LỜI CHA DẠY LUẬT THÁNH VIỆC SANG CÁT CHO VONG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI CHẾT

LỜI CHA DẠY LUẬT THÁNH

VIỆC SANG CÁT CHO VONG

LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI CHẾT

  1. Người nhà sang cát cho vong

Nhớ rằng sang cát việc trong gia đình

Ai có ba đời thực tình

Nhà được lo liệu việc mình cho vong

Ông, Bà có cháu chắt chung

Không phải phụ thuộc đến cùng một ai

Anh, em, chú, bác họ dài

Họ Nội, họ Ngoại không ai cản mình.

  1. Chỉ riêng hai đời thực tình

Hoặc còn Bố Mẹ, con mình phải lo

Ai mất trần phải kiêng cho

Vì chưa có cháu, chắt cho gia đình

Phụ thuộc Cha, Mẹ trên mình

Phụ thuộc chú, bác ruột mình, anh em.

=====================================

Giải nghĩa:

  1. Người vong được sang cát đã tuổi già, có con, cháu là 3 đời, khi có người anh, chị, em ruột mất, chú, bác, cô, dì ruột mất hoặc trong họ ai mất không phải kiêng, người nhà vẫn được sang cát bình thường, không sai phạm tý gì.
  2. Người vong sang cát phải kiêng là người chết trẻ mới có hai đời, chưa có cháu, khi sang cát phải kiêng gặp người trên, dưới là: Bố, mẹ, anh, em, chú, bác, cô ruột mất, người sang cát phải kiêng dừng lại, vì: ông, bà, bố, mẹ, anh, em ruột phải chờ 3 năm sau mới được sang cát.
  3. Nếu là cô, chú, bác ruột phải kiêng một năm sau sẽ được sang cát cho người chết trẻ.

Lưu ý: Tình trạng chung: kiêng cả anh em, họ hàng là sai, không đúng luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *