LUẬT QUY ĐỔI MỚI CHO DÂN

LUẬT QUY ĐỔI MỚI CHO DÂN

1. Kính xin quy Đạo Tâm Linh

Đạo của đất nước trường sinh dẫn đường

Luật đạo của Đức Thiên Vương

Âm phần nước Việt chủ trương xây thành

Xây một đường đạo đắc danh

Đắc thành công quả học hành mà nên

Phải có điều luật, chủ trương

Âm phần nước Việt noi gương cho trần

Tu nhân tích đức góp phần

Tu đường đạo luật tôn Thần nước Nam

Ai ai cũng được tu sang

Tu cho con, cháu, vẻ vang sau này

Tu từ trẻ tuổi thơ ngây

Tu một nhân cách vẹn đầy sáng trong

Tu đến khi làm Cha, Ông

Làm Bà, làm Mẹ, vẫn công tu trì

Sáng, chiều, trưa, tối bước đi

Vẫn trong một luật tu trì dẻo dai

Đừng bỏ lỡ dở là sai

Đừng bỏ phí hoài công của đường tu

Đường luật của Giới Thiên Thu

Ai ai cũng được tu bù từ đây

Tu cho đất nước vẹn đầy

Thành quả cách mạng càng ngày càng cao

Tu tâm, tu trí tự hào

Bảo vệ Tổ quốc lo vào cho dân

Tu tính, tu nết ân cần

Học tư tưởng Bác không ngần ngại chi

Rèn luyện đức tính kiên trì

Đạo đức cách mạng không khi nản lòng

Theo bậc tiền bối Cha, Ông

Đoàn kết đồng lòng xây dựng nước non

Tâm tư nguyện vọng sắt son

Thật thà hiếu thảo với non nước nhà

Như với bố mẹ, ông bà

Tấm lòng trong sáng hiền hòa đức nhân

Tu theo các bậc công Thần

Tu đường nhân nghĩa phúc ân ở đời

Tu cho nhân phẩm con người

Tu theo Luật Trời, Luật nước Âm, Dương

Luật tu sáng đẹp tỏ tường

Ai ai cũng phải có lương tâm mình

Làm điều nhân nghĩa, phúc vinh

Làm điều nhân đạo, ân tình vẻ vang

Tu nhân tích đức rõ ràng

Đừng phạm Luật nước, đừng mang tội trần

Đừng làm điều bất nghĩa nhân

Đừng phạm Luật nước, Luật Thần ban ra

Đừng làm điều sai đã qua

Hãy mau tỉnh lại nghe Cha dạy trần

Âm, Dương có sách dạy dân

Dạy cho người trần tu tỉnh từ đây

Hai ngàn lẻ một nước này (2001)

Đạo Tâm Linh giáng dạy ngay dân mình

Tu đường đạo mới văn minh

Bỏ mê tín cũ theo Linh Hồn Người

Theo những Tâm Linh sáng ngời

Sống giúp, chết giúp nước đời Việt Nam

Đừng ai làm điều trái ngang

Nhất là cán bộ tu sang điều này

Tu tâm, tích đức vẹn đầy

Đức, tài, có đủ mới nay được làm

Làm cán bộ như làm Quan

Trong các triều đại vẻ vang đã từng

Vua, Quan trong nước tưng bừng

Thảo hiền, đức hạnh lẫy lừng công lao

Lo cho dân nước tự hào

Hết lòng vì nghĩa thanh cao nước nhà.

2. Không mê tín, không xa hoa

Không theo những đạo tâm tà si mê

Không bị đồi trụy gớm ghê

Tự làm, tự hiểu, tự phê cho mình

Không buôn ma túy thực tình

Không buôn thuốc lắc hại mình, hại dân

Hại những con trẻ dưới trần

Người nào đứng chủ tội phần lớn cao

Người nào a dua theo vào

Làm thuê cũng bị tội cao hại trần

Những người chủ chứa buôn thân

Bán, buôn dâm trần là kẻ bất lương

Nạn gây tội lớn vô lường

Trên đây những kẻ bất lương hại trần

Mười đời gánh tội khổ thân

Con, cháu, chắt trần gánh tội oan gia

Nặng, nhẹ có Thần xét tra

Có sổ Thiên Tòa ghi rõ những ai

Buôn gian, bán lận, trong, ngoài

Buôn người, buôn của, phạm sai luật trần

Là phạm vào Luật Âm phần

Luật Thần ghi nặng, tội trần gấp tăng

Tham ô, móc ngoặc làm xằng

Giết người, cướp của, tội tăng dưới đời

Tóm lại đã có Sổ Trời

Sổ đời, Sổ Trời, hai sổ song song

Âm, Dương kết hợp đồng lòng

Bủa vây, sàng lọc, ở trong nước nhà

Bao vụ lớn nhỏ moi ra

Truy tìm từng đợt trừ là kẻ gian

Từ trên xuống dưới đang làm

Còn nhiều những kẻ gian tham lọc lừa

Thân người, dạ sói chát chua

Còn đang làm bừa, hại nước, dân ta

Mưu mô tính toán gian tà

Điêu toa, xảo quyệt, lo ra lợi mình

Bao việc bức xúc dân tình

Căm thù những kẻ trá hình mưu toan

Chỉ lo mưu tính việc làm

Hại dân, hại nước, lo sang cho mình

Tệ nạn tham nhũng thực tình

Từ trong cán bộ cố tình xảy ra

Đã làm hại nước, dân ta

Chi tiêu thất thoát bao la tiền trần

Những người không đủ đức nhân

Đã và đang bị phanh trần moi ra

Kinh doanh làm ngoài nước nhà

Lòng dạ đen tối xấu xa đê hèn

Tệ nạn tham nhũng nhóm nhen

Trong, ngoài cũng phạm Luật Thiên, Luật trần

Đó là tội với nước, dân

Tội lớn của trần không thể thứ tha.

3. Bao đời, bao kiếp Ông, Cha

Xây dựng nước nhà, xã hội lớn cao

Càng nhìn càng thấy tự hào

Thành quả cách mạng đẹp bao nhiêu đời

Công nhiều, tội ít khắp nơi

Công đức để lại cho đời cháu, con

Lịch sử triều đại vàng son

Tự hào Tông Tổ cho non nước nhà

Tự hào Tổ họ dân ta

Tu nhân tích đức đề đa phúc phần

Đời sau con cháu sướng thân

Hưởng phần phúc, lộc, của trần đã qua

Có danh, có lợi trong nhà

Trần lại quá đà phạm luật làm sai.

4. Đời sau con cháu khổ hoài

Sẽ gánh tội lỗi trên vai khốn cùng

Dù trai, dù gái khổ chung

Tùy theo nặng, nhẹ, của cùng người gây

Người gây tội, chết khổ đầy

Các Quan tra khảo những ngày đã qua

Làm gì, tội đã gây ra ?

Đừng tưởng chết hết, sẽ là khổ theo

Hồn phải vất vả gieo neo

Ngục Thần giam giữ bao điều đắng cay

Khi chết đám ma to nay

Chết xong hồn phải vào ngay ngồi tù

Vì sống phạm Luật Thiên Thu

Cho chết vào ngục khổ bù khi vui

Để bõ những lúc ngọt bùi

Làm điều thất đức tội đời phải mang

Bao đời sau phải chịu oan

Vì đời trước đã làm quan lọc lừa.

5. Cha khuyên trần hãy sớm trưa

Tu tỉnh chớ có tu bừa từ đây

Nhà ai có những tội gây

Trần đừng đi cúng đó đây mã vàng

Thánh, Thần của nước Việt Nam

Không nhận hối lộ tiền vàng mã âm

Vàng mã phí tiền trần trung

Là đồ rác rưởi âm không cần gì

Thánh, Thần có luật tu trì

Tu theo đường Đạo Thiên ghi cho trần

Bài này Cha đọc dạy dân

Hãy học tu đắc Đạo Thần Nước Nam

Đừng sai phạm Luật Thiên ban

Đừng ai phạm Luật nước Nam ban hành ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh nước Nam đọc, ngày 15/4/2005

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *