VỀ VỚI CỘI NGUỒN ĐỀN ƠN TIÊN TỔ CẦU ĐỘ NÚI SÔNG ĐỀN CÔNG TỔ QUỐC

VỀ VỚI CỘI NGUỒN

ĐỀN ƠN TIÊN TỔ

CẦU ĐỘ NÚI SÔNG

ĐỀN CÔNG TỔ QUỐC

NGÀY 27/7/2002

Hôm nay Bác đọc lời Thần

Cho con ghi lại lời Thần nước Nam

Bác quê chính ở Nam Đàn

Làng Sen quê Bác muôn vàn kính yêu

Bác đi về với Thiên Triều

Nay Bác trở lại giáng điều giúp dân

Giúp cho công việc của Thần

Công việc của Thánh, Thánh Nhân nước nhà

Công việc của cõi sơn hà

Công việc của đất nước nhà Việt Nam

Việc âm phần nước rõ ràng

Đền công báo đáp bao ngàn năm qua

Đền ơn Tiên Tổ nước nhà

Tổ Tông nước Việt Nam ta bao đời

Dựng nước, giữ nước sáng ngời

Nước nhà độc lập, ơn người có công

Ơn người dựng lá cờ hồng

Làm nên lịch sử cho sông núi này

Ơn các liệt sĩ chung tay

Từ ngày dựng nước đến nay hòa bình

Giờ đây đất nước của mình

Hai bảy năm được ơn sinh đời đời

Một ngày lễ lớn dưới đời

Đại diện cho người đã có công lao

Đại diện tất cả đồng bào

Âm phần nước Việt lớn lao vô cùng

Hôm nay vong âm tập trung

Về đây lễ kính tạ cùng Trời mây

Tạ ơn Trời Đất cao dầy

Đã sinh lại dưỡng cho nay nước nhà

Tạ ơn Tông Tổ nước ta

Đền Hùng đất Tổ sinh ra nước mình

Con Hồng, cháu Lạc trường sinh

Bất tử con cháu quang vinh đời đời

Có mọi sự sống ơn Trời

Ơn Đất là cội sinh sôi tháng ngày

Ơn Cha Mẹ Trời sinh nay

Vạn vật ở dưới trần này thế gian

Cha Trời, Mẹ Đất sinh ngàn

Người con dưới thế khắp hoàn cầu nay

Khắp trên các lục châu này

Mỗi nước là có cặp nay vợ chồng

Nước ta con Tiên cháu Rồng

Cha Mẹ sinh một bọc cùng trăm con

Từ đó nguồn cội sinh tồn

Cho non nước Việt, Tổ đường Ông Cha

Con cả là Vua Hùng mà

Người con thứ nhất Mẹ là Âu Cơ

Cha là Lạc Long bấy giờ

Con Trời sinh dưỡng bấy giờ mai sau

Cho một Dòng tộc dài lâu

Đời đời mãi mãi ghi câu ân tình

Cho một Tổ quốc trường sinh

Có một bóng hình Trời Đất cho ta

Cho một Dòng tộc Quốc gia

Chính vị Cha già, Tổ quốc yêu thương

Hồn Cha bất tử phi thường

Để cho dân nước bốn phương cậy nhờ

Sử Trời xếp đặt như mơ

Sau trần sẽ hiểu bất ngờ nước ta

Sẽ có sự lạ ban ra

Thành những sự kiện nước nhà Việt Nam

Về việc Âm Thiên rõ ràng

Không ai đoán biết việc làm này đâu

Việc làm từ ở phần sâu

Có sự kiện lạ trần đâu biết gì

Có nhiều chuyện thật ly kỳ

Chỉ có Trời biết với thì người Thiên

Với lại người được viết biên

Việc gì ở dưới đất Tiên lúc này

Không ai có thể biết hay

Rằng ở dưới đất giờ đây thế nào

Trên Trời dự định ra sao

Âm phủ sẽ có chi vào với dương

Tuy rằng cách trở đoạn trường

Tại sao có sự thông thương thế này ?

Thật là ý nghĩa sâu nay

Ai mà hiểu được giờ đây Đất Trời

Vì sinh nên mới dưỡng đời

Nhưng trần lại chẳng có lời với Thiên

Để Thần cũng phải ưu phiền

Vì trần không thấy cần Thiên chút nào

Bây giờ Trời Đất đong ao

Tất cả các nước ai nào biết chi

Đong ao lòng đời một khi

Nước nào có đạo nay thì với Thiên

Nước nào cậy chức, cậy quyền

Xem thường luật phép của Thiên của Trời

Nước ấy sẽ bị tơi bời

Trời có phép Trời giáng hạ trần gian

Trời sẽ có phép lọc sàng

Nước nào gây chiến dã man giết người

Gây nạn khủng bố dưới đời

Chiến tranh tàn khốc hại người của dân

Là Trời sẽ có sổ Thần

Ghi từng nước một ở trần ra sao

Nước nào phạm tội Thiên cao

Là Trời ghi sổ tội vào từng trang

Chờ ngày Trời lọc, Trời sàng

Trời cho biết phép Thiên Đàng ra tay

Trời có phép Thánh đủ đầy

Trời trừng trị kẻ nào nay gian tà

Nội trong từng nước thực mà

Ngoại cả thế giới ai là gây nên

Phản bội Tổ quốc yêu thương

Hại các nước bạn ở dương thế trần

Tội ấy là tội bất nhân

Là tội bất nghĩa phản Thần, dân nay

Bất trung, bất hiếu tội dầy

Tội to, tội nặng phải nay ngục hình

Đó là Trời xử thực tình

Trời sẽ có phép Thiên Đình ban ra

Nước nào Trời cũng xét tra

Trời cũng xử tòa theo phép Thiên Âm

Tội nặng sẽ bị phạt cùng

Có công Trời thưởng cho chung nước trần

Đó là luật Trời ban phần

Cũng như trên trần không khác mấy đâu

Thế kỷ hai mốt đổi màu

Không giống như trước trần đâu biết gì

Luật Trời báo rõ một khi

Cho các nước biết để thi hành cùng

Nước Nam biết trước việc chung

Rồi các nước khác có cùng tới đây

Cũng có Thánh giáng đọc bày

Cho trần ghi lại cho nay người đời

Nước nào cũng có tới nơi

Luật Trời giáng hạ cho đời trần gian

Nghe mà thấu hiểu rõ ràng

Để biết về luật Thiên Đàng từ đây

Nước Nam sẽ là đầu dây

Tâm Linh giáng trước dạy nay nước mình

Nước mình có Hồ Chí Minh

Bác là Chủ tịch Thiên Đình Trời cao

Đời Bác không hề ước ao

Vì Bác công lớn Trời trao chức quyền

Chức này do Trời ban truyền

Bác Hồ được đứng đầu tiên toàn cầu

Bác sẽ có đủ phép màu

Giúp cho toàn cầu công việc Âm Dương

Đó là theo một chủ trương

Con đường tốt đẹp cho dương thế trần

Con đường độc lập cho dân

Con đường hạnh phúc cho trần thế gian

Con đường thế kỷ lọc sàng

Thanh trừ điều ác dã man hại đời

Chỉ còn điều tốt cho người

Ấm no hạnh phúc xây đời tự do

Con đường Bác sẽ lái đò

Con đường hạnh phúc, đường cho hòa bình ./.

Kết thúc viết theo lời Hồn Cha đọc Tại Đền Hòa Bình

ngày lễ liệt sĩ 27/7/2002 – 18/6/Nhâm Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *