LUẬT QUY SỬA ĐỔI ĐƯỜNG LỐI CỦA THẦN DO ĐỨC THÁNH NHÂN BAN ĐIỀU GIÁO CHỈ

LUẬT QUY SỬA ĐỔI

ĐƯỜNG LỐI CỦA THẦN

DO ĐỨC THÁNH NHÂN

BAN ĐIỀU GIÁO CHỈ

 

Luật Quy sửa đổi cho dân

Luật Quy sửa đổi của Thần nước Nam

Của Hồn Thiêng nước giáng ban

Của Hồn Bất Tử giáng làm giúp dân

Hồn Thiêng đất nước giáng trần

Giáng đọc lời vần viết Luật Quy riêng

Quy theo đường đạo thiêng liêng

Đạo của đất nước Rồng Tiên muôn đời

Đạo của dân tộc sáng ngời

Đạo của nước Việt thờ người có công

Đạo thờ Tổ quốc núi sông

Đạo thờ Tông Tổ, Cha Ông bao đời

Dựng nước, giữ nước sáng ngời

Làm nên lịch sử cho đời ngày nay

Đạo tu nhân phẩm cao dầy

Đạo tu trí tuệ vẹn đầy nghĩa nhân

Đạo tu theo phép Thánh, Thần

Theo đường đạo mới của dân nước nhà

Tu nhân, tích đức, thật thà

Tu tâm, tu đạo, nết na cùng người

Tu làm công việc dưới đời

Tu tính nết người hiếu thảo siêng năng

Không được gian lận nhố nhăng

Làm điều phản nghịch lăng nhăng bịp lừa

Làm sai điều luật dẫn đưa

Quốc Hội vừa họp ban đưa dân mình

Thông tin đại chúng thực tình

Nhà nhà đều có màn hình nghe, xem

Toàn dân bớt cảnh rối ren

Thấm nhuần đường lối chủ trương nước nhà

Đảng, Nhà nước đã thông qua

Quốc Hội nhất trí bàn là luận cương

Đi sâu từng mục đủ đường

Học tư tưởng Bác noi gương của Người

Việc làm cách mạng sáng ngời

Việc tu nhân phẩm theo người vì dân

Bớt đi sai phạm dưới trần

Học lời của Thần, của Thánh nước Nam

Lợi dân, ích nước việc làm

Lợi cả đôi đàng, cho cả Âm, Dương

Bài trừ tai ách đa vương

Dẹp an hạn họa, giành đường tốt tươi

Để dân hiểu được Luật Trời

Tốt đời, đẹp đạo, an nơi thế trần

Bài trừ mê tín cho dân

Phải hiểu có sự tôn Thần anh linh

Có Âm, có Dương thực tình

Có cả Hồn Nước giáng linh giúp đời

Cho ta có sự Đất, Trời

Có nơi Thiên giáng dạy lời bằng thơ

Tâm Linh giáng dạy trần cơ

Có sự đặc biệt bây giờ không sai

Tâm Linh nói được, đọc bài

Trần đang phải viết bên tai nghe vần

Thơ Tiên đọc, viết từng phần

Để trần hiểu được Luật Thần, Thánh ban ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc ngày 14/3/2005 – 05/02/t Dậu

Trưởng đoàn:Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *