NGÀY LỄ ĐỀN ƠN HƯƠNG HỒN LIỆT SĨ

NGÀY LỄ ĐỀN ƠN

HƯƠNG HỒN LIỆT SĨ

Ngày 27/7/2009 – 06/6/Kỷ Sửu

 

Lễ đền ơn hương hồn liệt sĩ

Lễ đền công người đã vì đời

 

Một ngày cả nước nghe lời

Bác Hồ đã dạy khắp nơi nước nhà

 

Ơn liệt sĩ cho ta đất nước

Một giang sơn đất nước hùng cường

 

Đời đời đất nước khói hương

Ơn người đã khuất chiến trường gần, xa

 

Nước non ta đời đời độc lập

Là công cao lớn nhất của người

Sự hy sinh anh dũng tuyệt vời

Cho đất nước đời đời sống mãi

 

Ngày hôm nay khắp nơi đang phải

Lo đền ơn đáp nghĩa cao sang

Một việc làm trọng đại vẻ vang

Một việc làm ân tình đại nghĩa

 

Một việc làm phải được tròn trịa

Đáp đền công người đã hy sinh

Người vì dân, vì nước quên mình

Người để lại Tâm Linh cao đẹp

Lịch sử đời đã được sao chép

Ghi công trần liệt sĩ hy sinh

Khắp thôn, xã, huyện, tỉnh, nước mình

Đã tôn vinh phải là thờ tự

 

Khắp nước nhà phải được lưu trữ

Đền thờ riêng quy củ cúng hồn

Để đời đời hương khói trường tồn

Thờ phụng hồn, hồn người bất tử

 

Hồn liệt sĩ đời đời lưu trữ

Khắp nghĩa trang, nơi chốn cung thờ

Khắp miền Bắc, Trung, Nam bây giờ

Cho mãi mãi thờ hồn liệt sĩ

 

Thờ hồn người liệt sĩ an nghỉ

Nơi đền thờ tri kỷ cao sang

Người làm nên một sự nghiệp vàng

Cho đất nước, cho đời thế hệ.

 

Công liệt sĩ, công cao vô kể

Để cho đời dâu bể ngọn nguồn.

 

Từ đây đất nước lo lường

Việc thờ lối mới Thiên Vương cho đời.

 

Cho tất cả các nơi thành thị

Đến nông thôn chân lý cao sang

Việc tôn thờ cho cả nước Nam

Việc Thánh dạy mở màn thờ tự

Thờ những người có công lưu trữ

Cho giang sơn đất nước quê hương

Cho muôn đời đất nước kiên cường

Đánh thắng giặc lo lường hậu sự

 

Nước Việt Nam một nước quân tử

Từ khai sinh lập địa đến nay

Tổ Tông ta đã từng ra tay

Chống giặc ngoại sang cướp nước ta

 

Không cho giặc sang ta làm được

Chủ quyền dương xâm lược nước ta

Đã bao đời, bao kiếp Ông Cha

Ta đã đánh, đã giành bằng được

 

Có những kẻ thật là hỗn xược

Đã hại dân, hại nước, hại nhà

Đã bán nước, bán cả Ông Cha

Đã làm ra những điều ô nhục

 

Dân nước ta giờ đã đến lúc

Phải nghe ra tiếp tục sửa sai

Những việc gì Thánh Nước ban bài

Phải nghiên cứu, phải làm bằng được

 

Làm những điều Ông Cha ta ước

Đã từ lâu điều ước chưa thành

Dân nước ta phải thờ đích danh

Hàng thờ tự, đền chùa thờ tự

Trong đền chùa phải thờ ngôi thứ

Thờ Tổ Trời, Tổ Nước sinh người

Là Cha Trời, Mẹ Địa sinh sôi

Ra vạn vật dưới đời hạ thế

 

Thờ Tổ Trời là nơi gốc rễ

Cội nguồn sinh ra nước, ra dân

Có Tổ Trời mới có nước trần

Mới có Tổ Nước dân trăm họ

 

Cho nên Trời dạy dân nghe rõ

Nguồn cội sinh sáng tỏ từ đâu

Từ Đền Hạ – Đền Hùng bắt đầu

Nơi sinh ra muôn vàn vạn vật

 

Nơi đấy chính là nơi chôn cất

Cội nguồn xưa từ lúc ban đầu

Cho đến đời hạ giới ghi câu

Nước Việt Nam người đầu biết được

 

Biết được lời Trời đã đính ước

Cho nước Nam một nước con đầu

Có một sự kiện toàn phép màu

Chưa có một nơi đâu biết được

 

Lời của Trời đã từng thầm ước

Cho nước dân một nước đầu tiên

Có người Trời giáng hạ dịu hiền

Trong niên kỷ đổi phiên thay đổi

Ngày đổi phiên là một ngày hội

Ngày ra đời lối mới Tâm Linh

Nước Việt Nam sẽ được dáng hình

Trời giáng hạ Tâm Linh cao nhất

 

Nước Việt Nam sẽ được sự thật

Về Trời trao phần phúc nước nhà

Nước Việt Nam sẽ được vinh hoa

Một đại phúc nước nhà trường cửu

 

Nước Việt Nam sẽ không phải chịu

Cảnh lầm than nô lệ bất công

Của người ngoài làm đạo cuồng ngông

Cho nước Việt bất công thờ tự ./.

 

Kính viết theo lời đọc của Thánh nước Việt Nam

Tại Đền Hoà Bình linh từ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *