LỜI HỒN BẤT TỬ CHA GIÁNG DẠY ĐỒNG

LỜI HỒN BẤT TỬ

CHA GIÁNG DẠY ĐỒNG

TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

7h17′ ngày 16/4/2003 – Ngày 15/3/Quý Mùi

 

Lời cha dạy những đồng Thiên

Làm việc cách mạng sang niên kỷ này

Đồng Thiên, Đạo Nước nơi đây

Và sang niên kỷ mới này trở đi

Đồng theo hồn bậc Tiên tri

Không như thế kỷ trước thì hai mươi

Đồng giờ làm những việc Trời

Làm những việc Đất giúp đời trần gian

Đồng phải có trí sẵn sàng

Đồng hiểu việc làm của Bác, của Cha

Đồng làm cách mạng xông pha

Đồng làm vì nước, vì nhà, vì dân

Đồng làm công việc tôn Thần

Giúp dân, hộ Quốc, xa, gần đến đây

Đồng làm công việc chung tay

Đánh tà ngoại đạo từ đây cho trần

Đã hơn ba năm có phần

Đoàn làm bao việc giúp trần nước Nam

Có đồng chưa lo song toàn

Còn sợ vất vả gian nan việc Thần

Còn chống đối việc Đình Thần

Gây mất đoàn kết, việc Thần bỏ bê

Bỏ dở công việc giúp về

Giúp dân đến cửa sơn khê nhà Trời

Đồng không làm được những lời

Cha Mẹ mong muốn theo lời Mẹ Cha

Đồng phải vì nước, vì nhà

Trung hiếu trọn vẹn thật thà mới nên

Cha cần những ghế đồng Thiên

Một lòng, một dạ, cần chuyên việc Trời

Nơi đây Cha tuyển lựa người

Để Cha đào tạo việc Trời Cha trao

Cha xếp hàng thứ thấp, cao

Tài giỏi là việc Cha đào tạo nên

Phải có căn số đồng Thiên

Thế kỷ hai mốt Cha truyền phép cao

Để làm công việc Thiên trao

Việc giúp đồng bào, việc giúp nước dân

Việc làm cách mạng tôn Thần

Việc vì nghĩa Đảng, vì dân suốt đời

Việc làm của một Đất Trời

Của một sông núi nước đời quê hương

Cha già lãnh tụ phi thường

Cha lại cầm lái đò dương thế trần

Con đò bất tử vì dân

Lần hai Cha lại vì trần xông pha

Làm những công việc Thiên toà

Làm việc giúp ích nước nhà Việt Nam

Cha sẽ sàng lọc rõ ràng

Một cuộc cách mạng Thiên Đàng ra tay

Các đồng là quân từ đây

Phật, Thánh, Thần nước là nay tướng Thần

Làm việc theo phép Thánh nhân

Khác với việc trần từ thấp lên cao

Khác việc đồng cũ làm vào

Khác việc sư sãi ai nào biết chi

Chỉ có người học nội quy

Người học lệnh Thánh mới ghi được bài

Mới hiểu công việc ngắn, dài

Mới biết công việc sửa sai cho đời

Đây một công việc Đạo Trời

Tâm Linh cao nhất giáng nơi thế trần

Dạy làm công việc vì dân

Vì nước Nam trần, vì Bác, vì Cha

Vì Phật, Thánh, Thần nước nhà

Làm chủ trên toà lộng lẫy cao sang

Chủ quyền đất nước vẻ vang

Dân ta đang hướng theo Cha, Bác truyền

Kinh Thiên Cha dạy trần miền

Dân, quan, trong nước đang nghiên cứu lời

Của Cha, của Bác giáng đời

Của Phật, Thánh Nước đọc lời dạy dân

Bao nhiêu lời Phật, Thánh, Thần

Là danh nhân đất nước trần Việt Nam

Là hồn thiêng nước dạy ban

Là người đã có công vàng vì dân

Cho nên mới có lời Thần

Giáng trần mới đọc thơ Thần, sách Tiên

Dạy đồng ăn thảo ở hiền

Dạy đồng học phép giúp nên cho đời

Dạy dân học sách nhà Trời

Thơ Tiên, Thánh đọc đồng Trời được ghi

Đồng tà không có nội quy

Không có những bậc Tiên tri giáng trần

Đồng tà đang lừa bịp dân

Rồi Cha sẽ lọc sàng dần hết trơn

Còn đồng Đạo Nước sớm hôm

Sẽ theo Phật, Thánh, Thần, Tiên nước nhà

Rồi dân, nước sẽ hiểu ra

Đâu chính, đâu tà, lẫn lộn tranh công

Đạo Nước do Thánh vun trồng

Đạo Tâm Linh Nước con Rồng, cháu Tiên

Đạo Trời là Đạo chủ quyền

Là Đạo Nước Việt sang niên kỷ này

Bác, Cha đi gió về mây

Sáng lập Đạo này cho nước, dân ta

Cho một chủ quyền nước nhà

Có Phật trên toà tối đẳng cao siêu

Có sự linh ứng nhất điều

Cho dân nhìn thấy không điều ngờ nghi

Có điều linh ứng thần kỳ

Có điều bí ẩn Thiên tri cho đời

Tâm Linh đã giáng tại nơi

Có sự ra đời kết trái sai hoa

Có lời linh ứng sâu xa

Có sự đặc biệt trên toà tối linh

Hôm nay Cha báo lời trình

Các đồng Đạo Thánh, Thiên đình nơi đây

Hãy nghe lệnh Cha cao dầy

Hãy hứa với Thánh với nay nhà Trời

Đồng Thiên nhất lệnh nghe lời

Con vâng lời Trời, lời Thánh, lời Cha

Vâng lời của Mẫu nước nhà

Vâng lời Phật, Thánh, Thần là nước Nam

Vâng lời Hồn Nước dạy ban

Cho đồng học đạo phép ban giúp đời

Đó là đồng phải hứa lời

Một trung với nước, hiếu thời với dân

Hai trung với việc công thần

Ba làm cách mạng theo Thần, Ông Cha

Theo hồn Tổ Tông nước nhà

Theo Đảng, theo Bác, phải là vì dân

Chấp hành chính sách nước trần

Chấp hành luật pháp của phần nước ban

Chấp hành điều luật Thiên Đàng

Đồng nào phạm luật nước Nam anh hùng

Đồng nào phạm luật Thiên Cung

Đồng ấy phải chịu luật chung nhà Trời

Chịu luật của Thánh giáng đời

Sẽ khổ tơi bời, sẽ phải xót xa

Phá Đoàn, phá Đạo, của Cha

Phản bội lại việc Quốc gia Âm phần

Gây mất trật tự an dân

Gây mất đoàn kết cho phần đoàn viên

Không xứng hàng ngũ của Thiên

Không xứng bắc ghế của Thiên, của Trời

Không xứng danh đồng mới đời

Thế kỷ hai mốt đồng Trời của Cha

Mỗi đồng phải tự viết ra

Sớ Thần, Thánh viết đồng là kê ngôi

Đồng tự viết những chữ đời

Bằng lời của đời, đồng hứa với Cha

Hứa với Phật, Thánh nước nhà

Đồng làm cách mạng theo Cha đến cùng

Trọn đời vì nước hiếu trung

Theo Đạo anh hùng của đất nước Nam

Sách Thần đồng hiểu từng trang

Giảng cho dân hiểu Đạo ban nước mình

Đây đồng Đạo Nước nghiêm minh

Đạo giữ hoà bình độc lập tự do

Đạo thờ người có công to

Làm nên sự nghiệp lớn to cho đời

Đạo làm cách mạng theo người

Hồn Tổ Tông đất nước đời phát ban

Làm điều nhân nghĩa vẻ vang

Theo lời hồn Bác chứa chan ân tình

Đạo thờ đáp nghĩa ơn sinh

Đạo thờ Tông Tổ nước mình Việt Nam

Thờ hồn liệt sĩ vẻ vang

Đời đời bất tử dân Nam phụng thờ./.

 

KT viết theo lời Cha Đại Vương Trần Triều – Quốc Tuấn đọc

Đồng trưởng Phạm Thị Xuyến

(9h00’ ngày 16/4/2003 – Ngày 15/3/Quý Mùi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *