KINH CẦU PHẬT, THÁNH, THẦN ĐỘ HỘ VONG ÂM

KINH CẦU PHẬT, THÁNH, THẦN

ĐỘ HỘ VONG ÂM

Kính xin Trời, đất độ ân

Độ hộ vong trần tạ thế an khang

Kính cầu Phật, Thánh, Thần, Quan

Cầu Phật Tam Tổ nước Nam độ hồn

Cầu Phật Tổ độ trường tồn

Cầu Phật giúp hồn về với âm ty

Vong hồn đã được quy y

Về với Tông Tổ của thì nước Nam

Vong hồn về cảnh âm sang

Đời hồn theo Tổ nước Nam âm phần

Đời hồn theo Tổ Tông trần

Theo đường Đạo Nước hồng ân phúc dầy

Sống theo Đảng, Bác xưa nay

Thác theo Tông Tổ nước này Việt Nam

Theo đạo đất nước vẻ vang

Thờ người có lịch sử vàng cho dân

Cầu Tam vị Phật độ ân

Độ hồn đã phải xa trần xót xa

Âm, dương đôi ngả vào ra

Đường trường cách biệt tại gia đêm ngày

Cầu Phật độ hồn từ nay

Suối vàng an đẹp từ đây đời hồn

Cầu Phật độ hộ trường tồn

Độ cho vong hồn mát mẻ thảnh thơi

Đời hồn được đến mọi nơi

Các chùa, đền Thánh nước đời Việt Nam

Đời hồn được đi tham quan

Được đi vãng cảnh dương gian nước nhà

Đời hồn được siêu thoát ra

Cảnh âm an đẹp nhờ là trên Thiên

Nhờ Phật, nhờ Thánh, Thần thiêng

Độ cho vong được bình yên đời đời

Gia đình kính lễ cầu Trời

Cầu Phật độ đời cho dưới vong âm

Cầu độ vong gia đình chung

Vong của dòng họ cầu cùng hôm nay

Cầu độ siêu thoát vẹn đầy

Hết cảnh khổ não đêm ngày u mê

Cầu độ vong được đi về

Âm, dương đôi ngả hả hê tấm lòng

Xin cầu Phật, Thánh độ vong

Cầu quan Thần xứ xã cùng xóm thôn

Cầu quan Thần Linh Thiên Vương

Cầu Thần xứ mộ độ hồn từ đây

Quan đã độ vong xưa nay

Tạ ơn Thần xứ xưa nay độ hồn

Kính cầu độ mãi trường tồn

Cầu trên độ hồn mãi mãi an khang

Hàng năm kính lễ tạ Quan

Tạ Thần đất mộ, tạ Quan đất nhà

Cầu độ tín chủ tại gia

Phúc, tài, lộc, thọ, trẻ, già, bình an ./.

Bài này cầu được cho vong mới mất và

 các vong mất lễ 49 này, lễ 100 ngày,

giỗ đầu, giỗ thứ 2, giỗ hết tang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *