LỜI CHA DẠY ĐOÀN VIẾNG MỘ LIỆT SĨ NGHĨA TRANG TÔNG KHAO

LỜI CHA DẠY ĐOÀN

VIẾNG MỘ LIỆT SĨ NGHĨA TRANG TÔNG KHAO

NGÀY 23/5/2003  – 23/4/QUÝ MÙI

 

     Xã Thanh Lưa, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu của cuộc chiến tranh đánh Pháp. 2.139 mộ hài cốt liệt sĩ của 26 tỉnh trong nước từ chiến trường Lào được đưa về nghĩa trang này.

Đoàn về viếng mộ hôm nay

Cha gọi đoàn đến nơi đây viếng mồ

Và làm công việc bây giờ

Tạ an phần đất mộ giờ nghĩa trang

Tạ Quan Thần Linh bản làng

Quan Thần xứ đất nước Nam của mình

Chở che, ôm ấp thực tình

Phần mộ liệt sĩ hy sinh Nam Lào

Xin tạ yên mộ thanh cao

Tạ an mộ liệt sĩ vào nơi đây

Xin Quan Thần Xứ nơi này

Giữ an phần mộ nơi này bình an

Đời đời đẹp đẽ an khang

Mộ hồn được đẹp vẹn toàn từ đây

Và cho mãi mãi sau này

Mộ hồn được đẹp hả hài muôn năm

Đoàn về kính lễ viếng thăm

Tạ ơn liệt sĩ muôn năm vì đời

Nơi đây ghi công của người

Ra đi vì nước, vì đời, vì dân

Nơi đây các mộ có phần

Được trăm mộ phát an thân hồn người

Có một mộ chẳng an ngôi

Từ trong phần mộ của người chiến binh

Đó là công việc thực tình

Mà Cha báo gọi Hòa Bình lo toan

Về đây làm phép tạ hoàn

Phép Trời ứng bóng cho làm giúp dân

Giúp nước những việc âm phần

Để hồn liệt sĩ an thân mộ hài

Để hồn liệt sĩ lâu dài

Trường tồn phù độ an bài nước dân

Để cho lịch sử nước trần

Đời đời trường cửu có phần anh em

Liệt sĩ ta muốn nói nên

Cảm ơn Nhà nước đưa hồn anh em

Về nơi đất nước sớm hôm

Không còn ở cảnh xa phương nước người

Cảm ơn những tấm lòng đời

Quản trang lo việc giữ thời hồn vong

Hàng ngày hương khói nước chung

Tư rằm mùng một lễ chung viếng hồn

Ông Trần Thanh Tùng lo dồn

Ông đã giúp hồn sưởi ấm nghĩa trang

Ông có lòng đời lo toan

Bằng những việc làm ở tại nơi đây

Ông được Trời Đất ban nay

Ông có công này ở tại nghĩa trang

Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam

Là danh nhân nước rõ ràng không sai

Ban Ông đặc ân lâu dài

Ông được mạnh khỏe tuổi dài thêm tăng

Mười lăm tuổi nữa rõ ràng

So với tuổi thọ Ông tăng thêm là

Chín mươi ba tuổi tăng ra

Sống thọ thực thà Trời Đất ban công

Nhà nước cũng đã tặng cùng

Cho Ông được hưởng phúc chung lộc trần

Sau này có phúc, có phần

Ba đời con cháu người trần bình an

Sau này chết được vẻ vang

Tuổi vàng sau được mộ an kết thành

Tu tâm công đức lấy danh

Cho đời con cháu học hành gương ông./.

KT biết theo hồn Cha đọc

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến ghi xong lúc 9h25’

 ngày 23/5/2003 (23/4/Quý Mùi)

ông Trần Thanh Tùng làm quản trang

 nghĩa trang Tông Khao nhà ông ở gần nghĩa trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *