LUẬT TANG GIA ĐÌNH

LUẬT TANG GIA ĐÌNH

 

Luật tang cho một gia đình

Luật tang dòng họ ân tình nghĩa sâu

Luật này đã có từ lâu

Chưa ai biết được Luật đầu tổ ban

Truyền nhau còn thiếu rõ ràng

Hãy nghe cho rõ Luật tang gia đình.

  1. Tang Cha Mẹ tứ thân phụ mẫu

Phải để tang đủ trọn ba năm

Đừng theo kẻ giặc nhố nhăng

Từng nơi có giặc dạy xằng làm sai.

  1. Vợ chồng hai người bằng vai

Không phải phân biệt là sai hoàn toàn

Tang ba năm thắt khăn ngang

Không phải mặc áo đội sang khăn miều

Vợ chồng như nhau nhất điều

Không ai hơn kém phải đều bằng nhau.

  1. Ngày xưa phong kiến có câu

Vợ người bếp nước, biết đâu chủ nhà

Đàn ông đại sự lo ra

Đàn bà coi rẻ khinh là nuôi con

Người vợ phải khổ héo hon

Ăn cơm dưới bếp với con cháu mình

Ngày nay nhờ Đảng quang vinh

Nhờ Bác cứu khổ gia đình đẹp an

Vợ chồng bình đẳng ngang hàng

Không còn cảnh khổ trái ngang trong nhà

Vợ chồng ngang hàng thuận hòa

Không phải câu lệ chồng là phải hơn

Bình quyền, bình đẳng sớm hôm

Việc nào cũng vậy đôi bên ngang bằng

Ngày xưa phong kiến làm xằng

Trọng nam khinh nữ công bằng để đâu

Phụ nữ thoát cảnh đè đầu

Ngang bằng nam giới hết sầu cảnh riêng

Mùng tám tháng ba vùng lên

Phụ nữ Quốc tế ghi nên sử vàng

Hai mươi tháng mười vẻ vang

Bác Hồ đã duyệt sử vàng còn ghi

Đời đời mãi mãi trường kỳ

Nam nữ bình đẳng không chi kém chồng

Ngang hàng ở tại gia phong

Ngang hàng xã hội góp công việc đời.

  1. Việc tang lễ tại mỗi nơi

Từ nay sửa đổi thay đời cũ xưa

Hãy cùng một Luật Thiên Cơ

Luật Tổ Nước dạy dẫn đưa mọi nhà

Cho đời dân nước Nam ta

Hiểu về Luật Đạo nước nhà Việt Nam

Do Tổ Tông ta dạy làm

Những điều cần thiết dân Nam thực hành

Đừng mê tín khổ rõ rành

Đừng nghe đạo phản nước mình Việt Nam

Phụ nữ ta hãy hiên ngang

Bỏ tục mê tín khinh sang đàn bà

Coi trọng đàn ông trong nhà

Đó là phong kiến hãy là xóa đi

Hãy theo Luật của Thiên Tri

Thánh Cha nước Việt dạy ghi từng lời

Từ nay nhà ai có người

Vợ hay chồng mất coi thời như nhau

Để tang khăn trắng ngang đầu

Bỏ mối xuống nửa lưng sau vạt dài

Không đội mũ miều, thắt đai

Không mặc áo dài, chỉ có thắt khăn

Đó là để tang ngang bằng

Chồng không hơn vợ, vĩnh hằng từ đây.

  1. Còn việc trong họ thế này

Việc tang Nội, Ngoại của nay gia đình

Ở đời có câu thực tình

Chồng cô, vợ cậu chết thì không tang

Câu ca nói sai hoàn toàn

Chồng cô, vợ cậu chết tang đúng đường

Hai người cần phải lo lường

Vì cô, vì cậu họ đương nhà mình

Tại sao lại quá vô tình

Chết không thương xót ? Con mình không tang

Hãy cùng theo Lệnh Thiên Đàng

Nội, Ngoại trong họ phải tang vong nhà.

  1. Con cháu, anh em tang gia

Nhớ khi xong việc tang nhà ba năm

Phải nhớ tất cả áo khăn

Cùng nhau để lại hóa chung một ngày

Ai quên sẽ hóa sau ngay

Khăn không tang lại người này, người kia.

 

Tóm lại: Luật, lệnh của Thiên Trời, Địa thế dạy

Người chết được để tang đủ 3 năm, dù là già hay trẻ.

Một số địa phương ở nước ta theo tục lệ cũ chỉ để tang cho người chết có 2 năm (24 tháng hoặc 27 tháng) là sai, chưa đúng với Luật Thiên.

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình năm 2001

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *