LỜI CHA DẠY LUẬT CHO TRẦN VIỆC VONG ÂM GIA ĐÌNH

LỜI CHA DẠY LUẬT CHO TRẦN

VIỆC VONG ÂM GIA ĐÌNH

  1. Hồn vong phải ở mộ vong

Hồn vong không thể xa trong quan tài

Chết xong gửi vong là sai

Trăm ngày, bốn chín, gửi hoài tiền công

Việc này dân không hiểu thông

Cho nên mê tín gửi vong lên chùa

Gửi vong là việc làm bừa

Luật Thiên không có gửi chùa giữ vong

Giữ vong là thật đau lòng

Vong nào bị giữ là vong có tà

Hợp tà, tà bắt hồn ra

Tà bắt hồn hợp là tà giữ vong.

  1. Luật Thiên người chết vừa xong

Ba ngày được phục hồn vong an lành

Ngày ngày ba bữa cơm dành

Cúng mời người chết tục thành từ xưa

Cúng vào sáng, chiều, với trưa

Cúng ngày ba bữa lời thưa cúng mời

Cúng đủ một trăm ngày đời

Cất mâm lễ hết cúng mời lễ cơm

Một ngày ba tiếng đèn hương

Trăm ngày người mất xa dương thế trần

Ngày đêm vong phải nhớ phần

Về nơi phần mộ không phần đi đâu

Khi lễ xin phép lời tâu

Nhà có lễ giỗ mời câu hồn về

Hết trăm ngày mới được về

Nhà các con cháu về nhà anh em

Ngoài một năm đi xa hơn

Ngoài trăm cây số trần dương đường dài

Đó là theo Luật Thiên Đài

Luật Trời, Luật Đất ban bài dạy dân

Xưa nay sách của người trần

U mê, lừa gạt người trần làm sai

Luật Thiên của Trời ban bài

Cho dân đọc, học, sửa sai cho mình

Mất tiền mắc thêm tội tình

Gửi vong không được cho mình tý chi

Vong vẫn ở mộ một khi

Vong phải ở mộ luật ghi cho hồn.

  1. Trừ vong không có mộ hồn

Vong âm phải khổ, khổ hồn long đong

Cành cây, ngọn cỏ, bòng bong

Sân đình, giếng nước, nơi không có người

Vong âm lớn, bé, khóc, cười

Bây giờ Cha đã có lời cứu vong

Vong không có mộ ấm lòng

Các chùa thôn, xã cho vong đời đời

Vong không có mộ được nơi

Chùa là nhà ở đời đời của vong

Những vong chết đói lưng còng

Những vong trẻ nhỏ ở trong thai trần

Nạo thai vong khổ vô ngần

Xảy thai vong khổ không phần mộ chi

Thế kỷ hai mốt trở đi

Cha cho vong được ở thì chùa riêng

Chùa to liệt sĩ ưu tiên

Chùa nhỏ thôn, xã vong miền tự do

Tuần, rằm dân cúng để cho

Mời hồn được hưởng lễ no bụng hồn

Đời đời, mãi mãi trường tồn

Nhà ai cũng có vong hồn thai nhi

Ai có tâm sắm lễ nghi

Mời hồn không mộ trường kỳ dài lâu

Ơn Cha cứu độ bắc cầu

Cho hồn không mộ khổ sầu được an

Ơn Cha ví tựa ngàn vàng

Ơn Phật, ơn Thánh, Thần, Quan độ trì

Toàn dân hãy hiểu luật ghi

Thế kỷ hai mốt trường kỳ khác xưa.

 

Lời Cha dẫn giải việc vong âm gia đình:

  1. Theo Luật Thiên của Trời, của Đất ban cho các vong khi mới mất xong hồn vong ai cũng phải ở mộ là nhà mồ của vong âm. Trong 49 ngày vong âm được đi về nhà hưởng cơm cúng mỗi ngày 3 lần: sáng, trưa, chiều, mỗi lần về hưởng cơm được một tiếng cúng hưởng lễ.

– Vong ai yếu quá, đường nghĩa trang xa quá nhờ các Quan đưa cơm giúp đến mộ của hồn, trong 49 ngày hồn được đi về xa nhất là 30 km nếu nghĩa địa xa được 50 km; từ 50 ngày đến 100 ngày, vong được đi xa hơn là 80 km nếu nghĩa địa xa được đi về 100 km mộ vong, vì người mới mất hồn yếu không đi được xa nhiều. Từ 1 năm trở ra sau giỗ đầu vong đi xa được ngoài 100 cây số; hết 3 năm vong đi xa được bình thường.

  1. Khi nhà có việc cúng lễ cơm cỗ, gia đình phải có lời ra nơi mộ mời vong mới mất xin phép các Quan Thần Linh xin cho vong gia đình được về nhà hưởng lễ thời gian được lâu hơn từ 1 đến 3 tiếng.
  2. Luật Thiên không có luật người chết phải gửi vong đi ở chùa, ở đền. Vong gia đình nào gia đình ấy phải lo, đó là điều báo hiếu Gia tiên, phụng sự ông bà, bố mẹ, anh, em, lo cho người đã quá cố, đó là trách nhiệm và bổn phận của người con cháu gia đình, gọi là khi sống phụng dưỡng, khi chết phụng sự, đấy mới gọi là đền đáp công lao sinh thành, báo hiếu nuôi dưỡng. Khi chết con cháu phụng sự là thờ cúng tuần rằm, giỗ, tết; ngoài ra vong phải ở mộ, khi sang cát, xây mộ chắc chắn, đàng hoàng đó là báo hiếu cho vong.
  3. Đừng ai làm điều sai với Đạo Luật Thiên Đàng, là Trời đã ban cho mỗi người khi sống được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, khi chết con cháu đừng gửi hồn đi đâu ăn mày là khổ nhục hồn vong, là người con thất hiếu với bố mẹ, ông bà, làm tủi lòng người chết.
  4. Riêng các hồn vong kể từ ngày 19/5/2012 trở đi các vong âm ngày xưa chết đói không có mộ phần hoặc không còn, để gia đình xây đắp mộ cho vong và các vong hồn thai nhi vì sảy thai vì bị phá nạo thai không ai lo chôn cất mộ, vì 40 ngày trở ra bào thai đã được thành một người vì có tim thai, các hồn trẻ bị bỏ rơi, hồn không có nơi nương tựa, Lệnh của Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam đã quyết định cho các hồn không mộ được vào ở trong chùa thôn, xã, phố phường để vong âm đời đời có nơi an nghỉ, được hưởng phần lộc lễ của dân có lòng cúng lễ ngày tuần tiết hàng năm. Vì dòng họ cũng có người gia đình ngày xưa sẽ bị rơi vào hoàn cảnh chết đói năm 1945 và xảy thai, nạo phá thai, con, em, cháu, chắt mình sẽ bớt oán hận bố mẹ.

Dân lưu ý: Nơi chùa thôn, xã, phố phường Cha đã dành riêng cho hồn vong âm từ xưa tới nay và mãi mãi cho người chết mất mộ và các hồn thai nhi bị sảy thai, nạo thai vì vong không có mộ phần.

 

Kính viết theo lời đọc của Hồn Cha tại Đền Hoà Bình

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *