LỜI THÁNH TRẦN DẠY DÂN BIẾT LỄ

LỜI THÁNH TRẦN

DẠY DÂN BIẾT LỄ

9h 00′ ngày 09 tháng 10 năm 2006

 

Cha ban lời dạy dân biết lễ

Cha dạy người bất kể những ai

Dạy người già, người trẻ, gái, trai

Dạy việc làm qua hai thế kỷ

 

Cha dạy đời việc làm bền bỉ

Hãy nghe Cha ngẫm nghĩ từng phần

Đây việc Trời, việc Đất cắt phân

Không phải việc của trần dân muốn

 

Việc hôm nay dân biết là muộn

Đã từ ngày thế kỷ giao ban

Đã từ năm lẻ một rõ ràng

Cha có bài, đã ban trần thế

 

Bài của Cha lời của Thượng Đế

Đọc cho Đồng ghi để cho dân

Biết về luật, về phép Thánh, Thần

Biết về phần tu thân luật đạo

 

Hôm nay trần to gan hỗn láo

Dám hầu Cha không có bóng Cha

Dám tự mình bịa đặt hầu ra

Đã hiên ngang như là có Thánh

Miệng nói lời trần đã được mách

Bảo cho trần đã hoãn tiệc hầu

Tại làm sao trần cố bắc cầu

Để tự bịa ngôi hầu cung Thánh

 

Nay Cha đọc viết lời khiển trách

Những người sai phép Thánh hôm nay

Và từ lâu ở tại nơi này

Ai đã phạm hầu nay cửa Thánh

 

Cha đọc lời hôm nay Cha mách

Chớ có ham yêu sách ý mình

Để cho đời phải gánh tội tình

Tội đời mình cố tình sai phạm

 

Đây coi một Luật Nhà Trời

Thánh Trần Cha xử dưới đời hôm nay

Ghi tên, tuổi những người này

Về hầu cửa Thánh nơi này Đền Cha

Xem rằng phúc, lộc đến nhà

Hay sẽ chuốc họa đến gia đình trần

Xem rằng hầu có sướng thân

Giả Đức Thánh Trần hầu được uy oai

Xem rằng trần có lỗ tai

Không nghe người bảo việc sai đừng hầu

Hầu không có bóng trên đầu

Đó là giả mạo việc hầu lo ra

Biết bao lũ quỷ yêu tà

Bịa ra hầu Thánh nước nhà Việt Nam

Biết bao đồng hầu trá man

Bịp dân lừa gạt khổ oan bao người

Biết bao người khóc, kẻ cười

Để đời phải khổ tơi bời vì mê

Biết bao nhiêu kẻ đáng chê

Lợi dụng Ông Thánh để mê lòng người

Gọi đàn mở phủ tơi bời

Tiền vàng mã tiến lừa đời phí công

Tại Đền Kiếp Bạc oai phong

Một nơi văn hóa lừng công nước nhà

Vẫn đem vàng mã la đà

Những đồ rác rưởi, Cửa Cha không cần

Ai mua, bán, lừa Thánh, Thần

Người ấy tội trần sẽ phải gánh mang

Thánh, Thần là bậc Tiên, Quan

Trần dân dám hỗn to gan đánh lừa

Cúng biếu đồ giả sớm trưa

Đồ thật sao chẳng thấy thưa biếu Thần

Bao cây vàng mã của trần

Tiền vàng giấy lộn hỏi Thần được chi

Hỏi người trần thế tu trì

Phí công một kiếp tu đi sai đường

Hãy nghe Luật của Thiên Vương

Từ nay hầu bóng tuyệt đường là thôi

Tứ phủ, Trần Triều ngừng rồi

Từ năm lẻ một đã thôi không hầu

Nội trong cả nước một màu

Già, trẻ, lớn, bé ai hầu là sai

Luật Thiên Cha dạy ban bài

Cấm hầu không bóng trên vai của Đồng

Ai hầu là phạm Luật công

Là phạm Luật đồng gánh tội không tha

Ai còn bói gọi mã ra

Trình đồng, mở phủ là tà tâm gian

Đồng không bóng, đã làm càn

Đó là đồng đã to gan bịp lừa

Nay Cha gọi Đồng phải thưa

Đồng cố làm bừa Cha sẽ không tha

Lẻ bảy Cha sẽ xử Tòa

Tòa Thiên xét xử ai là ngay, gian

Ai cố tình đóng giả Quan

Giả Cô, giả Cậu, to gan còn hầu

Giả Cha, giả Mẹ trên đầu

Gọi vàng, tiền mã cúng hầu lừa dân

Cha xử vào tội lừa trần

Cha xử vào tội lừa Thần nước Nam ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình Tâm Linh nước Việt

Kết thúc 22h10’ ngày 9/10/2006 – 18/8/Bính Tuất

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *