ĐỀN THỜ BÁC HỒ TRÊN ĐỈNH NÚI VUA BA VÌ – HÀ TÂY

ĐỀN THỜ BÁC HỒ

TRÊN ĐỈNH NÚI VUA

BA VÌ – HÀ TÂY

Lời Hồn Thánh đọc ghi cảm tưởng

13h45′ ngày 12/10/2006

 

Trên đỉnh Núi Vua

Thờ Hồn lãnh tụ

Bác Hồ ưu tú

Của nước Việt Nam

Bác Hồ vẻ vang

Tên vàng dân tộc

Bác là cột mốc

Từ ở Ba Đình

Bác Hồ Chí Minh

Của một dân tộc

Bác là cột mốc

Một lịch sử vàng

Bác người Việt Nam

Tên vàng thế giới

Núi Vua mong đợi

Đã từ xa xưa

Hồn Nước dẫn đưa

Qua từng năm tháng

Hồn đời dĩ vãng

Không thể phai mờ

Bất tử xưa giờ

Mai sau mãi mãi

Qua từng thời đại

Dấu tích vàng son

Hồn Nước là con

Của một dân tộc

Đời đời thần tốc

Đời đời dấu ghi

Cho lịch sử thi

Trường kỳ kháng chiến.

 

Hồn Thiêng Nước đời đời ước muốn

Nơi Núi Vua của nước non nhà

Nơi chân Trời, núi biếc non xa

Nơi tích cổ nước nhà ước nguyện

 

Bao giờ đời đạt được sự kiện

Nước non ta độc lập hoàn toàn

Nơi Núi Vua thờ Đức Vua Nam

Cho vĩnh cửu thượng ngàn tích cổ

 

Đỉnh Núi Vua Trời đã đặt chỗ

Cho một người được chỗ nơi này

Phải là người đấng bậc cao dầy

Phải là người làm thầy thiên hạ

 

Phải là người tài cao vô giá

Phải là người thành quả thiêng liêng

Phải là người đấng bậc tài hiền

Phải là người thiện lương hiếu thảo

 

Phải là người trung kiên mạnh bạo

Phải là người đức độ cao sang

Phải là người mẫu mực vẹn toàn

Đủ tư cách ngang hàng Trời, Đất

Một nơi đây gọi là sự thật

Trái tim vàng chứa chất yêu thương

Đức Bác Hồ vĩ đại phi thường

Người là Cha, Người là Chủ tịch

 

Hồn Trời, Đất đã từng dự tính

Hồn Tổ Tông mong ước đã thành

Đã được xây thờ Hồn đích danh

Thờ Bác Hồ Chí Minh vĩ đại

 

Để đời đời nước, dân mãi mãi

Thờ vị Vua – Chủ tịch nước Nam

Đó là Trời và Đất tặng ban

Chủ tịch Nhà Trời, cứu nhân loại

 

Toàn thế giới sẽ được biết mãi

Về một người Trời gửi cho dân

Gửi cho nước Việt Nam dưới trần

Gửi cho các nước, dân thế giới

 

Để có ngày sẽ được tiến tới

Đạo Trời từ nước Việt ban ra

Cho toàn cầu thế giới bao la

Học Đạo Trời thế trần an, thịnh

 

 

Không còn nước nào đi thôn tính

Nước láng giềng, cướp của, giết người

Vì các nước cùng con Nhà Trời

Là anh em dưới đời hạ thế

 

Toàn thế giới có một Thượng Đế

Thượng Đế thứ hai được Trời ban

Thượng Đế thứ hai là Ngọc Hoàng

Là bác Hồ nước Nam vĩnh cửu ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha Hưng Đạo Đại Vương đọc

tại Đền Hòa Bình tháng 10 năm 2006

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *