SỚ DÂNG TƯỢNG ĐỒNG THỜ HAI BÀ VÀ GIỜ HÔ THẦN NHẬP TƯỢNG HAI BÀ ĐỀN KHÊ KHẨU

SỚ DÂNG TƯỢNG ĐỒNG THỜ HAI BÀ

VÀ GIỜ HÔ THẦN NHẬP TƯỢNG HAI BÀ

ĐỀN KHÊ KHẨU

Ngày 03/10/2014 – 10/9/Giáp Ngọ

Theo lệnh Thánh, Thánh Trần nước Nam

Sớ tấu Cha Mẹ Thiên Đàng

Là Tổ Trời Đất phát ban xuống trần

Tâm linh cao lớn vô ngần

Trời ban xuống trần cho cả nước Nam

Được theo Lệnh Trời phát ban

Cho Dòng tộc nước Việt Nam tốt lành

Có Thánh, có Thần thanh danh

Có đủ ngọn ngành ai thấp, ai cao

Có ngôi thờ thứ tự vào

Do Trời ban tặng công lao của Thần

Công lao từ những người trần

Sống làm cách mạng vì dân nước nhà

Chết được phong cấp trên tòa

Được hiển Phật, Thánh, nước nhà Việt Nam

Hôm nay trước cửa Thiên Đàng

Phép Trời để lại việc làm nơi đây

Từ ngày xưa có tích này

Cây đa, quán nước cho ngay tích Trời

Có hai cô gái một thời

Về đây bán nước giúp người tướng ông

Đó là do phép thần thông

Trời hóa ra được, Trời trồng nơi đây

Do Trời có sự tích này

Mới có sự lạ nơi đây huy hoàng

Ơn công Trời đã phát ban

Ban cho hạ giới được sang tích Thần

Nơi Trần Hiển Đức luyện quân

Tài cao, chí lớn có phần Đôi Cô

Hàng ngày bàn việc quân cơ

Tài cao, văn võ bấy giờ giúp Ông

Trí thao lược thắng bạo hung

Ông Trần Hiển Đức lập công toàn tài

Hai Bà sát cánh chung vai

Trí lược đại tài giúp Đức Tướng Ông

Khi Trời cho phép thần thông

Sau khi thắng trận được thăng về Trời

Từ Trời cho vòng lửa rơi

Xuống sân tập luyện ba người phải ra

Vòng lửa đỏ rực từ xa

Bay lên, bay xuống, cả ba đến gần

Ba người đứng nhìn tần ngần

Khi nghe tiếng Thần báo gọi về Thiên

Ba người cấp tốc nói lên

Thưa vâng một tiếng, vòng Thiên đón về

Cả ba người sát cánh kề

Hai tay nắm chặt vòng về trên Thiên

Đoàn quân đứng khóc kêu lên

Ba người sao lại về Thiên, ba người

Quân tâu Vua ban tại nơi

Lập biểu tấu Trời thờ tại nơi đây

Thờ một ông, Đền Thượng này

Thờ hai bà dưới nơi này Đôi Cô

Nơi thờ, hai nơi có vô

Vẫn còn dấu tích từ xưa cho đời

Có bia ghi tạc công người

Thời Trần đánh giặc giúp đời nước, dân

Cùng theo Hưng Đạo – Thánh Nhân

Là Trần Quốc Tuấn – Thánh Trần Đại Vương

Đền thờ hai vị Thiên Vương

Trời cho tái thế giúp dương nước nhà

Bốn người Hồn Thánh nước ta

Thôn Khê Khẩu được thờ và đền công

Tháng này rước hai tượng đồng

Tháng mười rước tiếp tướng Ông hai Ngài./.

Kính viết theo lời Cha đọc

Ngày 10/9/Giáp Ngọ – 03/10/2014

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *