BÀI KÍNH TẾ HỒN TRỜI ĐỀN KHÊ KHẨU LINH TỪ

BÀI KÍNH TẾ HỒN TRỜI

ĐỀN KHÊ KHẨU LINH TỪ

Ngày 14/3/2002 – 01/02/Nhâm Ngọ

 

Kính Hồn Thần Tướng

Thượng đẳng Quận Công

Người Trời oai phong

Theo vòng lửa phép

Trời nay cho chép

Sử của nhà Trời

Để tế Hồn Người

Cùng ba Hồn Trời

Là ba Hồn Tướng

Trần không thể tưởng

Hai hồn là ai

Mà lại có tài

Văn hay, võ giỏi

Khi Trời đòi gọi

Cả ba về Trời

Giữa trưa của đời

Mười sáu tháng mười

Đó là ngày tốt

Để ngày hôm nay

Trời lại cho hay

Có cánh sớ này

Có lời của Thánh

Ghi rõ rành mạch

Tế Hồn của Trời

Tế hồn ba người

Tế chung Hồn Thánh

Bài tế lành mạnh

Cảm tạ đức công

Hồn vì non sông

Hồn vì Tổ quốc

Hồn Thần đã được

Ghi lịch sử Trời

Ghi lịch sử đời

Có công giúp nước

Hồn từ kiếp trước

Hồn từ xa xưa

Hồn chính là Vua

Lê Hoàn tái lại

Hai người con gái

Hai hồn tướng tài

Không phải ai sai

Trưng Trắc, Trưng Nhị

Đây điều huyền bí

Của Trời ban ra

Cho nước, dân ta

Cho xã, thôn nhà

Cho tỉnh, cho huyện

Đây là sự kiện

Tâm linh giáng trần

Bằng phép của Thần

Bằng phép của Thánh

Hồn trao đặc trách

Viết lịch sử Trời

Để cho muôn nơi

Biết Trời giáng thế

Biết Trời sẽ kể

Dâu bể ngọn nguồn

Biết phép Thiên đường

Cho dương trần thế

Bài tế ngày lễ

Hồn của ba người

Ba người tướng đời

Hồn của nhà Trời

Trời cho gửi thế

Đây nơi gốc rễ

Ơn đức sinh thành

Có cội có cành

Làm nên lịch sử

Để dân gìn giữ

Để dân đắp xây

Để dân ngày nay

Báo đền công đức

Ngôi đền tiếp tục

Xây lại nơi xưa

Ngài đã sớm trưa

Chiêu binh luyện võ

Nay Ngài đã ngỏ

Tâm sự cùng đời

Dệt nên Sử Trời

Cho người dưới thế

Biết về dâu bể

Biết về ngọn nguồn

Biết về tích dương

Thế trần có được

Biết về lời ước

Của người năm xưa

Trải qua nắng mưa

Gian nan khổ cực

Trần ai khâm trực

Hãy nhớ lời Trời

Hãy nhớ lời người

Giáng nơi trần thế

Bài viết Ngài kể

Ơn nhớ công lao

Trời, Đất đào tạo

Ra Thần, ra Thánh

Dân có trọng trách

Xây đền phụng thờ

Trả nghĩa ơn xưa

Hồn Thần để lại

Mãi mãi cho đời

Cho Tổ quốc thời

Nước Nam hùng vĩ

Thật là tri kỷ

Thật là tri ân

Thật là dấu Thần

Thiêng liêng bất tử

Dân ta gìn giữ

Tích sử nhà Ngài

Giờ được giáng bài

Cùng bia lịch sử

Mà trần lưu trữ

Mà trần gìn giữ

Cho sự tích đời

Cho sự tích Trời

Cho nơi hạ giới

Từ nay đi tới

Chỉ có phúc cao

Đẹp đẽ tự hào

Cho dân, cho nước

Lời ước đã được

Tốt đẹp vẹn đầy

Kể từ hôm nay

Một ngày trọng đại

Hai việc của Trời

Hai việc của đời

Tại nơi trần thế

Tại nơi gốc rễ

Sinh, hóa về Trời

Sẽ mãi cho đời

Nơi Đền Khê Khẩu ./.

 

Viết theo lời Thần đọc ghi trên sớ Tế Ngài

Đền Khê Khẩu khánh thành

ngày ba Ngài hồn Thần về Trời tại nơi Văn Đức

Ngày 01/02/Nhâm Ngọ – 14/3/2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *