MỪNG ĐỀN CỦA ĐỨC TƯỚNG ÔNG ĐỀN KHÊ KHẨU

MỪNG ĐỀN CỦA ĐỨC TƯỚNG ÔNG

ĐỀN KHÊ KHẨU

Ngày 14/3/2002 – 01/02/Nhâm Ngọ

Mừng Đền của Đức Tướng Ông

Mừng công thôn, xã khách cùng gần xa

Cùng là con cháu đề đa

Của Dòng tộc nước Nam nhà về đây

Có lòng nhiệt huyết tràn đầy

Khí phách cách mạng dựng xây nước nhà

Xây đền thờ phụng Ông Cha

Đáp đền công đức, hương hoa phụng thờ

Đáp đền công đức người xưa

Và cho mãi mãi, bây giờ, mai sau

Uống nước tìm nguồn từ đâu

Ăn quả chín ngọt, ơn sâu công trồng

Hôm nay có được Đền Rồng

Là do công của Đức Ông tạo thành

Nhờ có lịch sử thanh danh

Do công Ông đã tạo thành ngày xưa

Gian nan vất vả sớm trưa

Trọn đời vì nước say sưa diệt thù

Làm nên sự tích thiên thu

Để lại cho dưới trần cơ nơi này

Cho cả đất nước ta nay

Sử Trời tươi đẹp nơi này danh thơm

Từ đây dân xã, xóm, thôn

Hàng ngày báo đáp Tổ đường Ông Cha

Một Đền lịch sử hào hoa

Phúc phần cho nước non nhà, xã, thôn

Đẹp lòng cho Đức Thiên đường

Ngài gửi lời nói tới dương thế trần

Người nghe ghi lại từng phần

Lời Ngài đọc gửi cho trần, xã, thôn

Hôm nay trước cửa Từ đường

Lời mừng kính tới Thiên Vương, Đất Trời

Mừng Ngài, đền đẹp sắc tươi

Ơn Ngài mãi mãi cho đời nơi đây

Có một di sản quý này

Ban cho trần thế được nay có lòng

Dâng tiền công đức lo chung

Là góp tâm cùng báo đáp đền ân

Ơn Ngài đã hiến trọn phần

Vì nền độc lập, vì dân nước nhà

Vì nền văn hóa nước ta

Vì sự phồn thịnh thái hòa cho dân

Ơn Trời, ơn Đất muôn phần

Ơn Danh nhân đất nước trần Việt Nam

Là Thánh Nhân nước huy hoàng

Là sự độc lập Tòa vàng cõi Thiên

Để lại di sản dưới miền

Một sự phồn thịnh thiêng liêng vô cùng

Đó là lịch sử Thiên Cung

Lịch sử Trời, Đất đã cùng cho ta

Có một lịch sử trần là

Danh nhân đất nước hào hoa nơi này

Nhà đền Văn Đức hôm nay

Khánh thành ngày đẹp, tháng hay của người

Ngày xưa Ngài hóa về Trời

Để lại tích đời cho dưới trần nay

Một năm đôi hội nơi này

Ngày sinh, ngày hóa, hai ngày hồng ân

Sau này còn có tích Thần

Đôi cây đa, quán nước phần Trời ban

Đã có thần phả rõ ràng

Tặng dân thôn xã, xóm làng nơi đây

Biết về tích Thần người, cây

Của hai nữ tướng xuống nay giúp đời

Trưng Trắc, Trưng Nhị một thời

Cùng ông Hiển Đức giúp đời nước, dân

Để lại dấu tích của Thần

Do Trời ban tặng cho dân xã nhà

Tặng ban cho nước, dân ta

Xưa hai hồn vị Tướng Bà không sai

Bây giờ trên cõi thượng đài

Tướng quân đông nghịt không sai trước đền

Thật là một cảnh trang nghiêm

Hùng cường, tươi đẹp cảnh tiên cho đời

Cảm ơn tất cả mọi người

Chúc đại đoàn kết, kính người có công

Khánh thành thờ cửa Đền Rồng

Đời đời hương khói mừng công ơn thờ ./.

Kết thúc viết theo lời Hồn thơ Tiên Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

ngày 14/3/2002, tức 01/02/Nhâm Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *