LỆNH THIÊN ĐÀNG TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

LỆNH THIÊN ĐÀNG

TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

9h15′ ngày 15/8/2006 – 22/7/Bính Tuất

Lệnh Thiên báo nước Việt Nam

Báo cho dân để tu sang cho mình

Cho nước Nam được trường sinh

Đời đời bền vững quang vinh đời đời

 

Thuở xa xưa nối đời nô lệ

Dân Việt Nam bất kể trẻ, già

Bao đời, bao kiếp Ông, Cha

Đứng ra đánh giặc, giữ nhà, núi sông

 

Máu tiếp máu theo dòng lịch sử

Con theo Cha gìn giữ giang sơn

Bắc, Nam cùng một căm hờn

Thù nhà, nợ nước, bốn phương nhớ lời

 

Lịch sử đời ghi người Cộng sản

Đã vì dân hiến cạn tuổi xuân

Để nước non giành lại phúc phần

Cho dân tộc đền ân Tổ Nước

 

Đến ngày nay người xưa ước được

Ước cho đời, ước cả cho mình

Ước hòa bình vĩnh cửu quang vinh

Ước xã hội ơn sinh ghi lại

Dòng lịch sử tháng ngày mãi mãi

Dấu vàng son từng trải ngọn nguồn

Người ra đi mãi mãi trường tồn

Hồn với bóng, hương Hồn với bóng

 

Hồn ở đâu, hương Hồn vẫn ngóng

Đã từ lâu vẫn đợi, vẫn mong

Ở xa quê, Hồn vẫn ngóng trông

Hồn Cách mạng, Hồn trần cách mạng

 

Nhờ Thiên gửi tới

Non nước Nam nhà

Hồn Nước Nam ta

Vĩnh hằng trở lại

 

Đừng ai cố cãi

Chết hết, không còn

Hồn vẫn sắt son

Theo dòng năm tháng

 

Hồn vẫn thầm giáng

Lo cho nước, dân

Âm, Dương đôi phần

Việt Nam Tổ quốc ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *