KÍNH NGÀY KỴ NHẬT THẦY GIÁO CHU VĂN AN NGÀY 26/11/GIÁP THÂN – 6/01/2005

KÍNH NGÀY KỴ NHẬT

THẦY GIÁO CHU VĂN AN

NGÀY 26/11/GIÁP THÂN – 6/01/2005

Kính dâng ngày lễ giỗ Thầy

Cùng với Phật, Thánh, Thần nay nước nhà

Giáng về chứng lễ tâm, quà

Hương hoa quả thực kính tòa hôm nay

Là ngày lễ giỗ của Thầy

Nơi Thầy yên nghỉ Đền này cảnh Tiên

Hữu tình cảnh vật uy nghiêm

Chim kêu ca hát đàn Tiên nhạc rừng

Thông reo nước chảy lưng sườn

Đền Thầy cảnh đẹp tưng bừng ngày vui

Những ngày hội lớn dưới đời

Hiến chương nhà giáo giỗ Người hôm nay

Cảnh Thiên rộn rã nơi này

Đền Thầy ngày một đẹp nay hơn nhiều

Trần gian ơn kính nhất điều

Đời đời ghi tạc những điều Thầy ban

Sự nghiệp của Thầy vẻ vang

Cho nền văn hóa nước Nam anh hùng

Đời đời sống mãi lẫy lừng

Kho tàng văn hóa trên từng bước đi

Trường Quốc Tử Giám trường kỳ

Nền tảng văn hóa sử thi ghi lời

Tiếng thơm cho khắp Đất Trời

Khắp trong nước Việt sáng ngời vinh quang

Hiền hòa đức hậu đoan trang

Thầy giáo là một sử vàng cho dân

Ơn Thầy vì nước quên thân

Vì dân phục vụ hiến thân trọn đời

Không tham danh vọng một thời

Thầy lo cho đời, cho nước dân ta

Thầy trồng thế hệ tinh hoa

Để dành cho đất nước nhà vẻ vang

Đó là Thầy đã phát ban

Cho nền văn hóa Việt Nam anh hùng

Cho nên đất nước núi sông

Bây giờ xây đắp đền công ơn Thầy

Danh lam thắng cảnh nơi này

Di tích văn hóa Đền Thầy anh linh

Trên sơn, dưới thủy hữu tình

Đời đời thờ phụng dân mình đền ơn

Cầu Thầy độ hộ trần dương

Đời đời an thịnh bốn phương nước nhà

Độ cho con cháu nước ta

Thông minh trí tuệ, giỏi giang hơn nhiều ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *