BÀI TRONG SỚ TRÌNH CHA MẸ TỔ NƯỚC NAM NGÀY 10/9/GIÁP NGỌ – 03/10/2014

BÀI TRONG SỚ TRÌNH CHA MẸ TỔ NƯỚC NAM

NGÀY 10/9/GIÁP NGỌ – 03/10/2014

Kính trình Cha Mẹ, Tổ Tông

Kính trình Ngọc Phật – Tiên Ông nước nhà

Kính trình Cha, Mẹ nước ta

Kính trình Phật, Thánh, Thần và các Quan

Kính trình Danh nhân vẻ vang

Của các triều đại tên vàng anh linh

Anh hùng liệt sĩ quang vinh

Hôm nay lễ kính thưa trình lên Thiên

Một ngày rước tượng dâng lên

Thờ Hai Bà có tích Thiên nơi này

Hôm nay ngày lễ vẹn đầy

Đền mới xây lại trước đây là nghè

Từ nay đền thờ được khoe

Thờ hai bà tướng dân nghe lời Thần

Hôm nay dâng tượng Thánh Nhân

Tượng hai nữ Thần là Đức Đôi Cô

Từ ngày xưa đã thờ vô

Tượng nhỏ thờ Đức Đôi Cô bán hàng

Bây giờ Thánh báo rõ ràng

Đền thờ hai vị Thiên Đàng anh linh

Thờ hai nữ tướng quang vinh

Hai Bà Trưng của Thiên Đình gửi ban

Giả hai cô gái bán hàng

Để giúp tướng sĩ đánh tan kẻ thù

Hai Cô ở ba mùa thu

Hoàn thành nhiệm vụ diệt thù ngoại xâm

Trời đòi trả lại Thiên Cung

Ba người có lệnh về cùng Hoàng Thiên

Tích Trời để lại thiêng liêng

Tích ngài để lại cho riêng nơi này

Thôn Khê Khẩu – Văn Đức nay

Chí Linh thị xã, tỉnh này Hải Dương

Hôm nay rước tượng dâng hương

Ngày nhập Thần tượng Thiên Vương Hai Bà

Cảnh đền với hai cây đa

Uy linh đẹp đẽ, hải hà cảnh Tiên

Để đời lưu cảnh Trời truyền

Nơi đây tích cổ có Tiên giáng trần

Đền thờ sáng đẹp vô ngần

Tích Trời mới được cảnh Thần, Đền Tiên

Cầu Trời Đất độ vững bền

Cầu Tổ Đất Nước độ nên tốt lành

Cầu Phật, Thánh, Thần thanh danh

Độ đền tốt đẹp, phúc dành nước Nam

Phúc cho trăm họ dân làng

Cầu an, thịnh vượng, muôn vàn cõi Thiên

Chủ quyền dân tộc vững bền

Đời đời, mãi mãi cầu Thiên độ trần

Cầu Phật, cầu Thánh, cầu Thần

Độ cho dân nước muôn phần tốt tươi

Đời đời cầu kính Hồn Trời

Anh linh, tươi đẹp, sáng ngời vinh quang./.

Kính viết theo lời Cha đọc trong sớ Thần được ghi lại trong sớ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *