LỜI TÒA TIÊN THÁNH BÁO ĐỀN HÒA BÌNH

đền hòa bình

LỜI TÒA TIÊN THÁNH

BÁO ĐỀN HÒA BÌNH

Bài đọc trình lễ tại Đền Cha Trần Triều, Đền Trần Nam Định

Đi lễ 3 ngày 18, 19, 20 tháng 5 năm 2011

 1. Cha báo việc Đoàn Hòa Bình

Phải lo chu tất việc trình Tòa Thiên

Ngày đi lễ sắp tới nên

Một việc tốt đẹp dành riêng cho Đoàn

Đoàn Hòa Bình sẽ được làm

Công trình văn hóa Thiên đàng Tâm Linh

Đoàn Hòa Bình sẽ được trình

Trình lên Trời Đất chứng minh việc làm

Việc không ai biết được sang

Việc Trời gửi xuống dân gian nước nhà

Thánh nước Nam đang lo ra

Công việc của Thánh nước nhà Việt Nam.

 

 1. Việc đi lễ, Đoàn phải làm

Theo lệnh Thiên đàng, Thánh Nước dẫn đưa

Đi từ Đền Trần tấu thưa

Trình lên Trời Đất, kính thưa Tổ nhà

Trình Tổ nước Việt Nam ta

Nơi Đền Trần được kính tòa ngôi cao

Công việc mười năm lo vào

Tổng kết việc Thánh, Thánh trao Đoàn Thần.

 

 

 1. Xong về trình lễ Mẫu Thân

Mẫu sinh cô Quế, cô Quỳnh tiên sa

Để hai Cô tái hai Bà

Hai Bà Trưng Trắc nước ta oai hùng

Đoàn ra Lăng Mẫu viếng chung

Lăng Mẫu Liễu Hạnh xưa cùng đến nay

Lăng Mẫu uy linh cao dầy

Hồn Mẫu bất tử từ ngày xưa kia

Đoàn về Đền Mẫu tấu thưa

Đồng Giao, Quán Cháo, tích xưa cho đời

Mẫu cứu Vua Quang Trung – Người

Vua Quang Trung mới biết Người – Mẫu Tiên

Quang Trung cho lập miếu thiêng

Thờ cô bán cháo là Tiên – Mẫu Thần

Tích thờ để lại cho dân

Đền Dâu quán cháo Mẫu Thần uy nghi.

 

 1. Đền Sòng dấu tích còn ghi

Đền thờ Mẫu Liễu, Mẫu đi giáng trần

Đền Sòng cô Chín rất gần

Cách hơn cây số Đền Thần uy nghi

Không vào bái vọng lời ghi

Cô thương chứng độ Đoàn đi đường dài.

 

 1. Đền Lý Thường Kiệt đại tài

Công Ông giúp nước miệt mài vì dân

Ông là tướng giỏi hồng ân

Lời Ông bất tử, quân thần kiếp kinh

Lời Ông là hịch tướng binh

Lời Ông bất hủ, giặc kinh phải lùi

Nước Nam, Vua Nam đời đời

Không ai đổi rời, nước khác tránh ra

Đừng ai xâm phạm nước ta

Dương, Âm là một quyền ta hơn người

Lời Ông sáng rực bầu trời

Lời Lý Thường Kiệt vang trời nước Nam.

 

 1. Ngàn thu chiến tích mãi còn vang (Thanh Hóa)

Bà Triệu Thị Trinh nức tiếng làm

Tướng giỏi, trí tài, mưu chiến lược

Một lòng vì nước như tướng trai

Bà đã xông pha chiến trận dài

Đêm ngày đánh tan quân cướp nước

Để giành bằng được nước non nhà

Bà có voi Thần cùng xông pha

Bà đã chinh phục voi một ngà

Không ai có tài chinh phục nổi

Chỉ có Bà, voi đã phục ra

Đền thờ nức tiếng khắp gần xa

Kính lễ ơn Bà cho non nước

Cầu Bà độ nước, độ muôn dân

Cầu Bà nữ tướng đã trung thân

Vì nước, vì dân trọn mọi phần

Bà được Trời phân Thần hộ Quốc

Bà đã làm được lời Trời ban

Cầu Bà độ nước, độ dân Nam

Độ người, độ của, độ phúc, thọ

Mãi mãi bình an, phúc, thọ, an.

 

 1. Về Đền Hoàng Mười nức tiếng vang (Nghệ An)

Xưa Ông giúp nước được song toàn

Văn, võ hai hàng đều phấn khởi

Đền Ông sớm tối tiếng hát vang

 

Từ ngày thế kỷ mới giao ban

Đền Ông chưa hề thay lối cũ

Vẫn tiếng văn đàn, vẫn bàn loan

Vẫn hầu, vẫn hát, vẫn mã đàn

 

Kẻ hầu nhố nhăng làm việc hỗn

Lợi dụng Đền Ông việc trái ngang

Một Đền di tích thật vẻ vang

Đền Ông họ biến để họ làm

 

Kỳ hội văn đàn hầu tiến mã

Trong đền, ngoài sân hầu tá lả

Không có bóng Thần, chỉ hầu chơi

Bóng tà, bóng ma hầu lôi thôi

 

Mất đi điều nghiêm Luật nhà Thánh

Thánh Thần đang trách, đang chê trần

Ai hầu phạm sai với Thánh Thần

Tiến mã, đốt vàng, càng sai phạm

 

Đàn lớn, mã to chật cung đền

Phí tiền dâng cúng việc liên thiên

Thầy mo, thầy bói cúng phí của

Phí của người dân phải mua lên

 

Ông Hoàng không cần đồ rác rưởi

Đồ mỵ lòng dân, phí tiền dân

Ai còn dâng mã đến cứu Thần

Ông Hoàng không cần, Ông ghi tội

 

Đó là tội lỗi với Thánh nhân

Tiền vàng rác rưởi Thánh không cần

Thứ mã lừa dân, lừa Tiên Tổ

Thánh, Thần nước Nam đã tuyên bố

 

Từ năm lẻ một đã hết hầu

Đã hết tiền vàng mã đốt tâu

Kẻ nào còn lừa dân gọi mã

Kẻ ấy khổ đau, Thánh ghi đầu

 

Luật của Thánh Thần đã ghi câu

Người hầu giả dối, hầu sai phạm

Thánh không giáng đầu, vẫn cứ hầu

Thánh không nhận mã, cứ đốt mã

 

Đó là kẻ láo lừa Thánh nhân

Đèn Trời, đuốc ngọc, Thánh báo trần

 

Ai sai phải tội Thánh ghi sổ

Ba đời, bảy đời, khổ vì sai

 

Người bán vàng mã cũng khổ hoài

Ba đời, năm đời, Thánh ghi tội

Tội vì làm sai, bán mã sai

Tiền thật mua mã đốt phí hoài.

 

Chật đền người vào không chỗ lễ

Đó là sai luật lệ phép công

Đền Ông Hoàng Mười đẹp oai phong

Dân Nam đến lễ nhất một lòng

 

Lễ kính Đền Ông không dâng mã

Hãy dâng tiền thật, lễ thật Ông

Lễ Phật, lễ Thánh đừng dối lòng

Lễ sai đời trần con cháu khổ

Ba đời phải khổ vì lễ sai.

 

 1. Đền Vua Quang Trung một nhân tài (Nghệ An)

Hồn Tổ Văn Lang sinh đất nước

Hồn Vua kế thừa, Vua làm được

Hậu phúc nước nhà đã thành công

 

Đức Vua áo vải thật oai phong

Vua đã vì dân nhất một lòng

Trí lớn tài cao vì đất nước

Bao lời nguyện ước đã thành được

Một nước Việt Nam có kiếp trước

Một nước Việt Nam có mai sau

Có nguồn cội gốc, có từ lâu

Đã để cho đời, đời hậu phúc

 

Ơn Tổ, ơn Tông, ơn Đức Vua

Đời đời, mãi mãi Nước dẫn đưa

Con cháu Việt Nam mãi kế thừa

Ơn Người Tổ Tông, Vua để lại

 

Ơn Vua mãi mãi, biết ơn Vua

Ơn người có công vì đất nước

Ơn người kiếp trước đến kiếp này

Ơn người liệt sĩ đã ra tay

 

Làm nên lịch sử còn để lại

Cho nước Nam nay, cho mai sau

Cho Dòng tộc Nước mãi bền lâu

Cho đời bất tận còn ghi mãi

Ghi mãi lời cầu các Đức Vua:

 

Đoàn Hòa Bình kính xin thưa

Vua Quang Trung chứng lời thưa tấu trình

Sớ dâng tới Đức Thiên đình

Cha Trời, Mẹ Địa chứng minh lời cầu.

 

 1. Đoàn về Quảng trường trình tâu

Tâu lên kính Bác, lời tâu ân tình

Chúng con, Đoàn của Hòa Bình

Về kính ngày lễ thưa trình lên Cha

Kính mừng sinh nhật Cha già

Ngày sinh bất tử dâng hoa kính mừng

Một ngày đại lớn tưng bừng

Quảng trường có Bác như vừng trời Nam

Quảng trường có Bác hân hoan

Bầu Trời đất Việt tiếng vang Bác Hồ

Bác cho đất nước cơ đồ

Đời đời ơn Bác, ơn Hồ Chí Minh

Bác là ngọn đuốc Thiên đình

Bác là tất cả quang vinh nước nhà

Bác là hành tinh bao la

Bác là vũ trụ, Bác là Ông Tiên

Bác là Tổ quốc thiêng liêng

Bác là tất cả niềm tin cho đời

Bác là ánh sáng mặt trời

Là vầng nhật nguyệt soi đời dân đi

Việt Nam có Bác trường kỳ

Bác là dấu ấn sử thi muôn đời

Nước Nam ơn Bác đời đời

Ơn Người cách mạng trọn đời vì dân

Ngày lễ đáp nghĩa đền ân

Báo công lên Bác Đoàn Thần nước Nam

Hai hai tỉnh về Nam Đàn (22)

Về quê hương Bác dâng nhang lễ Hồn

Lễ Gia Tiên Tổ trường tồn

Đôi bên nội, ngoại, lễ Hồn Mẫu Thân

Lễ Hồn đáp nghĩa đền ân

Đời đời cầu nguyện Linh Thần Bác ban

Cho dân, cho nước Việt Nam

Đời đời phồn thịnh an khang thái bình

Dân giàu nước mạnh uy linh

Đoàn kết dân tộc, quang vinh phú cường.

 

 1. Đoàn về mộ Mẫu dâng hương

Đoàn về viếng mộ dâng hương lễ Hồn

Lễ Đức Mẫu Hoàng trường tồn

Đời đời thờ Mẫu, Mẫu hồn Tổ Tông

Hồn Mẫu được Trời tặng phong

Mẫu Hoàng sinh Bác có công cho đời

Mẫu là Mẹ của muôn nơi

Hồn Mẫu Tổ Nước sinh người Bác ta

Kính mời Mẫu chứng hương hoa

Kính mời Mẫu chứng sớ, quà Đoàn dâng.

 

 1. Kính về nơi Tổ Tông Dòng tộc

Nơi Mẹ Hoàng sinh Bác ra đời

Quê ngoại Bác mãi mãi, đời đời

Là dấu ghi đời đời muôn thuở.

 

Bác để lại cho đời chất chứa

Sự tin yêu, sự kính trọng Người

Đoàn Hòa Bình xin nghe những lời

Nơi di tích ghi lời quê Bác.

 

 1. Kính về nơi Tổ Tông ghi tạc

Họ Nội quê hương Bác Nam Đàn

Để đời đời con cháu nước Nam

Về thăm quê Bác Hồ sinh trưởng

 

Cả nước Nam ai cũng chí hướng

Ước một lần về đến quê Cha

Quê Bác Hồ, Bác là Cha già

Vị Chủ tịch, Chủ tòa nước Việt.

Xin lời thuyết minh cho toàn dân biết

Về quê hương của Bác ân tình.

 1. Kính lễ Bác, nhà lưu niệm uy linh

Kính cầu Bác độ dân mình muôn thuở

Ngày hôm nay, Đoàn Hòa Bình kính hứa

Cùng nhau đoàn kết xây dựng Đạo Nước Nam

Theo lời Hồn Bác dạy rõ ràng

Học tư tưởng Bác vẻ vang đời đời.

 

 

Ơn sâu nhớ mãi công Người

Đời đời theo Đảng, đời đời vì dân

Đời đời chấp hành mọi phần

Pháp luật Nhà nước ban dân đời đời

Chúng con xin nguyện với người

Theo lời Bác dạy làm người dân Nam

Theo Người dựng nước vẻ vang

Thờ người giữ nước đã mang hòa bình

Theo Đạo Nước nhà quang vinh

Đời đời giữ nước Nam mình muôn năm./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình,

 đọc ghi chương trình đi lễ 3 ngày 18, 19, 20 tháng 5 năm 2011

 Ngày 16, 17, 18/4/Tân Mão; có 22 tỉnh, 824 người đi lễ.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *