LỜI BÀ TRƯNG TRẮC VIẾT TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

LỜI BÀ TRƯNG TRẮC

VIẾT TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

Lúc 15h ngày 12//3/2002  – 29/Giêng/Nhâm Ngọ

Lời người kiếp trước xa xưa

Hôm nay giáng thế đọc đưa cho đời

Hôm nay tại một cửa Trời

Hồn xưa Bà đọc gửi đời nước, dân

Gửi cho dân xã có phần

Ngôi đền lịch sử Thánh nhân nước nhà

Ngôi đền nhỏ bé thiết tha

Hai cây đa lớn cho ta sự đời

Cho ta sự tích sáng ngời

Một đôi Tiên nữ, hai người chị em

Sử Trời đã được bóc tem

Như chuyện huyền thoại sang niên kỷ này

Nhưng đây sự thật vẹn đầy

Cây đa chốn cũ giờ đây vẫn còn

Lời thơ tha thiết vuông tròn

Không phải chuyện bịa của non nước này

Có một Sử Trời đẹp thay

Cho ta tháng ngày có sự thiêng liêng

Có một sự thật của Tiên

Giáng trần là Thánh, là Tiên dưới đời

Là hai người bán nước chơi

Cờ tướng cũng giỏi, thơ đời cũng hay

Văn, võ chẳng kém ai nay

Mưu lược, sách lược, kế hay toàn tài

Nửa đêm giờ Tý cả hai

Từ Trời rơi xuống cùng hai cây thần

Mỗi người một cây có phần

Chị cây bên phải, trái phần cây em

Đây là một chuyện nhóm nhen

Cây Thần Trời tặng, Trời ban dân làng

Giữa chính là quán bán hàng

Hai cây hai cạnh, hai nàng Tiên sa

Cô Quỳnh, cô Quế con Cha

Đền Hùng đất Tổ Tông nhà Việt Nam

Xưa gọi là nước Văn Lang

Đến Đại Cổ Việt rõ ràng cho ta

Hai người đã từng xưa xa

Từ thời dựng nước cho là đến nay

Trải qua bao tháng, năm, ngày

Trải qua công việc đổi thay dưới đời

Giờ đây lại có Sử Trời

Cô đọc cho đời viết lại chuyện xưa

Chuyện hàng ngày dưới trần cơ

Năm ấy Trời gửi người xưa xuống đời

Để giúp dân nước một thời

Đánh tan quân giặc của thời Nguyên Mông

Thánh Trần nức tiếng lừng công

Cô là con gái của ông Trần Triều

Về Thiên chưa được bao nhiêu

Cô được Trời điều giáng thế cả hai

Để cho non nước biết tài

Người Trời đã giúp miệt mài nước, dân

Người Trời giáng thế xoay vần

Giúp cho non nước Việt trần Nam ta

Để có sự tích sau là

Cho dân nước hiểu hai Bà là ai

Mà sao lại có đặc tài

Tự nhiên có quán ở thời cây đa

Đấy là Mẫu Liễu hóa ra

Chính Mẫu đã hóa cả là ông Tiên

Làm Ông lang thuốc dưới miền

Cứu Bác Hồ sống ở trên Tân Trào

Bác làm ra lá cờ đào

Ra sao tháng Tám đi vào lòng dân

Mẫu Liễu do Trời gửi thân

Hồn Âu Cơ giáng về phần Mẫu Tiên

Đó là do Trời lưu truyền

Dòng giống Dân tộc người hiền tài nay

Chuyện Thiên dài lắm lúc này

Người Trời tái lại để nay giúp đời

Lần lượt thứ tự nay thời

Từ Đền Hùng xuống tái hồi cho ta

Sử Thiên Trời cho biết là

Ai mà biết được việc là ngày xưa

Sử Trời giờ được dẫn đưa

Cho trần dân biết chuyện xưa của người

Dân Nam nước Việt sáng ngời

Có Trời dẫn dắt, có người được ghi

Có người làm việc Thiên tri

Nội trong cả nước có thì một nay

Được viết lịch sử Trời mây

Được viết lịch sử của nay Thánh, Thần

Lần lượt thứ tự danh nhân

Lần lượt thứ tự Thánh, Thần nước Nam

Đã được ghi rõ từng hàng

Ai Phật, ai Thánh, Thần làm việc chi

Ai Vua tái lại nay thì

Là Thánh, Thần được Trời ghi sổ Trời

Trời ghi sử đọc cho đời

Để mà phụng sự hương Trời đền công

Nơi đây có tích Đền Rồng

Trời đã ghi lại một Ông hai Bà

Ông Trần Hiển Đức thực là

Tướng nhà Trần đã đánh là quân Nguyên

Nguyên Mông đã phải khùng điên

Kinh hoàng khiếp vía bao niên kỷ đời

Quân ta ở khắp mọi nơi

Chí kiên cường đã thắng thời ngoại xâm

Quân dân nức tiếng vang rầm

Đâu đâu cũng có quân âm rợp trời

Chết đi không hết dưới đời

Hồn vẫn còn thời dưới đất, trên không

Đó là luật của Thiên, Âm

Mà Trời ban tặng cho cùng nước non

Hai Cô mãi mãi vẫn còn

Với ông Hiển Đức của non nước này

Hai Cô là con Trời mây

Từ Trời mà xuống lại bay về Trời

Để lại tích của hai người

Trưng Trắc, Trưng Nhị chẳng thời phải ai

Cô Quỳnh, cô Quế không sai

Cô nhất, Cô nhị Cha sai xuống trần

Đó là lần thứ năm phần

Lần năm xuống trần tái lại đôi Cô

Do phép Mẫu Liễu hóa vô

Hai cây đa đã thay Cô bán hàng

Ở lại với xóm, với làng

Với thôn, với xã rõ ràng ngày nay

Hơn bảy trăm năm lúc này

Cây vẫn xanh tốt như nay ngày nào

Giờ đây Cô muốn ước ao

Đền Cô có tích đi vào cho dân

Cô đọc nhờ người dưới trần

Là Phạm Thị Xuyến viết vần tích xưa

Người được Trời, Đất xếp đưa

Làm về Thần phả dẫn đưa cho đời

Và cho khắp cả muôn nơi

Ai cần Sử Trời trần hãy đến đây

Có Hồn Trời đọc viết ngay

Biết về tích của nơi này, nơi kia

Dù rằng nơi ấy có bia

Tam sao thất bản cũng chưa đủ hoàn

Có khi sai chút ít sang

Với lại gốc cũ trần làm ngày xưa

Hoặc là những việc Thiên cơ

Mà trần không thể biết vô việc Trời

Thì Trời sẽ đọc từng lời

Cho trần ghi lại giúp đời dân ta

Để biết cụ thể nước nhà

Những đâu có tích, đâu là không nay

Trời cho dẫn dắt từ đây

Để cho Dân tộc nước này Việt Nam

Thờ đúng ngôi thứ Thiên Đàng

Đền ơn đáp nghĩa bao ngàn năm qua

Dựng nước, giữ nước non nhà

Làm nên lịch sử nước nhà Việt Nam

Để cho đất nước huy hoàng

Âm, Dương hòa nhịp cầu đàn thông thương

Để cho dưới thế trần dương

Báo đền đúng luật Thiên Vương, Đất Trời

Hôm nay dưới thế tâm đời

Xã nhà Văn Đức mọi người đều vui

Cùng nhau nô nức vui cười

Đón mừng ngày hội Đền Người mới xây

Khánh thành nhà mới là đây

Mừng ngài Hiển Đức, mừng nay xã nhà

Mừng hội văn hóa xã ta

Thành công thắng lợi nhà nhà có công

Trước là đáp nghĩa núi sông

Đáp nghĩa Dòng tộc, Tổ Tông Nam nhà

Đáp nghĩa bao đời Ông Cha

Làm nên lịch sử nước nhà đẹp tươi

Uống nước nhớ nguồn cội đời

Ai dựng giữ nước có thời ngày nay

Để cho mãi mãi mai ngày

Trường tồn bất tử cho nay nước nhà

Cho thôn, cho xã, huyện ta

Có Phật, có Thánh, có là Thần thiêng

Có hai di tích trên miền

Đôi Cô là Thánh, là Tiên giáng trần

Là hai hồn tướng giáng thân

Là hai hồn tướng có phần năm nơi

Là hai hồn của nhà Trời

Hai hồn nữ tướng ở thời Mê Linh

Hai Bà nhà Trời giáng sinh

Cùng với thể hình sừng sững cây đa

Muôn đời, muôn kiếp sẽ là

Không bao giờ mất cây đa Trời trồng

Đó là gốc tích Thiên hồng

Hai cây đa lớn có công với đời

Hai cây đa có Hồn Trời

Trần hãy coi giữ có thời Hồn Thiêng

Hãy vây không cho trẻ lên

Đừng chặt băm nát thân trên cây cành

Khổ cho những trẻ đầu xanh

Đây có quân gác rõ rành ngày đêm

Báo trần biết rõ nguồn cơn

Sau đây sẽ có Đền Tiên oai hùng

Sau này Nhà nước biết chung

Sẽ cùng nhau đắp xây chung Đền Thần

Báo trước để dân biết phần

Sau này sẽ có Đền Thần lớn to

Cảm ơn dân xã đã lo

Xây đền tuy nhỏ nhưng to tấm lòng

Cũng được mát dạ, ấm lòng

Đi về có chốn Đền Rồng nơi đây

Đôi Cô hẹn lại điều này

Mong dân hãy nhớ từ đây tụng cầu

Kinh mình, mình tụng, mình tâu

Đừng tụng kinh họ, đừng cầu phí công

Đừng mua vàng mã trần chung

Hết hạn Thần, Thánh không dùng, đừng mua

Tất cả dưới âm bây giờ

Không ai dùng nữa đừng mua tiền, vàng

Tiền thật hãy đặt lên ban

Là Phật, Thánh chứng rõ ràng không sai

Thánh, Thần ghi tên những ai

Chấp hành luật nước, không sai Lệnh Thần

Làm tròn bổn phận người dân

Quốc hội đã họp từng phần ban ra

Đừng ai chống lệnh Quốc gia

Chống lệnh Âm phủ nước nhà Việt Nam

Đây là lời nói chứa chan

Ân tình, ân nghĩa hồn ban cho đời

Đôi Cô nhắn nhủ mọi người

Chấp hành pháp luật nước đời Âm, Dương

Chấp hành chính sách, chủ trương

Đường lối cách mạng Âm, Dương giao hòa

Phúc phần con cháu đề đa

Cho dân, cho nước, cho nhà từ đây

Chúc đại đoàn kết từ nay

Chung tay góp sức dựng xây hòa bình

Để cho đất nước phồn vinh

Muôn thuở thái bình, thịnh vượng an khang ./.

Kết thúc viết theo lời Bà Trưng Trắc đọc,

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyên ghi lời

 ngày 12/3/2002 – 29/Giêng/Nhâm Ngọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *