NHỚ ƠN NGƯỜI TỔ TÔNG NON NƯỚC

NHỚ ƠN NGƯỜI

TỔ TÔNG NON NƯỚC

 

Lời Tổ Tông từ xưa nguyện ước

Sẽ giáng trần làm được việc xưa

Sẽ đọc thơ lời ước kế thừa

Cho con, cháu bây giờ biết được

 

Lời xưa ước không thể bạc nhược

Ước cho dân, cho nước Nam nhà

Cho cuộc đời phồn thịnh thái hòa

Cho nước Việt vinh hoa trường cửu

 

Lời người xưa ước không thể chịu

Giặc xâm lăng vướng níu hại dân

Nước Việt Nam phải được toàn phần

Người Việt Nam chủ quyền dân tộc

 

Đời nối đời việc làm thần tốc

Sự hy sinh hun đúc đã thành

Biết bao nhiêu xương máu Cha, anh

Bao mất mát mới giành độc lập

 

Để ngày nay người đời tới tấp

Lo góp phần xây dựng quê hương

Xây dựng nên xã hội, phố phường

Cho Tổ quốc bốn phương giàu mạnh

Người xưa làm chiến công hiển hách

Sự hy sinh, đói rách, gian nan

Sống cực khổ bao nỗi cơ hàn

Để có ngày vinh hoa, độc lập

 

Bao căm thù đã từng chôn lấp

Bao đau thương chôn cất trong lòng

Bao người con gái không chồng

Con trai không vợ đã không trở về

Bao người đã phải nằm kề

Giữ từng tấc đất làng quê, tỉnh thành

Bao người theo gót Cha anh

Ra đi vì nước để giành tự do

Bao người đã phải chăm lo

Cho cuộc cách mạng lớn to đã thành

Bao người đã góp sức giành

Đấu tranh anh dũng xây Thành Cổ Loa

Rùa Thần xuất hiện dạy ra

Xây thành giữ nước, giữ nhà cho dân

Đấy là tích một vị Thần

Đền Hùng đất Tổ  dạy trần lo toan

Chính Cha Lạc Long dạy làm

Hóa rùa hiến kế dạy sang giúp đời

Tổ Đất Nước sáng ngời bất tử

Vẫn cùng dân gìn giữ núi sông

Vẫn lo cho con, cháu Lạc Hồng

Vẫn muôn thuở ngóng trông chờ đợi

Vẫn ngày đêm mong dồn nghĩ tới

Bao giờ dân biết sự đợi này

Bây giờ dân, nước đổi thay

Tư duy rồi sẽ có ngày hiểu ra

Sẽ công nhận trên Tòa Tiên Thánh

Có Hồn Thiên nguồn ngạch chỉ đường

Lo cho dân dưới trần dương

Tu sao cho đúng con đường nghĩa nhân

Tu theo gốc tích Thánh, Thần

Của non nước Việt muôn phần  tốt tươi

Tu theo sự tích của người

Anh hùng cách mạng sáng ngời vinh quang

Tu làm điều tốt vẻ vang

Tu nhân tích đức sửa sang cho mình

Tu cho xã hội, gia đình

Tu phải thực tình miệng nói, lương tâm

Đừng ai ác độc lại thâm

Miệng nói chữ đức, trong tâm hại đời

Miệng nói thao thao bao lời

Khi làm không đúng những lời nói ra

Tâm linh có sổ xét tra

Từng người, từng việc, ghi ra từng phần

Những ai tội với nước, dân

Những ai tội với Thánh, Thần nước Nam

Những ai tội vì gian tham

Lợi dụng quyền chức mưu toan lọc lừa

Vẽ ra đủ thứ chi bừa

Lộng hành làm việc dây dưa kiếm tiền

Đủ các tội dưới trần miền

Thánh, Thần ghi chép họ tên từng người

Báo dân biết để tu đời

Giữ thân cho đời, cho cả cháu, con

Giờ đời giàu có tươi giòn

Khi Thánh xử tội héo hon có ngày

Mấy đời phải khổ đắng cay

Bởi vì tội sống đã gây cho trần

Gây hại dân, nước bao phần

Thất thoát tiền trần, khổ nước, dân ta

Khắp trong đất nước Nam nhà

Thánh sẽ xử tòa từng đợt tội gây

Nặng, nhẹ, ai có tội lây

Tội gây lớn nặng dắt dây càng nhiều

Đừng đi kêu cầu nhiều điều

Đừng đốt vàng mã đồ điêu phí tiền

Thánh, Thần nước Việt ban truyền

Cấm nạn vàng tiền, mã tiến điêu toa

Thánh, Thần không nhận chi qua

Không được một tý ty ra việc làm

Đồng bói, thầy mo làm càn

Thế kỷ hai mốt cấm sang việc này

Sách Tâm Linh đã dạy bày

Từ nơi Sao Đỏ đất này Chí Linh

Lệnh Trời phát ban dân mình

Một cửa Thiên Đình đã được ban ra

Tâm Linh giáng ngự cửa Tòa

Hồn Thiêng Đất Nước ban ra dạy trần

Dạy dân tu gấp giữ thân

Dạy dân tu để giữ phần cháu, con

Dạy dân đáp nghĩa vuông tròn

Dạy dân xây dựng nước non Nam nhà

Dạy dân theo lời Ông, Cha

Theo Đảng, theo Bác nghe ra từng phần

Làm việc ích nước, lợi dân

Làm đúng việc cần không phạm điều sai

Cán bộ, đảng viên có tài

Phải cần có đức sánh vai việc làm

Công nông, trí thức lo toan

Quân nhân, Bộ đội, Công an nước nhà

Lực lượng hùng mạnh xông pha

Bảo vệ Tổ quốc tìm ra tội trần

Lực lượng nòng cốt của dân

Đảng cần, dân cậy hồng ân đức dầy

Bộ mặt xã hội nước này

Bảo vệ Tổ quốc từng ngày cho dân

Vì Đảng, vì nước quên thân

Theo lời di huấn là quân Cụ Hồ

Bắc, Trung, Nam một cơ đồ

Non sông Tổ quốc cõi bờ Việt Nam

Nhờ người chiến sĩ vẻ vang

Trung hiếu sẵn sàng bảo vệ chí công

Để cho đất nước rực hồng

Muôn đời theo gót Cha, Ông muôn đời

Đừng để đất nước phải rơi

Tình trạng sàng đời phải rụng như nay

Người đời không thể biết hay

Nước có Hồn Thánh ra tay cùng làm

Dân, nước sẽ được đàng hoàng

Tệ nạn tham nhũng rõ ràng sẽ qua

Đã, đang vạch mặt phanh ra

Còn ai dấm dúi sẽ ra dần dần

Còn nhiều những kẻ che thân

Tội lớn, tội nhỏ, sẽ dần phanh thây

Ô dù rồi cũng đến ngày

Trở về với chủ, tớ, thầy cùm co

Âm, Dương cùng một con đò

Bủa vây bắt tội phạm lo dấu mình

Việc ân, việc nghĩa chung tình

Việc trừ kẻ xấu dân mình cùng lo ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa bình

Ngày 15/8/2006.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *