NGHIỆP ÂM GIA ĐÌNH VÀ DÒNG HỌ 10 ĐỜI GÂY NÊN NGHIỆP DUYÊN ÂM + ĐẤT CÓ TÀ GIẶC

NGHIỆP ÂM GIA ĐÌNH VÀ DÒNG HỌ 10 ĐỜI

GÂY NÊN NGHIỆP DUYÊN ÂM + ĐẤT CÓ TÀ GIẶC

 1. Gia đình có tội nghiệp xưa

Để lại tội lỗi dây dưa đời này

Con, cháu, chắt ai hợp nay

Sẽ phải gánh chịu đời này nghiệp duyên

Dù người trai, gái cũng phiền

Vì vong nhà hợp gây phiền cháu con

Gia đình không được vuông tròn

Người con, cháu, chắt hợp hồn cũng đau

Sẽ bị vong theo khổ sầu

Vong bên ngoài ác theo sau con mình

Có khi vào người thực tình

Cho nên con mình gọi có vong theo

Nó làm đường duyên gieo neo

Cản đường duyên phận khổ điều trái oan

Gia đình hạnh phúc phá tan

Cũng do duyên nghiệp gây sang bất hoà.

 1. Phải giải hết tội nghiệp nhà

Do xưa để lại gây ra cho trần

Vì vong xưa tù ngục Thần

Cho nên người trần hợp gánh tội vong

Quýt làm cam chịu đèo bòng

Đời trước để lại quay vòng đời sau

Đó là nhân quả ghi câu

Luật Thần có án ghi sầu tội xưa

Không ai giải được sớm trưa

Khi chưa giải nghiệp ngục xưa cứu hồn

Cứu vong hết cảnh khổ dồn

Mới cắt giải nghiệp trường tồn Gia tiên

Con, cháu ai hợp nghiệp duyên

Cắt giải sẽ hết khổ phiền về sau.

 1. Chỉ một nơi Luật ghi câu

Đền Hoà Bình có phép màu cứu vong

Cứu con, cháu, chắt hết vòng

Nghiệp nhà, nghiệp họ xưa vong sống làm

Nghiệp nhà nặng có trùng tang

Cũng do nghiệp chướng vong làm tội xưa

Khi sống gây tội làm bừa

Tội với dân, nước từ xưa sống làm.

 1. Nhà ai phải khổ, phải oan

Tội gây vô cớ gian nan gia đình

Một là đất có tà tinh

Tà là hồn giặc thực tình chết xưa

Hợp ai nó gây sớm trưa

Làm nhiều thứ khổ dây dưa đau lòng.

 1. Hai là nghiệp chướng đèo bòng

Đời trước để tội gánh gồng đời sau

Gọi là nghiệp chướng ghi câu

Nghiệp nhà, nghiệp họ từ lâu vẫn còn

Vẫn còn quay vòng cháu con

Chắt, chút phải gánh mỏi mòn khổ đau

Muốn hết tội lỗi từ lâu

Gia đình, dòng họ phải cầu soi ra

Vong tội tù ngục xót xa

Xin giải, xin cứu hết là tội vong

Từ đấy hết cảnh quay vòng

Gia đình, dòng họ hết vong tù hồn

Sống gây tội, chết khổ dồn

Án trần là có án hồn phải mang.

 

* Tóm lại:

 1. Gia đình và dòng họ nào ngày xưa hay ngày nay, ai gây nên tội với dân, tội với nước, đã làm điều sai trái với pháp luật Nhà nước ban hành, bị tù tội có án trần là có án Thần. Các Quan ghi tội, kể cả người không có án trần lại có án Thần vì tội Trần đã phạm luật với Thần, những người ấy khi chết sẽ phải vào ngục âm tù hồn vong, con, cháu, chắt, chút các đời sau ai hợp sẽ phải gánh tội khổ, gọi là tội do nghiệp âm để lại mười đời, các Quan ghi sổ Thiên Đình dẫn đến oan lây nghiệp chướng, đời trần người sống ai hợp phải gánh tội nặng, nhẹ tuỳ theo tội kiếp trước đã gây ra.
 2. Các thầy mo, thầy pháp, thầy then, đồng tà làm đàn phả độ Gia tiên, dù mười triệu, trăm triệu trở lên cũng không được tý gì, luật phép đâu mà phả độ, giải nghiệp mở ngục cho vong + đốt nhiều mã vàng, tiền càng bị ghi thêm tội, vì làm điêu bạc, dân hãy tỉnh ngộ điều mê tín này, đừng ai phạm sai tiếp nữa, phí tiền phải tội thêm.
 3. Nhà có nghiệp âm cho nên con cháu hợp âm mới phải gánh nghiệp duyên âm độ 1, 2, 3, 4; các thầy pháp, đồng tà, đồng bói không ai cắt giải được, dù bao nhiêu mã vàng, hình nhân thế mạng cũng phí tiền công vô ích.
 4. Phải soi ra cụ thể nguyên nhân do đâu, nếu nghiệp duyên nặng độ 4 sẽ có vong theo vào đầu gây nên sự bất hoà gia đình tan vỡ… đó là do nghiệp chướng gia đình và dòng họ đã gây ra.
 5. Việc giải nghiệp âm, cắt giải trùng tang cho gia đình và dòng họ theo phép Tâm Linh của Thánh, chỉ duy nhất có một Đền Hoà Bình có Lệnh Thiên cho làm theo Luật mới từ thế kỷ 21, không có nơi thứ hai được làm.
 6. Dân lưu ý, hiện nay có rất nhiều đạo tà giả danh Thánh, giả danh các việc làm để lừa dân, gây cho dân hoang mang, tư tưởng sợ hãi, vì lời thầy mo doạ nạt, dân sợ phải mời thầy cúng lừa bịp, phí tiền.

Từ năm 2001 đến nay, đồng có tà gian toàn xưng giả danh Thánh Cha bắt tà, giải nghiệp, mở ngục vong cho dân, đó là việc làm láo, lừa bịp dân để kiếm tiền, gia đình và vong ân không được việc gì mà còn bị mời tà về nhà mình không an, khổ vong gia đình trước, khổ gia đình mình sau.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *