LUẬT QUY MỚI ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

LUẬT QUY MỚI

ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

 

Ai muốn quy Đạo Tâm Linh

Đạo của Thánh nước Nam mình ban ra

Hãy đọc, học hiểu lời Cha

Dạy dân tu Đạo nước nhà trường sinh

Đạo Thiên của nước Nam mình

Đời đời, vĩnh cửu trường sinh giúp đời

Đạo Tâm Linh thật sáng ngời

Theo Hồn của Người nước Việt Nam ta

Những Hồn Tổ Tông, Ông, Cha

Đã từng dựng giữ nước nhà thành công

Giành lại Tổ quốc núi sông

Xây dựng xã hội rực hồng ngày nay

Tiềm năng văn hóa nước này

Làm nên di tích xưa, nay cho đời

Dân nước đã thờ muôn nơi

Lịch sử của đời xưa mãi mai sau

Cho ta bất tận dài lâu

Lịch sử từ đầu dựng, giữ nước non

Bao nhiêu triều đại vàng son

Bao người cống hiến cho non nước này

Là Danh nhân nước Nam nay

Sống làm cách mạng cho ngay nước nhà

Chết Trời ban tặng được là

Phật, Thánh, Thần nước Nam nhà thờ công

Thờ trên các cửa Đền Rồng

Để dân báo đáp đền công ơn người

Thờ các liệt sĩ vì đời

Liệt sĩ là người đã có công lao

Hy sinh vì nước tự hào

Giành lại độc lập ghi vào chiến công

Cả đất nước, cả núi sông

Toàn dân ai cũng nhớ công ơn người

Nếu ai hiểu được Luật Trời

Luật Thánh, Thần nước ban lời dạy dân

Hãy tu cho đắc Đạo Thần

Đạo của nước Việt muôn phần Tố Linh

Đạo của nước Việt giáng sinh

Do phép Thiên Đình giáng nước Việt Nam

Dạy điều nhân nghĩa vẻ vang

Dạy học, dạy làm, theo Luật Thiên, Âm

Không làm điều ác độc thâm

Đời đời hướng thiện học ân đức người

Học tư tưởng Bác sáng ngời

Chấp hành luật pháp, lệnh đời nước Nam

Học theo Luật Đạo Thiên ban

Hiểu rõ lịch sử nước Nam anh hùng

Đoàn kết sức mạnh thành đồng

Sống là con Lạc cháu Hồng nước Nam

Sau chết ai cũng lo sang

Hồn theo Tông Tổ nước Nam, gia đình

Theo đường đạo nghĩa phúc vinh

Theo Tiên Tổ họ nhà mình trường lưu

Đạo tu văn minh nhất điều

Không kiêng chay, tịnh, không nhiều bát hương

Không vàng mã cúng Thiên Vương

Không tiền âm phủ, không hương khói nhiều

Không tụng kinh sách sớm chiều

Tuần, rằm, giỗ, tết nhất điều lo toan

Muốn giải hạn, muốn cầu an

Tự tay viết lấy dâng ban thờ Thần

Hoặc dâng Gia tiên của trần

Không viết sớ trần in sẵn bán ra

Không nhờ thầy mo tới nhà

Đồng bóng ma tà phí của, công lo

Bởi thầy không được Thánh cho

Tai nghe, mắt thấy cúng lo phí tiền

Dân đừng nghe lời liên thiên

Tôn nhang, mở phủ, phí tiền, mất công

Bây giờ luật mới cấm đồng

Không cho đội lệnh, thờ không phép Thần

Không mở phủ, phí tiền dân

Đồng tà đã bịp lừa trần khổ đau

Thánh không giáng bóng trên đầu

Cho nên đồng cố bóp hầu người ta

Đồng cũ không hiểu chi qua

Đồng Thiên luật mới hiểu ra việc làm

Đạo Thánh dạy việc song toàn

Cả văn, cả võ việc làm do Thiên

Không làm tự do dưới miền

Cho nên có luật thiêng liêng vô cùng

Không được tham tiền trần chung

Không được sai Đạo Thiên Cung ban hành

Không được mê tín rõ rành

Đạo Tâm Linh dạy ngọn ngành đầu đuôi

Không phải ai cũng viết lời

Xưng Cha, xưng Mẹ, xưng người bóng cao

Luật Thiên phép Thánh ứng trao

Đã là Luật Thánh phải vào từng chương

Phải coi là một luân thường

Đạo lý đủ đường phải đúng như nhau

Đạo tà có phép nhiệm màu

Giả danh Đạo Thánh cúng cầu lừa dân

Lừa cả cán bộ dưới trần

Cán bộ sao biết phép Thần tà gian

Hồn tà ác, giả danh làm

Xưng Cha, xưng Mẹ nước Nam cứu đời

Xây đền, xây tháp tại nơi

Gia đình trần được lộc tà ban danh

Nhiều con hỗn xược rõ rành

Nó xưng bóng lớn để hành việc to

Tâm Linh rồi sẽ liệu lo

Tiêu trừ hồn ác cứu cho dân mình

Rồi dân sẽ hiểu sự tình

Ai thật, ai giả, dân mình sẽ hay

Mong dân hiểu những điều này

Nghiên cứu cho kỹ sách nay của Thần

Thần Thánh, thần tà, hai thần

Đã có những phần khác hẳn không sai

Ai thấy đúng tự học bài

Tự viết quy đạo sửa sai cho mình

Học điều lịch sự văn minh

Tu cho chính mình, cho cháu, cho con

Tự tay viết lấy lời son

Hướng làm việc thiện giúp non nước nhà

Tự tay viết trình cửa Tòa

Lễ nghi đơn giản tay đà kính Thiên

Theo Mẫu lời Thánh chỉ truyền

Là trần đã tự quy riêng cho mình

Hay quy cho cả gia đình

Con, cháu, chắt mình, theo Đạo Tâm Linh

Không phải theo ai thực tình

Mà đây tự mình theo Đạo Cha ban

Ghi họ tên, tuổi rõ ràng

Theo mẫu trong sớ trần làm kính Thiên

Bỏ phong bì, tự kính lên

Là xong một việc thiêng liêng tu trì

Thánh, Thần sẽ nhận, sẽ ghi

Tâm đức tu trì trần thế những ai

Đây là lời Thần đọc bài

Luật Quy lối mới không sai lời Thần ./.

Kính viết  theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình,

xong lúc 11h35’ ngày 21/6/2005 – 25/5/t Dậu

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *