KÍNH LỄ MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC

KÍNH LỄ MỪNG

NGÀY SINH NHẬT BÁC

Ngày 19/5/1890 – 19/5/2010

120 năm

Kính  mừng sinh nhật Bác Hồ

Kính mừng sinh nhật Bác Hồ muôn năm

Mừng ngày sinh Bác vĩnh hằng

Muôn đời có một ngày sinh ơn Trời

Ơn Tổ Đất Nước cho đời

Cho Bác Hồ được tái người Tổ Tông

Ơn gia đình Bác có công

Sinh ra Đức Bác phúc hồng lớn cao

Đời đời ơn Bác tự hào

Đời đời ơn Đảng, ơn vào Bác, Cha

Ơn Mẹ của Bác sinh ra

Bác Hồ cho cả nước nhà Việt Nam

Bác cho Dân tộc vẻ vang

Đời đời có Bác sang trang sử Thần

Bác Hồ Chủ Tịch nước dân

Bác có Hồn Thần của nước Việt Nam

Bác có Hồn Tổ Văn Lang

Hồn Trời cho Bác, Trời ban Bác Hồ

Đời đời đất nước cơ đồ

Vang tên Bác Hồ, vang khắp nước dân

Vang khắp thế giới người trần

Vang khắp xa gần các lục, các châu

Vang khắp tất cả toàn cầu

Việt Nam có Bác đứng đầu nước dân.

 

Bác là bể nguồn ân rộng lớn

Bác có Hồn muôn trượng cao sang

Bác có hồn dân tộc vẻ vang

Bác có hồn kho tàng lịch sử

 

Bác có Hồn Tổ Tông lưu trữ

Cho nước dân một nước con đầu

Bác có hồn sở nguyện ý cầu

Bác có cả phép màu ứng nhiệm

 

Bác khi sống, Bác thật tiết kiệm

Bác một người liêm khiết chí công

Bác một nhà khí phách anh hùng

Bác có cả một rừng sách quý

 

Bác một nhà vô cùng huyền bí

Chưa ai hay Bác nghĩ cho đời

Những điều lo, điều nghĩ tới nơi

Khi Bác mất có Trời chứng giáng

 

Bác thưa lên với Trời quả cảm

Bác ra đi chưa hết nỗi lo

Bác còn nhiều điều muốn dặn dò

Lớp con cháu chăm lo cho Bác

 

Bác muốn ghi vào sách mạch lạc

Nhưng ghi ra người khác không hay

Lại cho rằng chia rẽ dân nay

Ta đang cần đoàn kết đánh giặc

 

Ta đoàn kết đánh quân phản tặc

Bắc, Trung, Nam sát cánh một nhà

Toàn dân ta đoàn kết trẻ già

Các đoàn thể đều là lực lượng

 

Nước với dân như quân với tướng

Tướng có tài quân sĩ mới theo

Nếu ta phân biệt giữa giàu nghèo

Phân đạo giáo có điều khó xử

 

Khi chiến tranh ta phải quân tử

Còn lo toan đánh giặc giữ nhà

Giữ cho được đất nước Nam ta

Giành bằng được nước nhà độc lập

 

Độc lập rồi dân phải lo gấp

Về tương lai làm chủ nước dân

Chủ nước Nam, chủ cả âm phần

Khác với thời xưa ta đánh giặc

 

Nước dân ta không thể phó mặc

Cho kẻ thù xâm lấn nước ta

Ta không cho ai chủ trên Tòa

Tòa nước Việt, người nhà nước Việt

 

Bài Hồn Thánh đọc cho đồng viết

Lễ mừng ngày sinh nhật Bác Hồ

Sống Bác lo cho cả cơ đồ

Bác thác rồi vẫn lo việc nước

 

Thánh nước nhà có lời nguyện ước

Cầu Bác Hồ – Chủ Tịch Trời cao

Cầu Bác Hồ – Chủ Tịch Thiên Tào

Cầu Bác Hồ – Chủ Tòa Thượng Giới

 

Một lời cầu Tòa Thánh mong đợi

Cho dân nước được tới lời cầu

Lời của Tổ Nước đã trình tâu

Lên tới Trời được lời ứng nhiệm

 

Để dân nước có được sự kiện

Giúp cho dân, cho nước Nam nhà

Giúp cho đời phồn thịnh trên tòa

Tòa Thiên Giới nguy nga thay đổi

 

Thay đổi cũ, thay đổi được mới

Thờ anh linh thay đổi thờ xưa

Để cho đời mãi được dẫn đưa

Thờ Phật, Thánh nước nhà bất tử

 

Thờ Phật, Thánh ngôi thứ do Thiên

Theo Luật Trời, Luật Thánh ban truyền

 

Theo Luật của Thánh Tiên quy định

Không theo sự ngày xưa thôn tính

 

Không theo ai dự tính được ta

Ta chủ sự, chủ  cả Thiên Tòa

Chủ Dương, Âm phải là như một

Ta không theo kẻ nào phản nước

 

Kẻ lừa dân, đội nốt lừa dân

Ta chủ nhà, ta chủ quyền Thần

Thần của ta vô ngần trọng đại

Thần của ta tối cao cầm lái

 

Con đò Thiên rộng trải muôn dân

Đò của Trời, của Đất xoay vần

Đò của Thần chở dân trăm họ

Cầu đò Thần hãy làm cho rõ

 

Lịch sử Trời sáng tỏ cho dân

Lịch sử Tổ Đất Nước cho trần

Đừng để dân phải phần mê muội

Đừng để dân phải lâm vào tội

 

Tội bất lương, tội với Tổ nhà

Tội với Trời sinh ra Tổ ta

Tội với cả Tổ nhà Dòng họ

Người dân Nam hãy nghe cho rõ

 

Hãy hiểu thông về Luật Tiên Ông

Hãy đền đáp những người có công

Làm ra lịch sử đời ghi lại

Làm ra lịch sử Trời mãi mãi

 

Ích cho dân, lợi nước Nam nhà

Để cho đời phồn thịnh thái hòa

Để cho nước an gia tốt đẹp

Để cho dân đời đời sử thép

 

Sử nước ta thật đẹp anh linh

Sử nước ta từ cõi vô hình

Trời có sử thực tình vô giá

Đời có sử đã ghi đủ cả

 

Lịch sử đời đất nước giang sơn

Mới ngày nào trên những chiến trường

Đã ghi lại, vẫn còn ghi lại

Để đời đời con cháu nhớ mãi

 

Nhớ không quên lịch sử chiến tranh

Từng thời gian chiến đấu đã giành

Những thắng lợi cho đời muôn thuở

Những chiến công hào hùng chất chứa

 

Sự đau thương mất của, mất người

Sự tàn khốc ở khắp mọi nơi

 

Trên bầu trời, dưới đời hạ thế

Lịch sử ghi cho dân nhớ dễ

 

Thời Bác Hồ đánh giặc ngoại xâm

Dân nước Nam theo Bác đồng lòng

Theo Đảng, Bác, đánh xong các giặc

Theo Đảng, Bác, đánh xong phản tặc

 

Xây dựng đời, đất nước, quê hương

Xây dựng nền văn hóa phi thường

Của nước ta trùng dương vĩ đại

Của nước ta muôn đời sống mãi

 

Ta phải lo làm lại việc này

Đất nước nhà ngày một đổi thay

Và đã được Trời cho thay đổi

Chỉ tiếc người trần chưa biết lối

 

Lối đổi thay cho nước, cho dân

Về một nền văn hóa tôn thần

Ở nước Nam vô ngần trọng đại

Ở nước Nam, nước Nam mãi mãi

 

Được thờ Thiên tối đẳng anh linh

Thờ Bác Hồ vĩ đại trường sinh

Bác được là Ngọc Phật Chí Minh

Bác đã được kết tinh dân tộc

 

Bác đã được Ngọc Phật từ gốc

Đất nước Nam Trời đã ban Người

Ngôi tối cao, tối thượng trên Trời

Về cõi Phật trên Trời có  một

 

Về cõi Thánh điểm mười ưu tốt

Bác là người được tột đỉnh cao

Điểm thi Thiên nhất cõi Thiên Tào

Không có ai đứng vào ngang Bác

 

Khi Bác sống lý lịch mạch lạc

Điểm tối cao về chức quyền người

Khi Bác còn sống ở trên đời

Chức, đức, công, vẹn mười ưu tú

 

Hiền, tài, trí, khí, Người có đủ

Đã nổi danh nguyên thủ Quốc gia

Bác là Danh nhân thế giới ra

Bác đứng nhất nước nhà có một

 

So trên đời thế giới không hai

Cả toàn cầu có một nhân tài

Tài khi sống và tài khi chết

Bác đi ngày cả nước không biết

 

Một ngày đi đặc biệt cho đời

Trên toàn cầu chưa có một nơi

 

Chưa nước nào có người đặc biệt

Như Bác Hồ, Trời đã cho biết

 

Bác điểm cao mới được ngày đi

Một ngày ghi, sinh hóa trường kỳ

Cho nước non muôn đời có một

Cho nước non có một ngày tốt

 

Ngày anh linh thế giới không hai

Ngày tuyên ngôn độc lập kỳ tài

Ngày khai sinh cho đời tên nước

Ngày khai sinh cho nước dân được

 

Có chủ quyền Nhà nước Việt Nam

Có địa danh Nhà nước huy hoàng

Có ngày sinh muôn vàn trọng đại

Có sổ đời cho ta ghi mãi

 

Lịch sử trần từng trải gian nan

Mới có ngày lịch sử vẻ vang

Mới có ngày huy hoàng tráng lệ

Mới có ngày nước dân mãi kể

 

Ôn chiến công lịch sử hào hùng

Cho muôn đời đất nước núi sông

Cho thế hệ đơm bông kết trái

Cho muôn đời, trẻ già, trai gái

 

Có ngày sinh tên nước trường tồn

Ngày Bác đi cả nước khóc dồn

Khóc tang Bác muôn đời ghi nhớ

Ngày Bác đi đời đời nhắc nhở

 

Ngày mùng hai tháng chín năm nào

Năm một chín sáu chín nhớ vào

Ngày tuyên ngôn cùng ngày Bác mất

Bác đã cho nước dân giấu cất

 

Ngày khóc tang vào chính ngày vui

Cả nước Nam ai cũng bùi ngùi

Không hiểu được ngày đi của Bác

Ngày Bác đi Trời đã bàn bạc

 

Đồng ý theo đơn Bác trình Trời

Trước ngày đi Bác đã có lời

Bác có đơn trình Trời, trình Tổ

Một ngày đi Trời đã công bố

 

Cho toàn cầu biết số của Người

Đức Bác Hồ đã được nhà Trời

Ghi tên vào bảng vàng danh dự

Ghi tên vào bảng vàng hai chữ

 

Kết tinh của thế giới loài người

Vì xưa nay chưa có trên đời

 

Chủ tịch nước một người không vợ

Cả cuộc đời người không mắc mớ

 

Không lo chi phận của riêng mình

Người chỉ lo cho nước trường sinh

Cho hòa bình dân mình hết khổ

Bác còn lo cho đời kiên cố

 

Chống áp bức, chế độ bất công

Người cùng khổ chống lại xiềng gông

Đã tham gia cộng đồng nhân loại

Bác luôn có biểu tượng hữu ái

 

Bác chăm lo không phải riêng mình

Bác xây dựng đoàn kết liên minh

Làm cách mạng tận tình có một

Đời có nhiều, nhiều người rất tốt

 

Cũng tham gia kháng chiến trường kỳ

Cũng hy sinh không quản gian nguy

Cũng đấu tranh để giành thắng lợi

 

Điều Cha mong đợi

Trong thế kỷ này

Nhà nước, dân hay

Việc Trời, việc Thánh

 

Việc Tổ Tông mách

Việc Tổ Tông lo

Việc đại lớn to

Việc Thiên, Âm tới

 

Việc Trời không đợi

Việc Trời phải làm

Việc lọc, việc sàng

Việc cần hạ màn

 

Việc theo niên kỷ

Việc làm chí lý

Cho nước, cho dân

Cho việc công Thần

 

Cho dân trăm họ

Việc Trời nói rõ

Cho nước, cho dân

Việc của Trời phần

 

Phúc ân đạo nghĩa

Việc từ bốn phía

Việc đại lớn to

Việc sẽ được lo

 

Việc to giúp nước

Dân hãy cầu ước

Một nước anh hùng

Sẽ được lẫy lừng

 

 

Sẽ được tưng bừng

Về phần đạo giáo

Sẽ được soạn thảo

Về luật, kỷ cương

 

Về luật Thiên Vương

Của Trời, của Đất

Của Tổ có thật

Của Phật, Thánh, Thần

 

Của nước Nam trần

Trên toàn đất nước

Lời cầu đã được

Trời, Đất cho ta

 

Chỉ người trần là

Nước, dân chưa hiểu

Cán bộ còn thiếu

Trách nhiệm lo toan

 

Chưa lo chu toàn

Về việc nghiên cứu

Cán bộ chưa chịu

Nghe việc Tâm Linh

 

Nghiên cứu thực tình

Đâu thật, đâu giả

Để làm ngã giá

Đâu đúng, đâu sai

Kinh sách viết bài

Đâu của Thần, Thánh

Đâu có trọng trách

Lo việc Âm, Thiên

 

Đâu có chủ quyền

Lo việc đạo nghĩa

Đâu việc tròn trịa

Lo việc Tổ Tông

 

Đâu Tổ Nước trồng

Đoàn đồng Thánh dạy

Dân nước đã thấy

Việc Thánh, Đoàn làm

 

Việc Cha lọc sàng

Sàng đồng, lọc đạo

Việc làm hỗn láo

Của tà ác gian

 

Tà đã dạy làm

Đang làm hỗn loạn

Hồn tà đã dám

Xưng Bác, xưng Cha

 

Xưng Mẹ nước nhà

Xưng cả Phật, Thánh

Hồn tà viết sách

Thờ một bát hương

Thay đổi cho dương

Làm theo luật mới

Hồn tà đã nói

Ghi bài cho dân

 

Xóa tục lệ trần

Ba ngày người chết

Xóa tục lệ hết

Bốn chín, một trăm

 

Cải cát vĩnh hằng

Không bao giờ hết

Thánh Cha cho biết

Tục lệ lưu truyền

 

Do Luật của Thiên

Dạy người trần thế

Dân Nam biết kể

Về Luật Trời ban

 

Về Đạo nước Nam

Phải làm đúng luật

Làm theo sự thật

Không được dối lừa

 

Lệnh Thánh dẫn đưa

Làm theo phép đạo

 

Lòng thành hiếu thảo

Con cháu lo toan

 

Lễ hiếu vẹn toàn

Không được cúng mã

Không phải vất vả

Gửi vong vào chùa

 

Đừng làm chát chua

Phần hồn người chết

Người trần phải biết

Làm thế là sai

 

Con cháu những ai

Trót làm đã gửi

Vong âm họ chửi

Con cháu bất lương

 

Không biết lo lường

Phụng sự người chết

Con cháu mất nết

Mới gửi vong đi

 

Bốn chín một khi

Thậm chí chưa đủ

Luật nào ghi chú

Gửi vong lên chùa

 

Thầy mo làm bừa

Dạy trần bất hiếu

Thầy mo còn thiếu

Đạo đức lương tâm

 

Thầy mo đã lầm

Theo kẻ phản Quốc

Nhiều nhà bắt chước

Cũng gửi vong theo

 

Vong âm báo điều

Gia đình bất nghĩa

Khi sống tròn trịa

Tình cảm gia đình

 

Chết xong vong linh

Phải gửi cách biệt

Cúng cơm chưa hết

Đã phải gửi đi

 

Con cháu ngu xi

Theo thầy hỗn xược

Thầy ngu bắt chước

Người đầu làm sai

 

Xưa vong khổ hoài

Vì cảnh bị giữ

Cha đã ban chữ

Sắc lệnh Thiên Đàng

 

Thế kỷ giao ban

Cha làm đã được

Sắc lệnh quy ước

Cho giới âm phần

 

Cho các vong trần

Không ai khổ thân

Vong không phải gửi

Vong âm họ chửi

 

Con cháu ngu đần

Đem tiền của trần

Cúng phí công, của

Dân ta hãy sửa

 

Những việc đã sai

Từ nay đừng ai

Làm điều thất đức

Dân hãy trung thực

 

 

Báo hiếu Tổ Tông

Báo hiếu Cha Ông

Gia đình, dòng họ

Hãy hiểu cho rõ

 

Đạo nước Nam nhà

Thờ Trời, Đất ra

Thờ Tổ Tông ta

Cội nguồn lịch sử

 

Thờ theo ngôi thứ

Người có tích công

Dựng giữ núi sông

Thờ để đền công

 

Thờ để đáp nghĩa

Thờ người tròn trịa

Công lớn đức dầy

Thờ mãi mãi nay

 

Trường tồn bất tử

Thờ để phụng sự

Cầu độ cho đời

Cầu độ muôn nơi

Việt Nam Tổ quốc./.

 

 

Kính lễ tại Đền Hòa Bình năm 2010

Kính viết theo lời Thánh đọc tại đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *