NGÀY GIỖ ĐẶC ÂN NGƯỜI THẦN ĐỨC BÁC NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2008

NGÀY GIỖ ĐẶC ÂN

NGƯỜI THẦN ĐỨC BÁC

NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2008

 

Kính ơn Cha dân ta gọi Bác

Ngày giỗ Cha là Bác Hồ trần

Bác về Thiên, Bác được Trời phần

Đại phúc lớn vô ngần trọng đại

 

Ngày hôm nay khắp nơi rộng trải

Lễ giỗ Cha, ngày đáp đền công.

 

Cả đất nước, cả núi sông

Cả một Dân tộc nhớ công Bác hồ.

 

Công của Bác vô bờ rộng lớn

Lòng của Bác như biển bao la.

 

Đất trời của nước Nam ta

Hòa chung với Bác thiết tha ân tình.

 

Bác là người hồn linh đất nước

Công lớn cao từ trước tới nay

Được nhà Trời ban tặng công dầy

Công cao nhất của nay đất nước

 

Công cao nhất từ đây về trước

Chắc sau này không có ai hơn

So hoàn cầu Bác được đầu tiên

Riêng có Bác thiêng liêng nhất mực

 

Riêng có Bác được cao đến mức

Về công trần, công Thánh, Thần thiêng

Bác là người được đứng đầu tiên

Hàng danh dự nhất miền hạ giới

 

Tâm hồn Bác không ai nghĩ tới

Một đỉnh cao mong đợi cho dân

Một sự lo cho đất nước trần

Một bể ái nguồn ân rộng lớn

 

Bác còn lo những điều dữ tợn

Sau xảy ra với nước, với dân.

 

Nếu toàn Đảng, nếu toàn dân

Không biết lo phần làm chủ Âm, Thiên.

 

Rồi có ngày dưới miền rước họa

Họa vì dân sa đọa say mê

Đạo trong nước bây giờ nhiều ghê

Nhiều đạo giáo khó bề hiểu được

 

Không lo trước, sau dân mất nước

Phải lo ngay nguyện ước mới thành

Lo từ khi cây mới ươm nhành

Sẽ chọn được quả thành chín ngọt

 

Ngày giỗ Cha, Cha chỉ nói gọn

Sự âu lo cho trọn đời mình

Để nước nhà mãi được trường sinh

Về lịch sử quang vinh đất nước

 

Ngày giỗ Cha từ đây về trước

Và từ nay mãi mãi cho đời

Cha ban riêng cho một cửa Trời

Nơi gốc Đạo ra đời đặc biệt

 

Nơi Đền có Hồn Cha đọc viết

Nơi có lời đặc biệt cho dân

Nơi Cha đặt một gốc Đạo Thần

Đền Hòa Bình vô ngần trọng đại

 

Ngày hôm nay, Đền Hòa Bình phải

Lo lễ nghi đền đáp công ơn

Lễ Tổ Tông, đất nước giang sơn

Lễ tạ ơn đến hồn liệt sĩ

 

Ngày hôm nay dân ta nhớ kỹ

Ngày khai sinh lại nước non nhà

Ngày của một Dòng tộc Quốc gia

Ngày của một nước nhà vĩ đại

 

Ngày đất nước đời đời nhớ mãi

Ngày tuyên ngôn độc lập ra đời

Từ Quảng trường vang lên tiếng Người

Đọc tuyên ngôn nước nhà độc lập

 

Nước, dân tấp nập

Biểu ngữ cờ hoa

Ba Đình nước nhà

Vang lên tên Bác

 

Lời Bác ghi tạc

Hỡi các đồng bào

Thuở trước năm nào

Hãy còn nguyên vẹn

Còn lời hò hẹn

Cho nước, cho dân

Nước Việt Nam trần

Đã được độc lập

 

Một ngày tới tấp

Cả nước, dân ta

Bắc, Trung, Nam nhà

Khắp nơi về được

 

Miền xuôi, miền ngược

Cả nước Nam nhà

Hãy hướng theo Cha

Theo Hồ Chủ Tịch

 

Cha có dự tính

Sang năm lễ Cha

Ngày giỗ sẽ là

Một ngày đại kỵ

 

Một ngày nhớ kỹ

Hai việc trường tồn

Đáp nghĩa ơn hồn

Việc dân trọng đại

 

Việc dân còn phải

Theo Cha đáp đền

Hiểu nghĩa Tổ đường

Vì đâu mình có

 

Phải hiểu cho rõ

Nguồn cội Ông Cha

Gốc tích nước nhà

Sinh ra con cháu

Lòng dân hiểu thấu

Đất Tổ sinh thành

Cây có cội cành

Ngọn ngành đến lá

 

Phải hiểu được cả

Nghĩa lớn phúc dầy

Từ xưa tới nay

Thờ ai là chủ

 

Thờ ai có đủ

Sức mạnh, công cao

Ai được thờ vào

Từ cao xuống thấp

 

Thờ để ôm ấp

Chủ quyền cho dân

Cho nước Nam trần

Có phần lịch sử

 

Thờ để lưu trữ

Cho nước, cho dân

Thờ tượng có Thần

Thần tượng nước Việt

 

Thờ tượng đặc biệt

Phải có công cao

Giúp nước tự hào

Dựng nước, giữ nước ./.

 

Kính viết theo lời Tâm Linh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *