LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VÀ NGÀY CƯỚI, HỎI, ĐẸP, AN

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

VÀ NGÀY CƯỚI, HỎI, ĐẸP, AN

 1. Người trần nam, nữ lấy nhau

Từ tuổi mười tám bắt đầu trở đi

Cho đến năm mươi luật ghi

Âm, Thiên dạy luật để ghi cho trần

Một chồng, một vợ an thân

An cho người trần, an cả cháu con.

 1. Lấy nhau phải nhớ lời son

Mười ba đời họ Nội còn giỗ chung (13)

Mười bốn đời sau được cùng

Lấy nhau là được không cùng lo chi.

 1. Giỗ Tổ vẫn chung một khi

Đời đời, kiếp kiếp duy trì vẫn theo

Vẫn giỗ Tổ họ đều đều

Lấy nhau là được theo điều luật ghi.

 1. Họ Ngoại theo luật nội quy

Đến đời thứ bảy đã ghi Luật Thần

Lấy nhau là được an thân

Không lo chi lỗi, tội trần không lo.

 1. Cưới hỏi Cha sẽ báo cho

Ngày an, tháng đẹp tự lo cho mình

Trừ những ngày xấu thực tình

Còn ra cưới hỏi cho mình được an

Trừ tuổi kim lâu rõ ràng

Tính tuổi người vợ mới an gia đình

Tính từ tuổi cuối thực tình

Một, ba, sáu, tám tuổi mình kim lâu

Dù mình có đi kêu cầu

Chỉ đỡ, không hết khổ sau cho mình.

 1. Tuổi xấu có cưới thực tình

Cưới, đón dâu mình mười lượt vẫn nguyên

Như là đón một dưới miền

Cưới đi, cưới lại vẫn nguyên thế này

Bởi vì tuổi kim lâu nay

Ai thay được tuổi lúc này kim lâu

Đồng bói, thầy mo nói câu

Cưới đi, cưới lại thầy đâu biết gì

Tự vẽ nhắng nhít ngu xi

Cưới đi, cưới lại hơn gì một nay

Nhớ rằng tuổi vẫn thế này

Dù cưới trăm lượt cũng dầy như không

Tuổi cưới không xem đàn ông

Làm nhà cần tuổi đàn ông làm nhà.

 1. Lấy nhau tuổi đẹp lo ra

Hoặc là tuổi được, trừ là kim lâu

Một, ba, sáu, tám kim lâu

Làm nhà, cưới vợ, tậu trâu xin đừng.

(Không tậu trâu, mua xe ô tô không đẹp; làm việc sẽ không thuận, không an).

(Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông)

– Trừ ngày xấu nhất: ngày 3, ngày 7, ngày 1, ngày rằm, mùng 5, 14; từ ngày 25 cuối tháng trở ra việc lớn làm không đẹp, còn các ngày khác đẹp và an, không lo gì.

Tóm tắt 13 điều

Liên quan đến việc hôn nhân gia đình

 

 1. Tuổi 2 người cùng tuổi kim lâu = 1, 3, 6, 8 cưới là xấu.
 2. Tuổi lẻ: 3, 5, 6 nếu là nữ kém nam là xấu.
 3. Tuổi nữ hơn nam từ 3 tuổi trở lên xấu.
 4. Tuổi bằng nhau cưới năm tuổi kim lâu xấu, khổ.
 5. Người nữ có gò má cao rất khổ.
 6. Người nam hay nữ có vong theo là khổ lắm, khổ cả gia đình, con, cháu.
 7. Nhà có nghiệp chướng, nữ hay nam có nghiệp duyên âm nặng có vong vào người là khổ về đường duyên và hạnh phúc gia đình.
 8. Đất ở có tà, nam hay nữ bị tà theo hoặc vào 1 trong 2 người sẽ khổ cho hạnh phúc gia đình và con cháu.
 9. Cưới lấy tuổi người nữ là chính, trừ lẻ: 1, 3, 6, 8.
 10. Kỵ nhất là tuổi 23, nếu cưới đường con sẽ vất vả khó khăn.
 11. Tuổi nữ: 21, 23, 26, 28 cưới sẽ khổ riêng từng sự việc, đó tuổi có số cuối 1, 3, 6, 8 dù cưới đi cưới lại đến mấy cũng khổ riêng từng phần việc ở đời.
 12. Lấy phải người có mệnh hợp âm là hay bị tà ma nó hợp sẽ khổ.
 13. Cưới giờ cô thần quả tú sẽ không có con, giờ cô thần quả tú là 12 giờ (giờ ngọ), đón cô dâu khỏi nhà gái, giờ này xấu và độc, muốn có con phải cắt giải.

 

Kết thúc viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *