LỜI CHA DẠY TRONG SỚ TRÌNH TRỜI

LỜI CHA DẠY

TRONG SỚ TRÌNH TRỜI

NGÀY 27/7/2002

 

Sớ này ghi lại những lời

In gửi cho đời bài lễ hôm nay

Để dân biết được từ đây

Theo Đoàn mà lễ tế nay hồn trần

Đáp đền công đức Thánh Nhân

Đáp đền công đức người trần hy sinh

Đó là việc làm ân tình

Bao năm Hòa Bình đã biết lo toan

Vì có Cha, Bác giáng ban

Bác dạy việc làm đáp nghĩa đền ân

Bao năm Hồn Bác dạy trần

Chỉ có Đoàn Thần nhất mực chí trung

Vì Đoàn là của Thiên Cung

Cho nên Đoàn nhất lệnh chung của Trời

Khác hẳn các đoàn dưới đời

Duy nhất có một không thời có hai

Một Đoàn Cha, Bác cắt sai

Cha Mẹ chấm số trên vai ghế đồng

Đồng của đất nước núi sông

Đồng làm cách mạng, đền công, báo thù

Đồng xua tan đám mây mù

Theo Cha làm việc thiên thu giúp đời

Đồng làm không ngày nghỉ ngơi

Đồng mang mệnh Trời, đồng giúp nước non

Đồng là bổn phận làm con

Con Trời, con Đất, con non nước nhà

Đồng đang phải đánh giặc tà

Đồng làm việc nước sửa là đường tu

Đồng làm cách mạng công phu

Theo Cha sửa đổi đường tu cho đời

Để đền đáp đúng chính nơi

Không phí công đời, không phí của dân

Theo đúng đường đạo của Thần

Cha ban cho dưới dân trần từ đây

Nội quy của âm nước này

Từ nay dân sẽ đón nay Cha truyền

Để mà sửa đổi thờ thiên

Để mà biết lối đáp đền Ông Cha

Đáp đền công đức nước nhà

Không theo hễng hãng la đà phí công ./.

Kết thúc bài viết lại ở sớ lễ tế hồn liệt sĩ

Ngày 27/7/2002 – 18/6/Nhâm Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *