PHẬT BAN LỜI DẠY

PHẬT BAN LỜI DẠY

Từ Chùa Lân, Phật, Thần ban dạy

Phật Tam Tòa nhờ cậy dân ta

Hãy tu cho nước, cho nhà

Muôn dân đoàn kết, tu ra đắc thành

Không tu thành Phật thanh danh

Dân tu đắc thành hai chữ đức, tâm

Tu làm việc phúc đức ân

Tâm thành, nhân nghĩa, hướng tâm thiện hành

Tu nhân tích đức, chí dành

Làm điều danh nghĩa phúc lành toàn gia

Tu dạy con cháu thuận hòa

Học hành tiến bộ tham gia góp phần

Trồng người một việc ân cần

Một việc bền bỉ rất cần dân ta

Trồng người cho nước, cho nhà

Trồng ân, trồng nghĩa, trồng ra phúc phần

Trồng cây đức, phải nhờ dân

Tâm đức vẹn phần, trí tuệ mở mang

Nhân tâm, hiền hậu, dịu dàng

Tài cao, học rộng, việc làm thông minh

Được làm công việc quang vinh

Theo Đảng, theo Bác nước mình Việt Nam

Kế tục sự nghiệp vẻ vang

Xây dựng xã hội đẹp an, mạnh giầu

Dân ta ý nguyện sở cầu

Nước mạnh, dân giàu, xã hội phồn vinh

Không còn người mắc tội tình

Tham ô tội phạm giấu mình lợi danh

Phải triệt nọc độc hôi tanh

Từ cao xuống thấp thi hành khắp nơi

Nhiều người tội đứng, tội ngồi

Về quỳ cửa Phật xin lời được tha

Nhiều người, con trẻ oan ra

Vì nạn nhơ nhuốc xấu xa ở đời

Do kẻ mua, bán, buôn người

Đã làm tội đời khổ hại dân ta

Bao tội tầy Trời gây ra

Buôn bán ma túy giết ra dân mình

Tệ nạn xã hội bất bình

Khổ oan dân mình, con trẻ ai gây

Tội này mười đời chịu lây

Ai buôn, ai bán tự tay giết người

Tội này nặng nhất trên đời

Nhà Phật không dám nửa lời xin tha

Bao vụ lớn nhỏ xảy ra

Lưới trần truy quét đã ra hành hình

Ai gây tội với Thiên Đình

Tội với dân mình, tội với nước Nam

Tệ nạn tham nhũng tràn lan

Từ trong hàng ngũ cán quan cũng nhiều

Tội lớn, tội nhỏ bao nhiêu

Nằm trong danh sách Thiên Triều âm ghi

Tội trần ai mắc những gì

Án trần đã có tức thì án Thiên

Sổ âm ghi như sổ miền

Án âm còn nặng gấp lên rất nhiều

Đấy là theo Lệnh Thiên Triều

Thánh, Thần nước Việt có nhiều sổ ghi

Sổ Thần theo dõi trường kỳ

Phúc, công ghi lại, tạc ghi cho đời

Con, cháu, chắt, hưởng phúc người

Dài lâu được hưởng phúc người có công

Người gây tội chịu cùm gông

Khi chết hồn phải vào trong ngục Thần

Để con, cháu, chắt, khổ thân

Ai hợp hồn trần người ấy gánh oan

Mười đời còn phải gian nan

Chiểu theo hình phạt tội gian thế nào

Sống trần phải tu ra sao

Để chết hồn khỏi phải vào ngục gông

Để trần con, cháu nối dòng

Sau không phải khổ vì Ông hay Bà

Hay vì Bố, Mẹ gây ra

Hay vì cụ, kỵ họ nhà tội gây

Ai gây tội cũng dắt dây

Sám hối không khỏi, tội lây vẫn còn

Trừ khi tội gây nhỏ con

Mình xin sám hối rằng con sẽ chừa

Con không gây tội làm bừa

Xin Phật, xin Thánh con chừa từ đây

Người ấy sẽ được xá ngay

Nếu không mắc tiếp sẽ ngay hết phiền

Sẽ không liên lụy luân phiên

Sau không khổ phiền đời khác tiếp theo.

Thế kỷ hai mốt bao nhiêu

Tội sống, tội chết, bao điều xảy ra

Cuối thế kỷ hai mươi ta

Biết bao nhiêu tội phải sa ngục hình

Bao nhiêu người phải tội tình

Người sống, người chết Thiên Đình đã ghi

Ghi vào từng sổ Thiên Tri

Đó là sổ tội đã ghi tên trần

Ghi tội còn sống từng phần

Ghi tội người trần đã chết, sống gây

Tội nặng, tội nhẹ đủ đầy

Luật Thần xét xử thẳng ngay tỏ tường

Thần xử khác hẳn với dương

Con, cháu sẽ phải tai ương sau này

Cho nên đời có câu nay

Nghiệp chướng nhà này trả mãi chưa xong

Gánh rồi mà vẫn quay vòng

Vẫn còn đèo bòng kiếp trước gây ra

Nhiều nhà mấy đời xót xa

Khổ đi, khổ lại, vẫn sa cảnh phiền

Kêu Trời có thấu trần miền

Chỉ có Trời biết tội nên thế nào

Khuyên trần hãy tu vì sao

Tu để con, cháu hết vào cảnh oan

Tu nhân tích đức vẹn toàn

Con, cháu, chắt, hết tội oan nghiệp nhà

Làm điều tốt đẹp an gia

Làm nhiều thiện, phúc, nhà nhà an khang

Con, cháu, chắt, sau vẻ vang

Phúc, tài, lộc, thọ, an khang tốt lành

Đừng nên mua lấy công danh

Đừng ăn đút lót khổ hành đời sau

Phép của Phật, đọc từng câu

Dạy dân tu Đạo nhiệm màu Phật Thiên

Đường tu dẫn giải trần miền

Cho dân học đạo sang niên kỷ này

Tu tâm, tu đức đêm ngày

Tu nhà, tu chợ, tu ngay đi đường

Tu làm công việc dưới dương

Trẻ, già, trai, gái, nhất đường tâm tu

Thế kỷ hai mốt tu bù

Tu cho xã hội, thực tu cho mình

Tu cho Dòng họ gia đình

Tu cho Tổ quốc phồn vinh phú cường.

Kính viết lời Hồn Phật Tổ tại Chùa Lân là Chùa Long Động

ngày 10/3/2006.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *