SỚ NHẬP THẦN TƯỢNG ĐỨC HAI BÀ ĐỀN KHÊ KHẨU

SỚ NHẬP THẦN TƯỢNG

ĐỨC HAI BÀ ĐỀN KHÊ KHẨU

 xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Ngày 10/9/Giáp Ngọ – 03/10/2014

 

Kính trình Đức Hai Bà là hai Đức Vua Trưng Vương từ Mê Linh – Vĩnh Phúc;

Kính mời Đức hai Vua giáng thế Đền Thần để ứng Thần nhập tượng;

Kính thỉnh mời Hồn Vua Trưng Trắc;

Kính thỉnh mời nữ tướng anh hùng

Kính mời Vua Trưng Nhị Vương

Hai nữ tướng anh hùng oanh liệt

Hai hồn Vua anh linh hào kiệt

Phép của Trời đã hóa được ra

Hai hồn Bà với hai cây đa

Văn Đức xã, thôn này Khê Khẩu

Phép của Trời, Hai Bà hiểu thấu

Hồn anh linh tái thế ra người

Từ Đền Hùng về tới tận nơi

Thôn Khê Khẩu hai người Tiên nữ

Ngày hôm nay sớ Thần ghi chữ

Mời Hồn Thiên giáng thế anh linh

Hồn Hai Bà nhập tượng của mình

Phép Thiên Đình ứng linh vào tượng

Phép Thiên Đình do Thần biến tướng

Kể từ đây hồn tượng Hai Bà

Là hai Vua Trưng Vương xưa xa

Là anh hùng Hai Bà hào kiệt

Sử Thiên – Trời, Cha đã đọc viết

Cho dân nghe để biết từ đây

Một việc làm đáp nghĩa cao dầy

Kính mời hai Vua Bà nhập tượng

Kể từ đây hai Vua, hai tướng

Trời đã ban, Tổ Nước đã ban

Hai Bà là Đức Thánh Thiên Đàng

Là Vua, là Thánh nước Nam muôn đời

Xin mời Hai Bà chứng lời

Phép Thần ứng biến Thiên – Trời ứng tâm

Tâm tượng đồng phúc hồng cao cả

Cho nhân gian xã tắc ơn Người

Cho dòng đời muôn thuở không ngơi

Cầu và cúng xin Người phù độ

Ngôi Đền Thiên đời đời có sổ

Sổ Trời biên có số danh tên

Kể từ đây mãi mãi vang lên

Đền Hai Bà là Vua, là tướng

Là Thánh nước Nam được Trời ban

Di tích nhà Trời đã ghi sang

Đền bất tử huy hoàng muôn thuở

Kể từ đây dân ta hãy sửa

Gọi đền thờ hai vị Trưng Vương

Không gọi nghè Đôi Cô như thường

Đền Hai Bà muôn đời, mãi mãi

Kính cầu Bà giúp nước, hộ dân

Kể từ đây hai ngôi tượng Thần

Là hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị

Xin mời Vua – Hai Bà cao quý

Nhập tượng thờ theo phép Trời ban

Ứng nhiệm màu muôn vàn tốt đẹp

Lịch sử Trời đã được ghi chép

Từ cuối thế kỷ hai mươi qua

Cho dân nước Việt Nam vinh hoa

Cho muôn đời, muôn đời tốt đẹp

Hãy nổi trống mừng lịch sử thép

Mừng Hai Bà nhập tượng hôm nay

Để đời đời mãi nước non này

Thờ cúng lễ ơn người vì nước

Hãy tắt điện cung thờ phía trước

Đốt pháo bông mừng trước đền này

Cả pháo tay nổ ran hôm nay

Mừng hai bà Trưng Vương nhập tượng ./.

 

Kính viết lời Cha đọc ghi trong sớ Thần

 được ghi lại vào sớ tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *