KÍNH NGÀY GIỖ CHA BÁC LÀ CHỦ TỊCH NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2004

KÍNH NGÀY GIỖ CHA

BÁC LÀ CHỦ TỊCH

NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2004

 

Ngày giỗ Bác cùng ngày Quốc khánh

Ngày anh linh sinh tử cho đời.

Bác ơi khắp cả Đất Trời

Tiếc thương nhớ Bác đời đời không quên

Hôm nay dưới thế trần dương

Biết bao người khóc nhớ thương Bác Hồ

Bác là cả một cơ đồ

Giang sơn gấm vóc cõi bờ Tổ Tông

Bác người tài trí thần thông

Bác có sứ mệnh giúp sông núi này

Cho nên Bác đi cùng ngày

Sinh hóa ai biết đẹp thay vô cùng

Hồn Bác là của Thiên Cung

Thân thể của Bác có cùng linh sa

Có hào quang tỏa bay ra

Có điều linh ứng bao la lạ kỳ

Hồn Thần của Bác bay đi

Bắc, Trung, Nam được khắc ghi điều này

Thơ Hồn của Bác đang bay

Từ không trung xuống đó đây gieo vần

Khắp trong Nam, Bắc xa gần

Đâu đâu cũng có người dân ngưỡng tìm

Chúng con ơn một trái tim

Ơn một khối óc nhắn tìm trần gian

Ơn Người đã từng gian nan

Bát cơm sẻ nửa, rau lang, sắn lùi

Ơn Người gian khổ ngậm ngùi

Trọn đời vì nước, trọn đời vì dân

Không nghĩ một chút riêng thân

Toàn phần sức lực hiến thân trọn đời

Không có một ngày nghỉ ngơi

Dành hết cho đời, cho nước, cho dân

Bác ơi ngày Bác xa trần

Bác về với cõi Thánh, Thần nước Nam

Bác về Trời Đất mênh mang

Bác về với Tổ Văn Lang Lạc Rồng

Đấy mới là chốn Thiên Bồng

Rồng Tiên muôn thuở cảnh Rồng bay ra

Thăng Long vũ trụ nước nhà

Trái tim Tổ quốc nóc nhà Việt Nam

Bác ơi lòng Bác chứa chan

Ân tình nặng nghĩa Bác ban dân mình

Bác ơi ! Bác Hồ Chí Minh

Bác ở Thiên Đình, Bác ở thế gian

Bác có bàn tay ngọc vàng

Bác mới mở màn, Bác mới khai sinh

Cho dân nước Việt Nam mình

Có một dáng hình độc lập tự do

Bác làm sự nghiệp lớn to

Bác đã từng ước, từng lo cho đời

Bác đi gần cuối Đất Trời

Bác đem ánh sáng nụ cười cho dân

Bác đem bể ái nguồn ân

Cho từng người trần nước Việt Nam ta

Cho từng nam, nữ, trẻ, già

Cho từng khúc hát bài ca ơn Người

Bác ơi, Bác sẽ cho nơi

Thế trần có Bác đời đời có Cha

Cha già Dân tộc Quốc gia

Cha già lãnh tụ nước nhà Việt Nam

Cha sống Cha đã lo toan

Một nước độc lập vẻ vang hùng cường

Cha thác Cha lại lo lường

Một nước độc lập âm dương đôi bề

Không còn kẻ ác đưa về

Việc làm không phải khổ về cho dân

Cầu mong điều tốt cho trần

Xóa tệ nạn cũ khổ thân cho đời

Cầu xin Bác độ muôn nơi

Cho nước, dân đời, độc lập tự do

Chủ quyền đất nước lớn to

Không ai xâm lấn bày trò nhố nhăng

Không ai hỗn láo làm xằng

Để cho xã hội công bằng cầu Cha

Xin kính ngày giỗ thiết tha

Xin cầu Hồn Bác là Cha dân mình

Xin được báo đáp ơn sinh

Xin được trọn tình, vẹn nghĩa đền ơn ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

 Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *