Luật làm nhà ở

1. Luật thiên cho tuổi làm nhà
Lấy tuổi nam giới được làm lo toan
Người già đừng ai nhờ làm
Vì già hết lộc chớ làm hộ ai
Người làm nhà dù gái, trai
Tuổi mình nếu xấu, nhờ ai đẹp làm
Năm tuổi mình đẹp chuyển sang
Nhờ làm nhà hộ được an cho mình
2. Trừ tuổi có tang thực tình
Bă năm mới hết nhà mình đại tang
Kể cả thuê thợ đến làm
Thở cả phải hết đại tang năm đầu
Thuê làm mới được đẹp sau
Đại tang năm đầu mình chớ có thuê
3. Mua xe cũng vậy nhớ về
Tuổi kim lâu xấu chớ về mua xe
Mua ô tô thật khắt khe
Làm ăn, không đẹp nhớ nghe tránh phiền
Nếu tuổi vợ, con dưới miền
Tuổi đẹp mua được xe riêng gia đình
Làm ăn thuận lợi đẹp xinh
Vì người đứng chủ thực tình mua xe.

Kinh viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình
Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *