NGÀY GIỖ CHA TRẦN TRIỀU – KIẾP BẠC

NGÀY GIỖ CHA TRẦN TRIỀU – KIẾP BẠC

Ngày 20/8/Giáp Thân – 3/10/2004

 

Kính ngày kỵ nhật Đức Cha

Việt Nam đất nước hào hoa phúc phần

Biết ơn Cha Đức Thánh Trần

Đại Vương Quốc Tuấn muôn phần tối linh

 Người làm rạng rỡ nước mình

Thời Trần đánh giặc cứu sinh cho đời

Cho nước, cho dân khắp nơi

Ơn công đức Người đáp nghĩa đền ơn

Các đền thờ tượng Đại Vương

Thờ Cha Hưng Đạo bốn phương nước nhà

Ngày hội khắp nơi lễ Cha

Riêng Đền Kiếp Bạc nước nhà Việt Nam

Là nơi du khách tham quan

Một năm đôi hội vẻ vang ơn Người

Ơn một Dòng tộc sáng ngời

Nhà Trần hiển Thánh cho đời nước, dân

Xa gần nô nức đền ân

Một tuần hội lớn cửa Thần Đền Cha

Kiếp Bạc – Côn Sơn huyện nhà

Di sản sơn hà, di sản nước non

Hồn Thần bất tử vàng son

Đời đời để lại cho non nước này

Cho Dòng tộc nước Nam nay

Cho sự nghiệp đầy ý nghĩa cao sang

Cho Hồn Thiêng Nước vẻ vang

Cho nền văn hóa Việt Nam oai hùng

Cho đời con cháu ngưỡng trông

Học tập gương sáng Cha Ông soi đường

Học tập khí phách kiên cường

Ơn Dòng tộc Nước phi thường cho ta

Ngày hội, ngày giỗ Đức Cha

Ơn Người dựng nước, giữ nhà Việt Nam

Mời Hồn Thiêng Nước giáng ban

Chứng tâm lễ mỏng hương nhang kính cầu

Cha độ dân nước một màu

Ấm no hạnh phúc dài lâu vững bền

Đời đời độc lập chủ quyền

Hòa bình thịnh vượng khắp trên nước nhà

Dân giàu nước mạnh vinh hoa

Đền thờ di tích nước nhà trường lưu ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *