LUẬT SANG CÁT CHO VONG

LUẬT SANG CÁT CHO VONG

Lời dạy việc sang cát cho vong hàng năm

(Có một năm đặc biệt)

 

  1. Sang cát năm nhuận cho vong

Gia đình không phải lo trong việc này

Năm nhuận không ảnh hưởng nay

Vẫn được sang cát như nay bình thường

Ai kiêng vô lý không tường

Năm nhuận như thường sang cát như không.

  1. Việc sang cát dân phải thông

Luật Thần quy định cho vong gia đình

Sáu mươi năm có sự tình

Vòng quay Thiên Đình ấn chỉ cho vong

Đến năm Giáp Tý nói chung

Sáu mươi năm lại có cùng một nay

Năm ấy không ai được thay

Sang cát nhà mới cho ngay vong nhà

Sang cát vong âm khổ ra

Vì trần không biết đã là phạm sai

Thiên Đình chiếu chỉ ban bài

Dạy trần hãy nhớ chớ sai điều này

Sáu mươi năm có một nay

Một năm Giáp Tý chớ thay mộ nhà

Chớ làm sang cát khổ ra

Cho vong âm nhà sẽ bị khổ đau

Khổ vong âm mãi về sau

Vì Luật Thiên dạy bảo nhau nhớ rằng

Sang cát vong khổ vĩnh hằng

Còn như năm nhuận không rằng khổ chi

Bảo nhau hãy nhớ luật ghi

Thương vong Cha đọc luật ghi cho trần

Đây là Luật của Thánh, Thần

Luật của âm phần sang cát cho vong

Luật Âm nghiêm ngặt trong vòng

Cứ năm Giáp Tý trong vòng Luật Thiên

Ai sang cát sẽ khổ phiền

Khổ vì Luật Đạo Thánh, Tiên báo trần

Người vong đau rát tấm thân

Sang cát âm phần đau đớn hồn vong

Năm Giáp Tý phần âm chung

Không được sang cát vong âm gia đình

Đây là theo Luật Thiên Đình

Quy luật Âm, mình phải chấp lệnh nghiêm

Vòng đời con cháu thảo hiền

Chống lệnh sẽ phải khổ phiền cháu, con.

===========================================

Tóm lại:

  1. Việc sang cát năm nhuận không lo gì.
  2. Việc sang cát cứ 60 năm có 1 năm gọi năm Giáp Tý, không được sang cát vì rất khổ cho vong đời.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *