KINH CẦU ĐỘ CHO NGƯỜI MỚI MẤT

KINH CẦU ĐỘ

CHO NGƯỜI MỚI MẤT

(Bài đọc cho người mới chết trong buổi tối thờ kèn)

Kính cầu Phật, Thánh, với Thần

Kinh cầu trên độ vong trần tại gia

Kính cầu Phật, Thánh nước ta

Độ cho vong mới mất là hôm qua

Xin độ vong Gia tiên này

Mới quy Tiên Tổ nước nay Nam nhà

Mới quy Tiên Tổ, Ông Bà

Quy theo Hồn Nước Nam ta dẫn đường

Cầu trên độ hết tai ương

Cầu độ vong hồn mới mất siêu sinh

Gia đình nhờ Đức Thiên Đình

Nhờ Phật, nhờ Thánh, Thần Linh độ hồn

Đời đời vong được trường tồn

Đi về mát mẻ nhà hồn dưới âm

Đi về với Tổ với Tông

Với nhà con cháu, chắt không khổ phiền

Được đi vãng cảnh trên miền

Gần xa ở các chùa, đền nước Nam

Cầu trên độ, hộ an khang

Hồn không phải khổ phải oan điều gì

Gia đình cầu kính quy y

Cầu hồn mát mẻ âm ti suối vàng

Đời đời tốt đẹp an nhàn

Nhớ tình làng xóm, họ hàng quê hương

Tiễn hồn xa cõi trần dương

Đôi bên cách trở vấn vương tấc lòng

Hỡi hồn nằm ở bên trong

Hãy nghe lời dẫn hồn vong ra mồ

Ngày mai trên bước đường vô

Dẫn hồn ra mồ đến chốn âm cung

Hồn đi xa cách biệt cùng

Để bao thương nhớ đau chung cho đời

Cho gia đình ở tại nơi

Anh em, bè bạn, người người tiếc thương

Với lòng hiếu thảo thiện lương

Chúng tôi cầu Phật, Thánh, Tiên độ hồn

Độ cho vong được trường tồn

Mát mẻ thân hồn chín suối an khang

Tiêu trừ nghiệp chướng thế gian

Cầu điều phúc thiện đẹp an cho hồn

Bây giờ đọc kinh dẫn đường

Đêm khuya thanh vắng tỏ tường hồn nghe

Ngày mai hồn xác lên xe

Hồn lại nghe tiếp tiếng nghe dẫn đường

Những lời vĩnh biệt ôn tồn

Trên một quãng đường đi tới nhà vong./.

(Đọc bài này xong, đọc tiếp bài Kinh dẫn đường).

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *