LUẬT QUY LỐI MỚI

LUẬT QUY LỐI MỚI

 

Luật Quy Thiên giáng cho trần

Theo Luật Thánh, Thần, Âm nước Việt Nam

Luật Quy sửa đổi báo ban

Cho dân biết được lo toan cho mình

Luật Quy theo phép Thiên Đình

Âm phần nước Việt giáng linh dạy người

Tự tâm quy Đạo Đất, Trời

Quy Đạo sáng ngời trên đất nước Nam

Đạo Thần đẹp đẽ vẻ vang

Đạo của Thánh giáng dân làm, dân lo

Lo một đường đạo lớn to

Đạo Tâm Linh giáng dạy cho dân mình

Đây lời của Đức Tâm Linh

Lời Hồn Non Nước trường sinh cứu đời

Lời Hồn đã đi muôn nơi

Sống làm cách mạng vì đời nước, dân

Chết được Trời, Đất ban phần

Làm việc Thiên Giới giúp trần nước Nam

Dân hãy cùng nhau lo toan

Làm việc ích nước, lợi sang dân mình

Học tư tưởng Hồ Chí Minh

Làm việc nghĩa tình theo Đảng, Bác ta

Theo chủ trương nước ban ra

Theo điều luật nước Nam nhà cho dân

Theo điều Quốc Hội ban phần

Chấp hành đầy đủ luật trần, nội quy

Tự do tín ngưỡng tu trì

Theo lời Thần, Thánh bước đi đúng đường

Luật Quy theo một chủ trương

Đường đạo luân thường, theo phép Thiên, Âm

Tự người đứng chủ gia chung

Làm đơn quy Đạo Thiên Cung nước nhà

Gọi Đạo Tâm Linh nước ta

Do Hồn Thiêng giáng dạy ra cho đời

Tu nhân tích đức làm người

Theo Đảng trọn đời, vì nước, vì dân

Thờ người có tích công thần

Thờ người có ích cho dân, nước nhà

Thờ người có lịch sử ra

Thờ Danh nhân nước, thờ là Thánh Nhân

Phật, Thánh có công giúp trần

Thờ hồn liệt sĩ có phần công lao

Xây đền thờ phụng lo vào

Đền ơn đáp nghĩa công lao của người

Đã hy sinh cả cuộc đời

Làm nên sự nghiệp sáng ngời cho dân

Đời đời dân, nước ơn trần

Ở các đền Thần, đền Thánh nước Nam

Đã làm nên lịch sử vàng

Đã tô trang sử vẻ vang cho đời

Uống nước nhớ nguồn tại nơi

Đó là Tông Tổ của người Việt Nam

Đời đời, mãi mãi lo toan

Thờ Hồn Bất Tử lưu ban cho đời

Thờ một Dòng tộc sáng ngời

Đời đời, mãi mãi thờ người có công ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình ngày 10/4/2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *