LUẬT CƯỚI HỎI CHO DÂN KHI NHÀ CÓ ĐẠI TANG

LUẬT CƯỚI HỎI CHO DÂN

KHI NHÀ CÓ ĐẠI TANG

  1. Nhà ai mới có đại tang

Có con trai, gái lo, toan vợ chồng

Đại tang đau khổ vô cùng

Một năm qua giỗ hãy cùng lo toan.

  1. Nếu là cháu, chắt lo làm

Qua trăm ngày được việc sang cưới trần.

  1. Luật Thánh cho dưới người dân

Cưới con trai, gái của trần xưa nay

Một năm có thể cưới ngay

Cả trai, cả gái dù nay hai người

Không phải lo kiêng tại nơi

Chọn tuổi đẹp người con gái kết duyên.

– Tuổi nữ đẹp từ: 19; 20; 22; 24; 25; 27; 29; 30, ngoài 30 tuổi có số cuối như trên là đẹp. Tuổi xấu phải kiêng kỵ là: 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38.

  1. Cưới nhau tuổi xấu thực tình

Đón dâu hai lượt vô tình được chi

Dù đón mười lượt được gì

Thầy mo xem bói biết chi Luật Thần

  1. Sinh đôi trai, gái cho trần

Không phải cưới hỏi cho trần hai con

Sinh đôi trai gái tươi giòn

Đó là tốt đẹp cho con của mình.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *