LỜI HỒN PHẬT TỔ CHÙA ĐỒNG BAN DẠY LUẬT TU THIÊN ĐẠO PHẬT

tran-nhan-tong

LỜI HỒN PHẬT TỔ CHÙA ĐỒNG

BAN DẠY LUẬT TU THIÊN ĐẠO PHẬT

 

Con viết ra tích tông Phật Tổ

Lời của Hồn kính mộ Đạo Thiền

Lời của Hồn là tích của Thiên

Của cõi Tiên, cõi thiền Phật Tổ

Lời của Hồn xưa gọi là Cố

Đời truyền đời như Bố gọi Ông

Rồi đến con, đến cháu nối dòng

Dòng Tộc Họ, con dòng Tộc Nước

Hồn đời xưa đã từng được ước

Ước cho đời kiếp trước xa xưa

Để đời sau Hồn được kế thừa

Hồn sẽ kể bể dâu nguồn cội

Dù đời đời nắng mưa lặn lội

Thác với ghềnh chìm nổi phong ba

Ngày tháng ngày thay phần niên kỷ

Hồn vẫn chờ, Hồn vẫn bền bỉ

Đời đời sau nối tiếp Hồn trần

Hồn quay vòng tu lại tấm thân

Sẽ thoát trần sang phần Phật Đạo

Hồn giờ đây sẽ được thơm thảo

Cho thế gian biết lối âm phần

Cho người dân biết Luật Thánh, Thần

Cho người trần hiểu dần luật đạo

Để dân lễ, dân trình thỉnh cáo

Việc Phật Thần tưởng như huyền ảo

Ai si mê không hiểu được ra

Kể cả người mặc áo cà sa

Cũng chưa hiểu được ra cõi Phật

Lời của Hồn đây là chân thật

Cõi sa bà đâu tỉnh, đâu mê

Sống trên đời nhiều chuyện đáng chê

Bởi nhiều người u mê không biết

Để đường tu dưới thế đừng tham

Bởi người trần không phải gian nan

Lòng tục phàm còn tham nhiều nỗi

Chỉ mong sao trần hãy rũ tội

Tự người tu đừng có tham lam

Là Hồn trần nhẹ nhõm thênh thang

Bước đường tu như cát dạ tràng

Không hổ thẹn, không màng danh vọng

Đường tu Thiên như màn sương đọng

Đời nối đời có giọng Thần sa

Như có điều huyền ảo thiết tha

Hãy tu ra cho nhà, cho nước

Hãy tu ra cho người xưa ước

Hãy tu dành đắc quả công thành

Thành người tu đắc mục, đắc danh

Đắc quả tu pháp hành Đạo giới

Người đi tu không hề nghĩ tới

Sau đắc thành công quả ngôi cao

Để có niềm vinh dự tự hào

Cho ngôi cao, đắc thành nhân quả

Quả ở đây quả công đức cả

Quả ở cây, quả của người trồng

Quả ở đây của Đức Cha Ông

Của muôn đời đã trồng hậu thế

Quả ở đây, quả của dâu bể

Quả nhân tâm khi kể làm người

Ai sống tròn khi ngoại bảy mươi

Là hồn đời mới ngơi ước vọng

Còn Hồn Thiên vẫn còn trông ngóng

Ngóng cho đời, ngóng cả cho Hồn

Ngóng cho một sự nghiệp trường tồn

Đời bất diệt và Hồn bất diệt

Lời Hồn đọc cho trần được viết

Viết về Hồn bất diệt cho dân

Hồn của Phật là Hồn của Thần

Là Hồn của muôn dân nước Việt

Là Hồn của người xưa hào kiệt

Đã vì dân, vì nước non nhà

Đã dựng nước, giữ nước non ta

Đã xông pha làm tròn sứ mệnh

Cuộc tu hành gian nan lận đận

Bởi không ai hiểu được lòng đời

Hồn của Thiên, Hồn của Đất, Trời

Hồn vĩnh cửu của đời non nước

Hồn người xưa đã được đính ước

Đã lo cho nguyện ước sau này

Sẽ đạt thành nguyện ước giờ đây

Cho vĩnh cửu đời này hậu thế

Để cho đời có nguồn gốc rễ

Kể cho dân, cho nước non nhà

Cho dòng đời phần phúc hào hoa

Cho vĩnh cửu nước nhà có Phật

Bảy trăm năm có dư sự thật

Chốn Phật Tiền nơi gọi Trúc Lâm

Tam Vị Tổ, Ba Vị Phật Ông

Đã lừng công nơi miền Yên Tử

Đây một nơi Trời, Đất cất giữ

Cho nước Nam chốn Tổ Phật Tiền

Cho loài người đất Việt bình yên

Có chốn thiền trên miền Yên Tử

Đây một nơi Hồn thiêng cất giữ

Đây một nơi lưu trữ cho đời

Một dấu ấn lịch sử sáng ngời

Một Hồn đời sâu xa bí ẩn

Một Hồn đời, một sự chôn cất

Cho xưa, nay, cho mãi mai sau

Cho dòng đời nối tiếp bảo nhau

Gốc nhà Phật, nơi Hồn nhà Phật

Những lời trần đã ghi tươm tất

Đây lời Thiên sự thật cho đời

Không một ai biết đến một nơi

Có sách Trời ghi đời hậu thế

Ghi xưa, nay, giờ đây sẽ kể

Kể cho đời dâu bể ngọn nguồn

Từ đời xưa, thượng cổ trường tồn

Cho non nước, cho dương hậu thế

Ba Vị Tổ đây là gốc rễ

Có Hồn Trời tu để cho dân

Có Hồn nước tu để cho trần

Cho muôn dân có Thần tu định

Cuộc đời tu là một dự tính

Cho dân ta trường thịnh ơn Người

Cho nước ta được tốt, đẹp tươi

Cho Đất, Trời muôn đời phồn thịnh

Mỗi thế kỷ là một dự tính

Của Thiên, Âm thiền định cho đời

Cho đất nước, cho khắp muôn nơi

Cho thế trần muôn phần tốt đẹp

Hồn của Phật rộng không nhỏ hẹp

Hồn bao la tốt đẹp cho đời

Hồn đi cuối Đất cùng Trời

Mang Hồn Đất Nước sáng ngời vinh quang

Hồn Thiên bất tử huy hoàng

Hồn Vua đất nước Văn Lang khởi đầu

Hồn người có phép nhiệm màu

Vua Tổ đất nước đứng đầu Văn Lang

Hồn Vua có phép tái sang

Tái đi, tái lại, phép ban do Trời

Tái làm các Vua dưới đời

Qua từng triều đại giúp đời nước, dân

Tái đến đời Vua nhà Trần

Trần Nhân Tông đó không phần sai chi

Sử Thần, Thần chép, Thần ghi

Cho dân hiểu sự trường kỳ dài lâu

Vua đầu tiên đã mở đầu

Khai sinh dòng tộc đứng đầu truyền ngôi

Cứ thế tiếp tục Vua, tôi

Nối đời sự nghiệp tại nơi nước nhà

Sinh tồn nòi giống Quốc gia

Trải qua bão táp phong ba đã nhiều

Vua, Quan thay đổi từng triều

Gian nan, cực khổ bao điều xót xa

Quân giặc đô hộ nước nhà

Bắn giết, cướp phá, đốt nhà, bắt phu

Bao đời, bao kiếp lao tù

Dân ta phải chịu ngốc ngu đớn hèn

Dân ta vùng dậy nhóm nhen

Tinh thần cách mạng luyện rèn chí, tâm

Đời nào cũng có Hồn Thần

Hồn Thiêng đất nước gieo mầm tương lai

Hoạt động cách mạng sánh vai

Làm chủ đất nước đánh loài xâm lăng

Ví như quân giặc Liễu Thăng

Đầu hàng thua trận hung hăng phải về

Dân ta đồng nhất lời thề

Đánh tan quân giặc nhất tề đấu tranh

Dân ta còn phải hoàn thành

Xây dựng Tổ quốc rạng danh cơ đồ

Toàn dân gìn giữ cõi bờ

Chủ quyền độc lập là nhờ toàn dân

Đất nước ta phúc lớn dần

Do hồng ân lớn để phần đời sau.

Phật Tổ ta, Người đứng đầu

Vua Hùng tái thế, khởi đầu Văn Lang

Trần Nhân Tông thật vẻ vang

Hồn Vua tái lại được ban cho Người

Vua thứ nhất, Phật nhất đời

Cũng Hồn một người tái thế tu ra

Cũng nhất hai việc nước nhà

Hai việc chủ tòa, hai việc âm, dương

Hai việc đại lớn phi thường

Hai việc danh dự cho dương, âm phần

Để lại phúc đức cho dân

Để lại sự nghiệp tuyệt trần dân ta

Bỏ áo Vua, mặc cà sa

Cân đai bỏ lại, quyết ra tu chùa

Đấy là mệnh nước dẫn đưa

Sự nghiệp kế thừa Hồn Nước đã ban

Người phải tu đắc để làm

Sự nghiệp đại lớn vẻ vang cho đời

Nước ta có một khoảng trời

Có một khoảng đất ở nơi thế trần

Vua ta làm chủ nước dân

Nước phải có Phật, chủ Thần nước âm

Phải có huyết thống để cầm

Cầm cự đất nước hồng ân lớn dầy

Vua, tôi phải biết phân bày

Đâu là Chủ tướng, đâu nay khách mời.

Thấm thoát đã có ba người

Ba người Hồn Trời gửi thế anh linh

Khi sinh khác hẳn trần mình

Đây là Thiên Đình đã định cho ta

Cả ba đều thoát được ra

Thông minh trí tuệ hơn là thường dân

Vua, Quan, dân thường có phần

Tài cao, học rộng, lòng trần mở mang

Pháp Loa với lại Huyền Quang

Một sự xếp đặt giao ban cho đời

Qua từng ngày tháng sinh sôi

Hồn của Đất Trời, Hồn nước Văn Lang

Hồn của tạo hóa sẵn sàng

Tụ lại tu được vẻ vang cho đời

Ba người đã được tại nơi

Tích tụ Hồn đời kiệt xuất danh nhân

Để tu đạt thành Phật Thần

Phật của non nước hồng ân phúc dầy

Trúc Lâm Tam Tổ nước này

Kết tinh thành Phật của nay nước nhà

Khác với các nước gần xa

Khác với các Phật sang ta lâu rồi

Khác với Phật đứng, Phật ngồi

Khác sự luân hồi, khác sự công lao

Dân ta không biết thế nào

Ai đưa họ đến, họ vào chùa nay

Bao nhiêu là Phật đông đầy

Do họ đô hộ sang đây đưa vào.

Phật Nhân Tông đã tự hào

Dựa theo nền tảng sách đào thành tu

Tu đắc Phật phải tu bù

Vô vi tự tại cõi tu Phật hành

Tu đắc quả, công phải dành

Quyền vị không chút ham danh lợi gì

Thấm nhuần đạo lý vô vi

Không có quyền tước, không chi bạc tiền

Trong lòng không chút ưu phiền

Tận tâm học lực Đạo Thiền xuất gia

Tu để cho nước, cho nhà

Tu để thành Phật cho là muôn dân

Đường tu đã có sắc Thần

Sắc Thiên chỉ bảo cho phần đường tu

Đường đi gian chuân mịt mù

Thích Ca soi gọi đường tu thịnh hành

Đường tu ngày bước một nhanh

Vững chân, bền dạ, thanh danh bước vào

Mâu Ni Phật, đường thanh cao

Dựa theo sách đào người đã tu tâm

Còn bao chí lực ước thầm

Huyết thống Tổ nghiệp, Cha, Ông nước mình

Hồn Thiên có sự tài tình

Có hệ mệnh mình do huyết thống ban

Có lời nói từ Thiên Đàng

Vọng xuống như giảng, như ban cho mình

Có giọng nói thật tài tình

Như có linh cảm bóng hình từ xa

Vọng xuống bằng tiếng nước nhà

Như già, như trẻ, nói ra bằng lời

Như sự huyền ảo khắp nơi

Đi đâu cũng có tiếng người vọng ra

Tam Vị Tổ Phật nước nhà

Cả ba đều có linh sa Phật Thần

Từ Trời ban xuống cho trần

Để trần học được thành Thần, Phật Thiên

Đó là Trời, Đất ban riêng

Cho Ba Vị Tổ thiêng liêng nước nhà

Không phải ai tu cũng ra

Trần tu là để giúp ra cho đời

Tu nhân, tích đức làm người

Cầu độ cho đời, cho nước, cho dân

Làm nhiều việc thiện cho trần

Ích dân, lợi nước, không phần sai chi

Làm điều hiếu thảo quy y

Không phạm luật nước, không đi sai đường

Chấp hành đường lối chủ trương

Âm, dương đều có đủ đường luật ban

Theo đường lối để luận bàn

Cho dân theo Đạo vẻ vang cho đời

Luật Âm Thiên, Luật Đất, Trời

Luật Phật, Luật Thánh tại nơi thế trần

Luật Thiên tạo hóa xoay vần

Để dân hiểu được ĐạoThần nước Nam ./.

Kính viết theo lời Hồn Phật Tổ đọc tại Yên Tử

Ngày 09/3/2006  

 Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *