TIỄN HỒN NGÀY MAI RA MỘ

TIỄN HỒN NGÀY MAI RA MỘ

Kính xin Phật Thánh với Thần

Cho Hội quy được tiễn phần hồn vong

Ngày mai hồn xa gia chung

Về với âm phủ xa cùng trần gian

Âm dương cách trở đôi đàng

Hồn xa dương thế, hồn sang cảnh mồ

Âm dương đôi ngả thẫn thờ

Như mơ mà thật bây giờ trở đi

Không còn nhìn thấy hồn đi

Không thấy nói chuyện cười chi với trần

Chỉ còn thấy ảnh nửa thân

Gia đình thờ cúng vong trần từ đây

Chia ly mãi mãi từ đây

Hỡi hồn có biết lúc này đau thương

Hồn đi cách trở đoạn trường

Từ mai vĩnh biệt nhớ thương đêm ngày

Không còn tay được nắm tay

Hàn huyên chuyện cũ, mới nay với trần

Hôm nay cách biệt đôi phần

Ngày mai tiễn biệt vong trần về âm

Nghẹn ngào ứa lệ rơi chung

Gọi hồn không thấy hồn cùng ở đâu

Gần nhau mà tưởng cách cầu

Gọi mãi không thấy tìm đâu thấy hồn

Hồn ơi cách trở dặm trường

Hãy nghe lời viếng tỏ tường hôm nay

Từng câu tha thiết vẹn đầy

Chứa chan tình cảm một ngày chia ly

Hỡi hồn hãy nhớ lời ghi

Cảnh âm có một đường đi thanh nhàn

Nhớ quy theo Phật nước Nam

Trúc Lâm, Yên Tử chứa chan ân tình

Học tư tưởng Hồ Chí Minh

Đời đời theo Đảng quang vinh nước nhà

Theo Đảng, theo Bác nước ta

Theo Tông, theo Tổ nước nhà Việt Nam

Theo dòng họ được thuận an

Gia đình phụng sự vong an đời đời

Vong có nhà mồ đẹp tươi

Đời đời mát mẻ thảnh thơi an nhàn

Ngày mai trong họ ngoài làng

Tiễn hồn vĩnh biệt họ hàng nhớ thương

Gia đình lo liệu đủ đường

Có các đoàn thể tiễn hồn ngày mai ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

(Bài này xếp đọc trước ngày đưa tang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *