Lời cha dạy cho dân các hướng đẹp

Lời Cha dạy dân làm nhà
1. Hướng nam đẹp nhất nhà làm hướng nam
2. Đẹpnhì hướng đông rõ ràng
3. Hướng tây nhà làm là đứng thứ ba
4. Hướng bắc đứng thứ tư ra
Hướng đẹp làm nhà lần lượt giờ đây
Đừng ai theo tuổi sai nay
Nhà làm đời này đời khác tiếp theo
Đời đời mãi mãi nhất điều
Nhiều người cùng ở sớm chiều quanh năm
Hướng đẹp tất cả đẹp chung
Hướng xấu phải chịu khổ cùng toàn gia.
5. Hướng thờ theo hướng làm nhà
Đẹp an, mát mẻ vong nhà sướng vui.
6. Hướng bếp xếp đặt thuận xuôi
Vừa an, vừa đẹp tại nơi gia đình.
7. Hướng nằm cũng phải thuận tình
8. Hướng cửa nhà mình cũng phải thuận an
Không phải mở cửa dọc ngang
Mở đâu cũng được không an cho mình
Đừng mở theo ruổi thực tình
Làm nhà, mở cửa cho mình thuận chung
9. Đấy mới là Luật Thiên cung
Phong thủy phải đúng Luật cùng của Thiên
Đừng ai tự bày đặt nên
Làm trái theo Luật Thánh, Tiên dạy trần
Theo sách viết sai khổ thân
Sách đúng Luật Thánh, Luật Thần nước Nam.
10. Cha dạy đủ đường việc làm
Dạy cả đặt mộ việc làm cho vong
Hướng đẹp mộ vong an lòng
Có cả phong thủy mộ vong hả hài.

Kính viết theo lời của Cha đọc tại Đền Hòa Bình
Trường đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *