương đã từng cướp phá

Bao của, người, cũng đã hy sinh

Đã bao phen đất nước thanh bình

Chưa trọn vẹn nghĩa tình dân tộc

 

 

Chưa giữ được cây số cột mốc

Một nước dân độc lập hoàn toàn

Một Nhà nước lãnh thổ vẻ vang

Một tên nước huy hoàng vĩnh cửu

 

Dân nước ta đã không khuất chịu

Để kẻ thù chia cắt nước dân

Cuộc đấu tranh đã có sức Thần

Khối đoàn kết toàn dân biển lửa

 

Theo lời Đảng ai ai cũng hứa

Quyết tâm theo Đảng, Bác đến cùng

Toàn Dân tộc trừ lũ bạo hung

Khắp các vùng cao trào cách mạng

 

Lòng quyết tâm như lũ, như thác

Đánh tan thây bè lũ ác nhân

Quân đội ta sức mạnh như Thần

Đã lớn dần trong phần gian khó

 

Mỗi người quân tinh thần sẵn có

Sự hy sinh cho nước Nam nhà

Cho bảo tồn sứ mệnh nước ta

Cho vĩnh cửu thái hoà độc lập

 

Quân dân ta ngày đêm ôm ấp

Sự thành công quật ngã kẻ thù

Sự tàn ác của tướng giặc ngu

Là quân thù theo từng thế kỷ

Dân nước ta bền lòng vững chí

Dạ sắt gang bền bỉ đấu tranh

Tiếp theo đường lối gót Cha Anh

Giành bằng được nước nhà độc lập

 

Trong chiến đấu không phân đẳng cấp

Tôn giáo, Lương đoàn kết đấu tranh

Trong chiến hào các bậc Cha, Anh

Cả nam, nữ, đều giành thắng lợi

 

Chữ quyết tâm ai cũng hướng tới

Chữ hy sinh không chút nản lòng

 

Khi đất nước giải phóng xong

Hòa bình độc lập khắp vùng gần xa

Vang động trong nước Nam nhà

Vang động thế giới, vang ra hoàn cầu

Năm châu bốn biển vang câu

Việt Nam giải phóng địa cầu chuyển rung

Đất nước Việt Nam anh hùng

Có một Quân đội thành đồng vẻ vang

Đã làm quân giặc kinh hoàng

Tháo thây bỏ chạy đầu hàng quân ta

Giặc nào đến cũng phải ra

Sử đời còn đó ghi đà chiến công

Đất nước con Lạc cháu Rồng

Muôn đời để lại cho sông núi này

Đất nước ta được đổi thay

Toàn dân đánh giặc dựng xây hòa bình

Ơn Đảng, ơn Bác quang vinh

Ơn cả Dân tộc nước mình Việt Nam

Ơn Quân đội ta huy hoàng

Lực lượng hùng mạnh bao ngàn năm qua

Của người chiến đấu xông pha

Từ thời dựng giữ nước nhà thành công

Quân đội ta thật oai phong

Xứng đáng ngày hội quốc phòng toàn dân

Mừng ngày Quân đội nhân dân

Sáu mươi tuổi phần cao quý thiêng liêng

Bác Hồ đã chọn dành riêng

Một ngày kỷ niệm trang nghiêm cho đời

Cao Bằng địa danh sáng ngời

Có nơi sáng lập đội người chiến binh

Là Quân đội nước Nam mình

Đời đời tỏa sáng dáng hình nước non

Cao Bằng, Pắc Bó lời son

Nơi Bác làm việc cứu non nước nhà

Ơn Đảng, ơn Bác vinh hoa

Ơn Quân đội của nước nhà Việt Nam

Ơn các liệt sĩ vẻ vang

Ơn toàn Dân tộc hiên ngang diệt thù

Ơn các bà mẹ công phu

Sinh ra người để diệt thù cứu dân

Ơn người vì nước quên thân

Lễ dâng tại cửa Đình Thần thờ Cha

Thờ Hồn non nước Nam nhà

Thờ Hồn liệt sĩ kính và tạ ơn ./.

Kính lễ mừng ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2004

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *