KÍNH NGÀY GIỖ CHA BÁC LÀ CHỦ TỊCH

KÍNH NGÀY GIỖ CHA

BÁC LÀ CHỦ TỊCH

NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2011

42 năm ngày giỗ Bác Hồ

 

Kính Cha già biết ơn ngày giỗ

Ngày Cha đi về với Tổ Tiên

Ngày mùng hai tháng 9 thiêng liêng

Ngày sinh, hoá nước nhà trường cửu

 

Ngày toàn dân ai ai cũng chịu

Lòng xót thương thấm đọng trong tim

Ngày cả nước ai cũng kêu lên

Ôi thương tiếc Bác Hồ vĩ đại

 

Giá như Trời cho Bác sống mãi

Bác như là Thánh sống giúp dân

Bác chăm lo sự nghiệp cho trần

Cho đất nước hồng ân trọng đại

 

Ngày giỗ Cha đời đời, mãi mãi

Ngày ân tình trọng đại lớn cao

Ngày giỗ Cha, một ngày tự hào

Ngày độc lập, tuyên ngôn độc lập

 

Ngày giỗ Cha, một ngày tới tấp

Các cơ quan đoàn thể lo toan

Cả nước Nam, tỉnh, huyện lo làm

Thành phố, quận, phường, lo kính lễ

 

Lễ một ngày Bác Hồ tuyên thệ

Đọc Tuyên ngôn độc lập nước nhà

Bác là Cha, Bác là chủ Toà

Bác là Hồ Chí Minh – Chủ tịch

 

Bác là Hồ Chí Minh bút tích

Cho dân Nam nước Việt đời đời

Cho Dòng tộc sáng mãi đẹp tươi

Cho muôn thuở đời đời có Bác

 

Ngày hôm nay nước, dân ghi tạc

Nhớ công lao của Bác cho đời

Cho non sông, Tổ quốc, bầu trời

Cho vĩnh cửu nước nhà độc lập

 

Ngày hôm nay một ngày tới tấp

Tấm lòng dân hiếu thảo thiết tha

Sắm lễ quà kính giỗ người Cha

Cùng tâm đạo kính ngày giỗ Bác

 

Nước Việt Nam đời đời ghi tạc

Ngày giỗ Cha là Bác ân tình

Giỗ Bác Hồ – Chủ tịch Chí Minh

Ngày giỗ này đời đời giỗ mãi

 

Ngày giỗ Cha dân đáp đền công

Cha một nhà vĩ đại oai phong

Hồn bất tử muôn đời bất tử

Hồn của Cha muôn đời hai chữ

 

Đức Bác Hồ – Chủ tịch nước Nam

Đức Bác Hồ – Chủ tịch Toà Vàng

Toà Phật, Thánh, Thiên Đàng cao nhất

Toà Tâm Linh tối cao nghiêm mật

 

Bác là Cha cao nhất trên đời

Bác là Ngọc Phật của nhà Trời

Bác là Thánh nước nhà vĩ đại

Bác là Phật, Thánh, Thần mãi mãi

 

Là đỉnh cao tối thượng anh linh

Là Cha già Chủ tịch trường sinh

Là Bác Hồ Chí Minh vĩ đại

Là Hồn Thiêng nước nhà mãi mãi

 

Lo cho dân, độ hộ cho dân

Độ cho nước Việt Nam hồng ân

Độ cho đời muôn phần tốt đẹp

Sử của Thiên nhà Trời cho chép

 

Dấu ấn son lịch sử cho đời

Cho toàn dân khắp nước bầu trời

 

Cho tất cả muôn nơi hạ thế

Cho đỉnh cao của người Thượng Đế

 

Cho muôn dân, trái đất hoàn cầu

Bác là Cha đã được đứng đầu

Cao nhất hàng Phật Thiên, Thánh Thượng

Cao nhất cõi vô biên, vô lượng

 

Không ai hơn, không có ai bằng

Bác là người Trời cho vĩnh hằng

Là Ngọc Phật, Trời ban tối thượng

Là Ngọc Phật, đỉnh cao vô lượng

 

Tầm vóc Người ví tựa vầng trăng

Dù Bác ở thế giới vĩnh hằng

Nhưng Hồn Thiêng Bác Hồ sống mãi

Hồn Bác Hồ, Bác đang còn phải

 

Lo cho dân, cho nước Nam nhà

Lo cho đời có một chủ toà

Lo cho đời nước Việt Nam ta

Đất nước được phồn hoa thịnh vượng

 

Đất nước ta có một Chủ tướng

Thật anh linh tột bậc kỳ tài

Đời nối đời chưa ai thứ hai

Chỉ có một Thiên Đài ấn chỉ

 

 

Đất nước ta có một huyền bí

Huyền vi Tông, vi Tổ, vi Tông

Có một việc Nhà nước chưa thông

Cho việc Thánh, Thần thông không có

 

Mười năm rồi Nhà nước chưa tỏ

Mười năm rồi cán bộ chưa tường

Tại sao người ở dưới dân thường

Lại viết được lời tường của Thánh

 

Viết bao bài, bao sách rành mạch

Gửi cho dân, cho nước hiểu thông

Về Luật Trời, Luật Nước Tổ Tông

Luật Tôn giáo nước nhà vĩ đại

 

Ngày hôm nay bao người đang phải

Tìm đường đi lối đứng cho mình

Cho gia đình tu đạo quang vinh

Là Dòng tộc ơn sinh Tổ Nước

 

Là dòng đời có một quy ước

Cho hôm nay, cho mãi mai sau

Cho dòng đời bất tận dài lâu

Cho vĩnh cửu kính cầu Tông Tổ

 

Những hồn xưa đã là quá cố

Nhưng muôn đời bất tận không quên

 

Khi nước nhà có sự không yên

Thánh Nước Việt có quyền giúp độ

 

Phật, Thánh nước Việt Nam tuyên bố

Dân phải nghe Đảng, Quốc hội ta

Dân phải là người thông hiểu ra

Về Tông Tổ nước nhà vĩ đại

 

Về Ông Cha từ xưa đã phải

Dựng nước, giữ nước, giữ quê hương

Giành độc lập đất nước bốn phương

Giành cho được chủ quyền Dân tộc

 

Giành cho được đâu là cột mốc

Mốc giang sơn Tổ quốc nước nhà

Để cho đời phồn thịnh thái hoà

Để cho nước an gia độc lập

 

Tổ Tông ta đang phải lo gấp

Cho giang sơn Tổ quốc loài người

Cho nước Nam độc lập đời đời

Về việc thờ Tổ Tông nước Việt

 

Về việc thờ Danh nhân hào kiệt

Là đỉnh cao tối thượng anh linh

Là chủ sự của nước Nam mình

Là hồn linh nước nhà vĩ đại

 

Là Hồn Thiêng nước nhà sống mãi

Cho non sông, Tổ quốc, quê hương

Cho tất cả Thiên, Âm bốn phương

Nước Việt Nam muôn đời phồn thịnh

 

Thánh nước Nam có quyền dự tính

Thánh nước Nam thiền định đã thành

Phật, Thánh, Thần có quyền chức danh

Đã hoàn thành, đã giành Phật Đạo

 

Từ lẻ một Thánh có bản thảo

Về tôn thờ Đạo mới khai hoa

Đạo của Cha trên đất nước nhà

Là Đạo Trời Nước Nam muôn thuở

 

Đạo nước nhà có sự chất chứa

Một niềm tin ánh sáng tương lai

Sự chu tất và sự đại tài

Sự dẻo dai muôn đời trí tuệ

 

Thờ Tổ Tông người dân biết kể

Thờ Trời Đất sinh ra Tổ Tông

Thờ Dòng tộc gọi là Cha Ông

Sinh ra dân nước nhà trăm họ

 

Có Giáo lý, Giáo luật ghi rõ

Có Giáo lễ ghi tỏ lễ ai

 

Có Giáo pháp ghi rõ từng bài

Luật của Trời, của đời Tổ Nước

 

Trời, Đất, Phật, Thánh, Thần ước được

Cho hôm nay, cho mãi mai sau

Cho trường tồn thế hệ dài lâu

Thờ Tông Tổ nước nhà vĩ đại

 

Thờ liệt sĩ hồn thiêng sống mãi

Với non sông, Tổ quốc, quê hương

Đời nối đời dân nước biết ơn

Thờ và cúng, đời đời thờ cúng

 

Như hôm nay giỗ Bác là Cha

Dân về Đền lễ Bác trên toà

Lễ Trời Đất, Tổ nhà Nước Việt

Lễ Thánh nhân, Danh nhân hào kiệt

 

Lễ anh hùng liệt sĩ nước Nam

Lễ người có công lớn vẻ vang

Để đáp đền công vàng lịch sử

Để đời đời nước dân lưu trữ

 

Thờ đền công đáp nghĩa đền công

Ở các đền di tích oai phong

Dân nhất lòng đền ơn phụng sự

Dân nhất tâm đền ơn hai chữ

 

Thờ cúng phải đúng chớ có sai

Để toàn dân đáp nghĩa lâu dài

Ơn gia đình có công vì nước

Ơn gia đình có công vì dân

 

Đó là luật Đạo mới tôn thần

Theo lời Hồn Tâm Linh sáng tỏ

Theo lời Hồn Thánh, Thần dạy rõ

Theo Hồn Bác dạy bảo tỏ tường

 

Đất nước ta có Thánh chỉ đường

Là hậu phúc muôn phương sáng tỏ

Ai chưa hiểu Luật Thiên chưa rõ

Sẽ hiểu sau sáng tỏ cho dân

 

Đoàn Hoà Bình một Đoàn của Thần

Có lời Thánh dạy dân trăm họ

Thánh đọc bài đồng đã ghi rõ

Lời của Thiên sáng tỏ dạy dân

 

Ơn Trời, Đất, Tổ Tông nước trần

Ơn Cha Mẹ, Phật, Thánh, Thần nước

Xin độ dân từ xuôi đến ngược

Bắc, Trung, Nam xin được ơn nhờ

 

Ngày hôm nay lễ trước cửa thờ

Cầu Đức Bác chứng lòng trần thế

 

Cầu Trời, Đất, Phật, Thánh chứng lễ

Độ muôn dân trên đất nước nhà

 

Người về Đền, người ở tại gia

Gửi tâm về Đền cùng giỗ Bác

Cầu linh Bác muôn đời uyên bác

Cứu độ dân muôn thuở đời đời

Bác như Trời, như Biển không vơi

Bác là Cha đời đời, muôn thuở./.

 

Kính viết theo lời đọc của Thánh tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *