LUẬT THIÊN ĐƯỜNG

LUẬT THIÊN ĐƯỜNG

 

Lời Phật ban cho dân được học

Lời Phật Thiền chọn lọc từng câu

Đây kỷ cương đạo lý phép màu

Đây theo Luật Thiên sâu Đạo giới

 

Dân hãy nghe, dân đừng nghĩ ngợi

Việc Thiên, Âm mong đợi từng ngày

Sẽ có ngày dân được đổi thay

Sự tu hành giờ đây khác trước

 

Ai mong ước người ấy sẽ được

Tu cho mình, cho nước, cho dân

Tu cho mình thoát cảnh khổ thân

Tu cho nước muôn phần tốt đẹp

 

Ai muốn tu, tự mình tu tiếp

Hãy đọc kinh, xem sách Đền này

Lời của Phật dạy dân từ đây

Phật nước Việt, dạy dân nước Việt

 

Ai về chùa người ấy sẽ biết

Nơi Chùa Lân đặc biệt thế nào

Trong cảnh chùa đặc biệt ra sao

Sự tôn nghiêm khi vào lễ Phật

 

 

Dù chùa đông người trần đứng chật

Sự trang nghiêm thứ nhất nơi này

Ai về rồi trần thế mới hay

Có một sự lạ thay ý Phật

 

Sư ở đây thật là tươm tất

Thay phiên nhau trực chốn Từ Đường

Giảng cho dân hiểu được tỏ tường

Chùa thờ Phật chốn Thiền Yên Tử

 

Ở nơi đây Thiền Sư cất giữ

Từ khi chưa thành Phật nước nhà

Hơn bảy trăm năm đã trôi qua

Hồn vẫn giữ, hồn là mong đợi

 

Hồn vẫn mong bao giờ sẽ tới

Hồn đọc thơ cho dưới người trần

Người ấy là người của Thánh Nhân

Người ấy được Hồn Thần giao chép

 

Lời bất di, bất dịch của Hồn

Lời hôm nay sẽ được trường tồn

Lời bất hủ dạy dân tu đủ

Lời hôm nay của người xưa cũ

 

Dạy dân ta nhắn nhủ cho dân

Còn bao nhiêu công việc rất cần

Việc hệ trọng, muôn phần hệ trọng

Việc hệ trọng, Phật Thần mong ngóng

Để tới đây hết đọng trong dân

Kể từ đây dân khắc phục dần

Sẽ được thay, sẽ dần được sửa

Việc gì sai dân hãy sửa chữa

Việc tốt lành dân hãy cùng lo.

 

Như người chung một chuyến đò

Đoàn kết, ắt thắng việc to, lớn thành

Danh lam thắng cảnh thanh danh

Phật Tiền của nước tu hành nơi đây

Công cao, phép cả đủ đầy

Giúp cho dân hiểu từ đây tu trì

Tu đường Đạo mới quy y

Dân quy không phải thực gì khó khăn

Dân quy không phải nhọc nhằn

Quy Phật không khổ, khó khăn điều gì

Không phải chay, tịnh tu trì

Làm ăn vẫn thế không gì đổi thay

Riêng có vàng mã từ đây

Từ năm lẻ một đã thay đổi rồi

Kể từ trước ở dưới đời

Tự làm, tự cúng chưa nơi dạy trần

Thế kỷ hai mốt Thánh, Thần

Đã, đang dạy trần tu tỉnh, đừng mê

Đừng tu khổ hạnh ê chề

Tu sai phạm luật, chồng chê, vợ phiền

Vàng mã hết hạn dưới miền

Phật, Thánh, Thần, chẳng ghi biên ai trình

Sớ dâng hóa tới Thiên Đình

Không cần cũng được, lời trình cũng xong

Thầy mo viết sớ phí công

Phí tiền, phí của, thực không được gì

Từ nay dân quyết tu trì

Văn minh lối mới, quy y đúng đường

Chiểu theo Luật, Lệnh Thiên Vương

Hàng mã dưới thế lo lường là sai

Tự bịa, làm bán những ai

Phạm Luật Âm Giới, khổ sai Lệnh Thần

Lẻ sáu trở lại người dân

Bảo nhau đừng có mua phần mã dâng

Tiền vàng mã của đồng câm

Thật là phí của hao công tiền trần

Từ đây lời Phật ban dân

Lời Phật dạy trần đi lễ gần xa

Đền, chùa khắp nước Nam nhà

Lòng thành lễ mỏng hương, hoa, tiền trần

Tiền thật xây dựng góp phần

Hoặc dâng công đức tiền trần lên ban

Ghi sổ họ tên rõ ràng

Phật, Thánh, Thần chứng độ ban cho trần

Vàng mã là tự người dân

Bịa ra bịp trần làm bán sai nay

Phật, Thánh nào dùng xưa nay

Đồ mã rác rưởi từ rầy bỏ đi

Chiểu theo Luật, Lệnh Thiên ghi

Việc thờ di tích nội quy đúng đường

Theo một đạo lý luân thường

Uống nước nhớ nguồn, gạn đục khơi trong

Dân ta nhất trí đồng lòng

Thay cũ, đổi mới, ích công, lợi nhà

Văn minh các cửa sơn hà

Không thờ vàng mã đốt ra phí tiền

Không nghe đồng bói liên thiên

Không làm những việc tốn tiền, phí công

Chùa Lân – Yên Tử rực hồng

Ba ngôi chính giác Phật Ông toàn tài

Một chùa điển hình không sai

Di tích lịch sử không hai nước nhà

Chùa Đồng – Yên Tử  không xa

Nơi tích Phật Tổ nước nhà Việt Nam ./.

Kính viết theo lời Hồn Phật Tổ đọc 14h23’ ngày 11/3/2006 – 12/02/Bính Tuất.

Viết bài tại đất Chùa Lân – Yên Tử, thôn Năm Mẫu 1, xã Thượng Yên Công,

 thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (giờ gọi là Chùa Long Động).

Trưởng đoàn Hòa Bình: Phạm Thị Xuyến

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *