KÍNH BIẾT ƠN NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ

KÍNH BIẾT ƠN NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ

NGÀY 27/7/1947 – 27/7/2010

TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

SAO ĐỎ – CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG

Lễ ơn ngày thương binh, liệt sĩ

Tạ ơn người vì nước hy sinh.

Nước nhà độc lập quang vinh

Nhờ ơn liệt sĩ hy sinh cứu đời.

                Đất nước ta ơn người muôn thuở

                Đã làm nên cờ đỏ sao vàng.

Hôm nay trước cửa Thiên Đàng

Mời hồn liệt sĩ vẻ vang cùng về

Để dân đáp nghĩa tình quê

Ơn người vì nước độ về nước non

Ơn Trời, ơn Đất vuông tròn

Ơn Tông, ơn Tổ của non nước nhà

Ơn Bác Hồ cho nước ta

Một nước vĩ đại vinh hoa hùng cường

Ơn Đức Vua Hùng phi thường

Ơn Phật, ơn Thánh, Thiên Vương nước nhà

Hôm nay trước cửa Đền Cha

Đền Hoà Bình được lo ra lễ cầu

Lễ cầu đáp nghĩa ơn sâu

Ơn người vì nước đứng đầu lo toan

Ơn đến liệt sĩ nước Nam

Xin mời hội nghị Thiên Đàng giáng chung

Nổi trống lên, lễ Thiên cung

Lễ ngày liệt sĩ, giỗ chung kính mời

Nổi trống lên, tế hồn người

Anh hùng liệt sĩ đời đời vì dân.

 

Tế:

Lễ hồn liệt sĩ quân nhân

Từ đời dựng giữ nước trần đến nay

Tế hồn liệt sĩ ngày này

Hai bảy, tháng bảy, hôm nay tại đền

Kính biết ơn hương hồn liệt sĩ

Kính tạ ơn người vì nước quên thân

Hồn vì Tổ quốc nhân dân

Hồn hy sinh để giành phần tự do

Ơn hồn liệt sĩ đã cho

Nước Nam độc lập tự do hoà bình

Ơn hồn vì nước hy sinh

Tế hồn liệt sĩ quang vinh đời đời

Đất nước ta biết ơn người

Công ơn to lớn đời đời không quên

Đất nước ta được đứng lên

Nhờ ơn công đức bề trên độ trì

Ơn Trời, ơn Đất đã ghi

Cho non nước Việt trường kỳ tốt tươi

Ơn Cha, ơn Mẹ nước đời

Ơn Thánh nhân nước là người Danh nhân

Đời đời, ơn những hồn trần

Sống làm cách mạng quên thân vì đời

Đất nước ta thật sáng ngời

Tế lễ ơn người bất tử thiêng liêng./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *